Výzva veřejnosti

Z důvodu současné epidemiologické situace žádáme pacienty FN Plzeň, aby zrušili  své plánované kontroly ve FN Plzeň – jedná se o kontroly u  chronických pacientů. Toto opatření se netýká nemocných, kteří jsou léčeni chemoterapií, centrovými léky nebo biologickou léčbou, u nichž by hrozilo  nebezpečí z prodlení. Zároveň žádáme občany, aby u vystavování receptů preferovali formu  e-receptů  nebo v nevyhnutelném případě  požádali telefonicky o zaslání receptu poštou.