18. listopad-Antibiotický den

Antibiotický den (European antibiotik awareness day – EAAD) je evropská iniciativa pro zdraví existující již od roku 2008. Letos již po druhé probíhá v tomto období i Světový týden antibiotik, který je aktivitou Světové zdravotnické organizace. Pozornost  je soustředěna na zdravotníky, kteří hrají významnou roli v šíření informovanosti o narůstající antibiotické rezistenci. Na jejich bedrech leží odpovědnost za uvážlivé podávání antibiotik, za implementaci opatření v kontrole infekcí, zejména hygieně rukou, za vyhledávání a izolaci nemocných s multirezistentními bakteriemi s cílem omezit jejich šíření na další nemocné.

18.listopadu bude zahájen EAAD v Bruselu a současně bude při této příležitosti koordinována 24-hodinová konverzace na Twittru, které se kromě ECDC a WHO účastní i partnerské organizace v Austrálii, Kanadě, Nového Zélandu a USA. 15. listopadu na toto téma proběhla ve Státním zdravotním ústavu v Praze tisková konference, na které promluvil i doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., mikrobiolog LF UK v Plzni,  uznávaný expert v oblasti zkoumání rezistence k antibiotikům, který je v současné době úspěšným manažerem Biomedicínského centra.

 

Antibiotika  jsou jedním z nejvýznamnějších objevů v historii medicíny. Zásadním způsobem změnila možnosti léčby bakteriálních infekcí. Jsou významným nástrojem moderní medicíny a bez účinných antibiotik  by nebylo možné provádět tak náročné výkony jako jsou transplantace orgánů, léčit pomocí chemoterapie zhoubné nádory, provádět operace srdce a jiné výkony s použitím cizorodých materialů. Bohužel jsou antibiotika velmi snadno zneužitelná a na rozdíl od jiných léků jsou ohrožena ztrátou účinnosti. Jsou podávána často zbytečně u virových infekcí, jejichž průběh nemohou ovlivnit.  Rezistence k novému  antibiotiku  se objeví někdy překvapivě velmi brzy po jeho uvedení do praxe.

Dnes velmi dobře víme, že nelze trvale zabránit vzniku rezistence, ale je možné alespoň oddálit nástup rezistence k novým antibiotikům.

 

Je třeba neustále zdůrazňovat uvážlivé používání antibiotik. To znamená používat je tam, kde je skutečně potřeba, a to ve správných dávkách, správných intervalech a po dobu doporučenou pro konkrétní isituace  s cílem co nejdéle uchovat jejich účinnost. Pokud se nejedná o bezprostření ohrožení života, neměla by být podávána z pouhých rozpaků, není-li není stanovena jasná diagnóza.

 

Hygienická preventivní opatření s cílem omezit přenos multirezistentních kmenů mají v boji s rezistencí klíčový význam; především řádně prováděná hygiena rukou při péči o nemocné, vyhledávání rezisteních bakterií a izolace pozitivních pacientů jsou v nemocničním prostředí neopominutelné. Přestože rozumné užívání antibiotik a hygienická opatření jsou v boji s rezistencí zásadní a neustále se při každé příležitosti připomínají, jsou mnohdy opomíjeny.  Zdravotníci i pacienti se spíše upínají k novým antibiotikům.

 

Podpora vývoje nových antibiotik je nutná. Nicméně “antibiotický boom” je za námi a nové preparáty se objevují jen sporadicky.

 

Další informace včetně prezentace o rezistenci doc. Ing. J. Hrabáka, Ph.D. naleznete na webových stránkách Ústavu mikrobiologie FN a LF UK v Plzni: http://mikro.fnplzen.cz/

 

Prim. MUDr. Tamara Bergerová

Zástupce přednosty Ústavu mikrobiologie,FN Plzeň