HLEDÁME NOVÉ DÁRCE KREVNÍCH DESTIČEK

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň provádí všechny typy transplantací krvetvorných buněk. Počtem transplantovaných pacientů patří mezi největší transplantační centra v ČR. Transplantace krvetvorných buněk vyžaduje komplexní podpůrnou léčbu včetně podávání krevních destiček od zdravých dárců. Koncentráty krevních destiček odebrané od zdravých dárců jsou nezbytné pro léčbu nemocných, kterým destičky z nějakého důvodu chybějí. Nejčastěji se jedná o pacienty s různými typy leukémií, kteří podstupují chemoterapii nebo transplantaci kostní dřeně. Tito nemocní jsou ohroženi krvácivými komplikacemi a pravidelná aplikace destiček od zdravých dárců jim umožňuje překlenout období do obnovy jejich vlastní krvetvorby. V současnosti máme cca 300 aktivních dárců všech krevních skupin. Jelikož potřebujeme pro naše pacienty vždy konkrétní krevní skupinu, musí být odběry dopředu plánovány. Navíc exspirace destiček je pouze 5 dní a nelze je proto odebírat do zásoby.

Pracovníci separačního centra provedou za rok cca 1500 odběrů. Při první návštěvě dostane dárce všechny potřebné informace, je vyšetřen jeho zdravotní stav, proveden krevní rozbor, a pokud je vše v pořádku, následuje pozvání k prvnímu odběru. Běžná frekvence dárcovství je 1x měsíčně. 12 hodin před odběrem je vhodné odstranit z jídelníčku příliš tučná jídla, nepožívat alkoholické nápoje a vyhnout se větší fyzické zátěži. Samotný odběr trvá cca 1 hodinu.

Předpokladem pro vstup mezi dárce destiček je dobrý zdravotní stav, věk nad 18 let, hmotnost nad 60 kg, dobrá tolerance „náběru ze žíly“ a ochota stát se pravidelným dárcem. S narůstajícím trendem dožívání vyššího věku se zvyšují i počty našich pacientů. Díky velkému pokroku v medicíně, a zároveň i díky našim dárcům, se daří úspěšně léčit stále více pacientů s hematologickými malignitami. Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podařilo rozšířit databázi dárců, kteří budou ochotni pravidelně darovat krevní destičky pro hematologicko-onkologické pacienty.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud chcete pomoci s léčbou pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby a splňujete výše uvedené požadavky, připojte se k pravidelným dárcům krevních destiček. Zájemci mohou kontaktovat pracovníky Separačního centra FN Plzeň-Lochotín na tel. 377 103 825 nebo na emailu: vodickovap@fnplzen.cz. Domluvíme s vámi termín na vstupní pohovor, při kterém si vysvětlíme podmínky a způsob darování, provede se vstupní laboratorní vyšetření.

Bližší informace o Separačním centru a o darování krevních destiček jsou dostupné na internetových stránkách http://www.hematologieonkologie.cz/separacni-centrum/ 

Na nové dárce se těší pracovníci Separačního centra Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň-Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň