Koronavirus - informace

Koronavirus - informace


23.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.
Během nově nastalých vládních opatření byl zaznamenán nárůst výskytu stavu úzkostí. Vzniklá situace může ovlivnit především osoby, které se již před tímto stavem špatně vyrovnávali se stresem nebo mají predispozice na horší reakce na stres. Je proto potřeba klást důraz na prevenci proti prožívání strachu a stresu. Stres je reakce na ohrožení a s tím souvisí i pocity úzkosti. Tyto pocity vychází z nejistoty a z neznámého. Linka psychické pomoci pod číslem 1212 (volba 5) nabízí možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu.

„Koronavirus je nový virus, který ještě úplně neznáme a přirozeně se mohou objevit pocity strachu. Strach mohou vyvolávat i nesprávné informace a fámy. Fakta i možnost situaci s někým sdílet strach minimalizují. V psychicky náročné situaci je důležité mít příležitost promluvit si s někým, kdo porozumí situaci, ve které se volající nachází. Linku jsme zřídili hlavně proto, aby poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který mu případně nabídne další možnosti pomoci,“ vysvětluje smysl linky první psychické pomoci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Provoz linky první psychické pomoci je vázán na číslo 1212, na něž mohou volat občané v souvislosti s aktuální epidemií. Po jeho aktivaci se v hlavní nabídce mezi sděleními v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: „Máte v souvislosti s aktuální situací obavy o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mluvit? Stiskněte 5“ Po zvolení této možnosti je volající propojen na pracovníka podpůrné linky. Provoz zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací. Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci.

Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.

Smyslem linky je poskytnout volajícím bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci, v níž se nacházejí. V případě potřeby jim může pracovník linky doporučit odbornou péči a sdělit vhodné kontakty.

Více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru, a to jak v rubrice Otázky a odpovědi (Jak chránit svou psychiku), nebo i přímo v článku Jak se vyrovnat se svou psychikou během karantény.

26.3.2020

INFORMACE PRO PACIENTY ONKOLOGICKÉ KLINIKY

Na základě informací, které máme o průběhu onemocnění COVID-19 z jiných zemí, víme, že někteří onkologičtí pacienti mohou mít zvýšené riziko rozvoje vážných komplikací v případě, že onemocní COVID-19. Rizikovou skupinou mohou být především osoby starší 65 let, pacienti s dalšími závažnými onemocněními (diabetes mellitus, některá plicní a srdeční onemocnění), ale i pacienti podstupující náročné operační výkony a protinádorovou léčbu, pokud by v jejím průběhu vznikaly nežádoucí účinky těžkého stupně 3 a 4, a to zejména na bílých krvinkách nebo sliznicích.

Potenciálně všichni onkologičtí pacienti léčení chemoterapií nebo protinádorovou léčbou, která významně ovlivňuje obranyschopnost našeho těla, mohou být ve zvýšeném riziku COVID-19. To může mít větší dopad na jejich zdravotní stav, než riziko z odložení nebo změny onkologické léčby.

Vzhledem k nutnosti dodržovat zvýšený hygienický režim v rámci stavu nouze při epidemii koronaviru, a to jak na Onkologické a radioterapeutické klinice, tak v centrálním ředění cytostatik, snížila se významně kapacita pracoviště pro podávání protinádorové léčby. Lékaři se snaží, aby změny v léčbě byly co nejmenší, ovšem je nutno s nimi u všech nemocných počítat. Může však dojít k:

 • přerušení paliativní protinádorové léčby nebo prodloužení intervalů její aplikace, a to zejména v případech, kdy je onemocnění dlouhodobě stabilizované
 • prodloužení intervalů aplikace protinádorové léčby nebo snížení dávky či změně jednotlivých protinádorových léčiv, a to zejména v případech, kdy stávající léčba způsobuje závažné nežádoucí účinky
 • případně jiné individualizaci protinádorové léčby, zejména u pacientů s vysokým rizikem rozvoje komplikací onemocnění COVID-19
 • odložení pravidelné kontroly, včetně laboratorních a jiných vyšetření (např. CT, MRI, mamografie, endoskopie) u pacientů sledovaných po již ukončené onkologické léčbě

