Informace pro veřejnost – koronavir

6.3.2020

Informace vedení FN Plzeň ze dne 6.3.2020

Podle nařízení vlády musí všichni občané České republiky, kteří se vrátí od 7.3.2020 z Itálie, bezprostředně telefonicky nebo jiným bezkontaktním způsobem kontaktovat svého lékaře, který jim nařídí karanténu. Při potížích během víkendu volejte tel. č. 112. Nedodržení karantény je trestáno pokutou až 3 miliony Kč.

Podrobnější informace jsou v médiích.

Vedení FN Plzeň5.3.2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu. Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112. Operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy. Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.1.3.202028.2.2020

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM VÝSKYTEM KORONAVIRU

Všechny informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde, kde se pravidelně aktualizují.

Upozornění pro všechny pacienty, kteří se vrátili z inkriminovaných oblastí ve světě, kde se vyskytuje onemocnění způsobené koronavirem:

Fakultní nemocnici Plzeň navštěvujte pouze v případě akutních onemocnění a tuto okolnost nahlaste personálu ještě před vstupem do čekáren. Pokud možno použijte ústenku. Řiďte se níže uvedenými instrukcemi. Další potřebné pokyny týkající se problematiky onemocnění koronavirem naleznete na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Plzeň www.khsplzen.cz.

Vzhledem k tomu, že v našem regionu jsou jarní prázdniny od 2.3. do 6.3.2020, a mnoho rodin se chystá vyjet do oblastí, které jsou přímo nebo v blízkosti oblastí s výskytem koronaviru, upozorňujeme na možnost nařízení karantény v místě pobytu i po návratu z dovolené se všemi důsledky.  Situace se každým dnem mění.

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z Číny, Jižní Koreji, Hong Kongu, Íránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna, Piedmont), Japonska, Singapuru (oblasti nákazy novým koronavirem – SARS-CoV-19) a nemáte žádné příznaky onemocnění:

·         Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy, zůstaňte doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

·         Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

·         Kontaktujte telefonicky územní pracoviště odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Domažlice: tel. 379 723 421, Klatovy (376 370 624, -611), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518, -520), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.

·         Příslušný praktický lékař Vám případně vystaví potvrzení o nařízení karantény.

·         Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte bez prodlení Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň na tel. 377 402 264 / 377 402 657.

·         Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, nejezděte hromadnou dopravou; použijte vlastní vozidlo, případně volejte tel. 155. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem.

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z Číny, Jižní Koreji, Hong Kongu, Íránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna, Piedmont), Japonska, Singapuru (oblasti nákazy novým koronavirem – SARS-CoV-19) a máte horečku, kašel nebo dušnost:

·         Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

·         Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

·         Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!

·         Kontaktujte bez prodlení Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň na tel. 377 402 264 / 377 402 657.

·         Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, nejezděte hromadnou dopravou; použijte vlastní vozidlo, případně volejte tel. 155.  Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem.

 

Aktualizováno 26.2.2020, Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

 

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči FN Plzeň