Světový den dekubitů

Světový den STOP dekubitům je vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na každý třetí čtvrtek v měsíci listopadu, aby se zviditelnila závažnost problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví.

V letošním roce tento den vychází na čtvrtek 17. listopadu, kdy v České republice je státní svátek a připomínáme si jiné, pro nás velmi významné výročí – Den boje za svobodu a demokracii. Fakultní nemocnice Plzeň však nezapomíná na mezinárodní výzvu a připojuje se k jejímu naplňování svými aktivitami. Ambulance jsme vybavili informačními materiály a edukačním videem pro laickou veřejnost, uspořádali jsme odborné sympozium pro všeobecné sestry naší nemocnice a vyslali jsme své odborné zástupce na 4. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR, který již třetím rokem organizuje MZ ČR. Akce probíhala 12.11.2016 v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických profesí v Brně. S aktivními příspěvky za FN Plzeň vystoupily Mgr. Nina Müllerová a Bc. Ivana Witová. Více informací najdete v tiskové zprávě MZ ČR. Více informací a prezentace z této akce najdete na portálu www.dekubity.eu. Podpořte s námi myšlenku Světového dne STOP dekubitům .

Informační leták zde.