Plán podpory zdraví

Plán podpory zdraví

Dekubity - proleženiny

Organizace spojených národů vyhlásila na každý měsíc mezinárodní dny, které mají za cíl upozornit na konkrétní události nebo téma, aby zvýšila povědomí veřejnosti a podpořila cíle OSN. Mezi tyto dny patří například Světový den proti rakovině (4. února), Světový den nemocných (11. února), Světový den boje proti tuberkulóze (24. března) a další, jejich přehled naleznete zde

https://www.un.org/en/sections/observances/international-days/

Další mezinárodní dny vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO), mezi tyto dny patří například Světový den dárců krve (14. června), Světový den duševního zdraví (10. října) a další, jejich přehled naleznete zde https://www.who.int/campaigns

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví České republiky. Jeho úkolem je připravovat podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví. Svoji činnost zaměřuje na vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost.

http://www.szu.cz/narodni-referencni-centrum-programu-podpory-zdravi-a

 

Na stránkách naleznete i volně dostupné letáky ke stažení
http://www.szu.cz/publikace/letaky-v-pdf

Pracovní prostředí a zdraví

http://www.szu.cz/uploads/BD_120613_Hacklova.pdf

 

Správná výživa a stravovací návyky

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/vyziva_a_KVO.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/glykemie.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/je_to_tak_snadne.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/pitny_rezim.pdf

http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html

http://www.vychovakezdravi.cz/uploads/tinymce/files/letak_vyzivove_doporuceni.pdf

 

Nadváha a obezita

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zivotni_styl/kampane/seminar_8sept10/Nadvada_a_obezita_populace_CR.pdf

http://www.zijzdrave.cz/data/sharedfiles/Obezita%20a%20nadvaha%20jak%20s%20nimi%20zatocit.pdf

 

Dostatečná pohybová aktivita

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/seminare/pohybova_20aktivita.pdf

http://www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/zdravy-zpusob-zivota/14-pohybova-aktivita.html

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/seminare/moznosti_20kompenzace_20bolesti_20zad.pdf

 

Zvládání stresu a duševní zdraví

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/pohyb_20a_20relaxace.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/syndrom_20vyhoreni.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/Jak_zvladnout_stres_web.pdf

 

Prevence nádorových onemocnění

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/PNO.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/co_20vite_20o_20rakovine_20prsu.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/nadory_20kuze.pdf

http://www.szu.cz/tema/prevence/strava-v-prevenci

http://www.szu.cz/tema/prevence/nejcastejsi-nadory-ktere-lze-ovlivnit-stravou

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/publik.pdf

http://www.vychovakezdravi.cz/download/file/proc-vyznam-prevence.pdf

http://www.vychovakezdravi.cz/download/file/prevence-pro-muze-po-40.pdf

http://www.vychovakezdravi.cz/download/file/ra-deloz-hrdla.pdf

 

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

http://www.szu.cz/tema/prevence/score

http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4771/Version1/prevence-KVO.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/chronicke_nemoci/Podpora_KV_zdravi.pdf

http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2010/12/11.pdf

 

Omezování kouření

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/CINDI/kurz/Poradny_pro_odvykani.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/brozury/Koureni_20a_20Alkohol.pdf

http://www.slzt.cz/dokumenty/doporuceni_odvykani.pdf

http://www.vychovakezdravi.cz/uploads/tinymce/files/tabakovy-kour-bc-nedbalova.pdf

http://www.vychovakezdravi.cz/uploads/tinymce/files/o_e_cigaretach_kralikova_clc_2012.pdf

 

 

Snižování konzumace alkoholu a ilegálních drog

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/10_dobrych_duvodu.pdf

http://www.drnespor.eu/tyka06e.pdf

 

Prevence HIV/AIDS

http://www.aids-hiv.cz/

http://aids.alms.cz/cz/aids-fakta-301.php

http://www.hygpraha.cz/files/Co%20je%20to%20HIV%20a%20AIDS.pdf

http://www.florence.cz/odborne-clanky/florence-plus/prevence-hiv-infekce/

 

 

Česky