Novinka v diagnostice karcinomu prostaty

Fakultní nemocnice Plzeň se aktivně  zapojuje do  kampaně Movember na podporu prevence rakoviny prostaty již třetím rokem. Důležitost prevence shrnuje přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.: „Karcinom prostaty je u nás nejčastějším onkologickým onemocněním a převažuje názor, že tento druh rakoviny je ve všech stádiích běžně vyléčitelný. Pokud se nádor objeví včas, naděje pacienta na úplné vyléčení je dobrá. Avšak diagnóza pokročilého onemocnění s metastázami do kostí činí tuto nemoc smrtelnou.“

 

Rakovina prostaty postihuje nejčastěji muže starších 65 let, u věkové skupiny mladších 40 let se objevuje vzácně. Každý sedmý muž má během svého života diagnostikovanou rakovinu prostaty. Byla prokázána genetická souvislost – onemocnění rakovinou prostaty u otce či bratra daného muže zvyšuje riziko vzniku rakoviny. První příznaky tohoto onemocnění popisuje MUDr. Viktor Eret, Ph.D., zástupce přednosty Urologické kliniky: „Typické jsou problémy při močení, které lze obtížně odlišit od příznaků souvisejících s nezhoubným zvětšením prostaty. Krev ve spermatu nebo moči může být jedním z průvodních znaků  pokročilého karcinomu. Lékař prostatu vyšetřuje konečníkem, nádor je při pohmatu tvrdý a hrbolatý a je tak odlišitelný od hladkého povrchu nezhoubně zvětšené prostaty.

Další vyšetřovací metodou je náběr krve na PSA, tzv.prostatický specifický antigen. V listopadu, v měsíci mužské solidarity, FN Plzeň nabízí mužům možnost nechat si udělat krevní test  „ index zdravé prostaty PHI“. Tento test  zlepšuje časnou diagnostiku nádorů prostaty, snižuje počet nadbytečně prováděných biopsií prostaty a umožňuje odhad závažnosti nádorového onemocnění.  

Novinku v diagnostice, která bude k dispozici urologickým odborníkům,  popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Dosud se biopsie  prováděla tzv.naslepo, pouze za kontroly sonografie. Novinkou pro pacienty naší nemocnice bude v brzké době metoda cílené biopsie pomocí speciálního softwaru (softwarová fúze obrazu sonografie  a magnetické rezonance). Budeme třetím zdravotnickým zařízením v naší zemi, které bude tuto technologii používat, dá se říci, že je to revoluce v diagnostice.“ Pacientovi je nejprve provedena MRI prostaty, při které rentgenolog prostatu vyšetří a následně na jednotlivých snímcích označí ložiska podezřelá z nádoru. Tyto snímky jsou nahrány do ultrazvukového přístroje, vyšetřující urolog vidí označená ložiska na aktuálním zobrazení v ultrazvuku a při biopsii prostaty odebírá vzorky tkáně přednostně z těchto podezřelých ložisek. Nejzásadnějším přínosem této metody je přesnější záchyt nádoru prostaty, dále se snižuje počet potřebných vpichů do prostaty a tím je i snížená bolestivost celého zákroku.

 

Problematiku karcinomu prostaty uzavírá přednosta Onkologické  a radioterapeutické kliniky  Jindřich Fínek: „Dnes na naší klinice probíhá 2.Plzeňský den karcinomu prostaty, na kterém si zdravotníci mnoha odborností vyměňují názory v  problematice tohoto onemocnění.  Díky osvětě v  posledním desetiletí odhalujeme časná stádia rakoviny prostaty. Věřím, že větší informovanost přiměje muže, aby se věnovali svému zdraví, včas navštívili lékaře a  nechali se preventivně vyšetřit. Prevence je levnější, pohodlnější a často život zachraňující.