12.11. DEN PRO ZDRAVÍ nejen pro diabetiky

Diabetes mellitus (cukrovka) je závažné chronické onemocnění organismu, způsobuje poruchy látkové přeměny a vyvolává mnoho akutních a chronických komplikací. Většina diabetiků trpí cukrovkou 2. typu, jejíž nástup lze ovlivnit správnou životosprávou a fyzickou aktivitou. V ČR žije téměř milion lidí s cukrovkou a lékaři odhadují, že další čtvrt milionu má diabetes také, jen o tom ještě neví.

Světový den diabetu - vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) s cílem upozornit na problém šířící se epidemii diabetu 2. typu. Slaví se vždy 14. listopadu na počest výročí narození objevitele inzulínu, kanadského lékaře Fredericka Bantinga.

 

 Den pro zdraví nejen pro diabetiky 12. 11. 2016

Pořádá: Diabetologické centrum FN Plzeň spolu s Územní organizací Svazu diabetiků ČR

 při příležitosti Světového dne diabetu. Akce proběhne v prostorách plaveckého bazénu Slovany od 10 do 16 hodin.

Cílem projektu je upozornit na nebezpečí této civilizační choroby, zvýšit povědomí veřejnosti o problematice diabetu. Zvýraznění diabetu jako zdravotního a ekonomického problému 21. století, jehož prevenci a důsledkům by měla být věnována zvýšená pozornost v celé společnosti.

Program:

V rámci projektu bude připraveno několik stanovišť, na kterých bude po celou dobu probíhat měření krevního tlaku, výpočet indexu tělesné hmotnosti (BMI), měření obsahu tělesného tuku a celkového cholesterolu (studenti medicíny - organizace IFMSA). Díky spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) si mohou zájemci nechat změřit hodnoty glykémie. Výsledky měření budou zaznamenány na kartičky, data následně vyhodnocena s odborným vysvětlením a doporučeními.

Příchozí si budou díky ZZS moci vyzkoušet poskytnutí první pomoci diabetikovi při hypoglykémii, dozví se, jak mohou rozpoznat hypoglykemické koma.

Program bude zahrnovat bezplatné odborné poradenství k problematice diabetu pro dospělé a děti, prevenci a včasné rozpoznání příznaků nemoci, konzultace k péči o nohy. Nutriční terapeutka zajistí poradenství v oblasti zdravé výživy s ukázkou zdravých jídelníčků. Díky spolupráci se studenty SZŠVOŠZ, obor nutriční terapeut, jsme připravili ochutnávky s recepty zdravých jídel. V letošním roce jsme nově zařadili i poradenství pro dětské diabetiky, formou interaktivní hry se zaměříme na prevenci dětské obezity. Dále ukázka rehabilitace jógou, besedu zaměřenou na prevenci aterosklerózy a zdravý životní styl, zdravé otužování.

Pro zájemce budou k dispozici odborné letáčky, brožury, časopisy s informacemi o diabetu, rizicích a prevenci. Mohou si prohlédnout pomůcky pro diabetiky.

Po celou dobu si mohou zájemci zacvičit v tělocvičně nebo v bazénu pod dohledem odborných cvičitelů.

 

Připraven je i doprovodný program pro děti. Vstup je zdarma.