VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ PŘIBLÍŽÍ VĚDU, KTERÁ LÉČÍ

V prostorách výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni byla dnes zahájena výstava dětských kreseb zaslaných do soutěže„Věda, který léčí“. Sešlo se  celkem 1 621 prací  z 63 škol. Vybraná díla přiblíží na dvaceti panelech představu dětí o vědě. Výstava zároveň v mírně odlišné podobě probíhá i ve Fakultní nemocnici Plzeň. Soutěž vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou – Stonožka v rámci společného projektu s FN Plzeň a Fakultou aplikovaných věd ZČU.

Projekt „Věda, která léčí“, započal na jaře letošního roku a jeho hlavním cílem je pomoci nemocným dětem. Vědci z fakulty aplikovaných věd společně s lékaři spolupracují na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě a výzkumu Crohnovy choroby, chronického zánětlivého onemocnění různých částí trávicího traktu. Výzkum finančně podpoří hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které pozvalo školy z celé České republiky do zmíněné výtvarné soutěže.

Vítězné práce ve čtyřech věkových kategoriích vybrali prezidentka hnutí Běla Gran Jensen, kardinál Dominik Duka, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, rektor ZČU Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd ZČU Miroslav Lávička, přednosta Dětské kliniky FN Plzeň Josef Sýkora a advokát Jaroslav Svejkovský. Nejlepší práce jsou vystavené v prostorách výzkumného centra NTIS a ve
FN Plzeň. Předání cen vítězům  proběhne 2. prosince v Arcibiskupském paláci v Praze po každoroční Stonožkové mši.

„Pro vítěze chystáme speciální exkurzi do našeho výzkumného centra NTIS, kde se budou moci hravou a interaktivní formou seznámit s unikátními laboratořemi a pracovišti. Čekají na ně hry ovládané mozkovými vlnami, holografická laboratoř, virtuální realita, digitální pískoviště, 3D omalovánky, laboratoř pro přípravu nové generace inteligentních materiálů, ukázky plazmatu, nástroje pro modelování a simulaci genetických sítí, robotičtí artisté a spousta dalších zajímavostí,“ uvádí děkan fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička.

Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek k výstavě v nemocnici říká: „Fakultní nemocnicí projde denně několik tisíc lidí. Výstavu obrázků jsme proto pojali jinak, trochu hravě. Základem je najít jednotlivá díla a složit slovní tajenku. Podrobné informace jsou na webových stránkách FN Plzeň. Většina z došlých obrázků jsou krásná díla a je vidět, že dnešní děti mají velkou fantazii. Možná bychom časem na některém z obrázků našli cestu, kudy se budou vědci v budoucnu ubírat.“

Na Západočeské univerzitě v Plzni mohou lidé výstavu navštívit od 7. října do 11. listopadu ve výzkumném centru NTIS a od 14. listopadu do 16. prosince v Univerzitní knihovně ZČU – oba výstavní prostory se nacházejí v univerzitním kampusu na Borech. V období od 19. ledna do 10. března bude výstava zdobit prostory Galerie Paletka v Husově ulici v Plzni.