Lékaři Onkologické a radioterapeutické kliniky zvou individuálně nemocné dle výše uvedených charakteristik a žádají pacienty, aby přicházeli přesně na stanovený čas.
Děkujeme za pochopení.
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky

24.3.2020

Pozor, nové opatření

S ohledem na epidemiologickou situaci spojenou s koronavirem žádáme širokou veřejnost, aby respektovala zákaz donášky věcí pro pacienty personálu zdravotnického pracoviště, kde je pacient hospitalizovaný. Moc se omlouváme, ale tímto opatřením se snažíme chránit nejen pacienty, ale hlavně náš personál, který má nepostradatelnou roli v této výjimečné epidemiologické situaci. Tento zákaz platí do odvolání, a jakmile epidemiologická situace dovolí, bude toto opatření zrušeno.

Děkujeme moc za pochopení, jedině společnými silami tento nouzový stav zvládneme


23.3.2020

FN Plzeň zahájila provoz druhého odběrového místa na vyšetření COVID-19

Druhé odběrové místo ve FN Plzeň je vytvořené v prostoru za vjezdem do FN Plzeň vrátnicí Sever (bývalá vojenská nemocnice). Na odběrovém místě se provádějí odběry pouze osobám odeslaných na doporučení Krajské hygienické stanice, tyto osoby se prokážou emailem či sms zprávou od KHS k potřebnému odběru! K odběru pacienti vjíždí přes bránu a jsou nasměrováni na parkoviště vlevo za provozní budovu. Nevystupují, odběr (výtěr) je proveden sestrou pouze přes otevřené okénko auta. Žádáme o dodržování pokynů našeho zdravotnického personálu a trpělivost, pokud se vytvoří fronta čekajících klientů k odběru.

Provozní doba odběrového místa

 • pondělí - pátek 7:30 - 15:00
 • sobota, neděle 8:00 - 14:00
 • pauza 11:30 - 12:00
Kontakt na územní pracoviště odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni:

Domažlice: tel. 379 723 421, Klatovy (376 370 624, -611), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518, -520), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.23.3.2020

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ.


19.3.2020

Telefonní spojení na kliniky a oddělení FN Plzeň

Z důvodu současné složité epidemiologické situace bylo vedení FN Plzeň nuceno přijmout mnoho provozních změn v celém chodu fakultní nemocnice. Jelikož jedním z opatření je omezení plánovaných vyšetření a kontrol (které nejsou akutní), pro lepší informovanost široké veřejnosti zveřejňujeme kontakty na všechna naše zdravotnická pracoviště. Máte-li jakýkoli odborný dotaz, kontaktujte daného zástupce kliniky nebo oddělení telefonicky (v pracovní dny 7-15 hod.) či emailem.

Děkujeme za pochopení, trpělivost a za dodržování všech veřejně známých opatření, jejichž dodržování může napomoci v boji se současnou epidemií. Všichni zaměstnanci FN Plzeň dělají opravdu maximum, aby zabránili možným následkům této hrozby.
16.3.2020

Nemocnice omezí plánované výkony a vyčlení kapacity na léčbu koronaviru

Od úterý 17. března 2020 omezí poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče provádění plánované zdravotní výkony na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány. Účelem tohoto opatření obecné povahy je zajistit dostatečné personální, věcné a technické kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19.


16.3.2020

Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

Od 16. března 0.00 hodin proto platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.


13.3.2020

Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy:

Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko

Pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby

Text usnesení vlády opatření:

Vláda nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod.

 • všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a ze dne 13. března 2020;
 • všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů;
 • všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství;
 • všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí;

Doplňující komentář:

Mimořádné opatření se vztahuje na osoby, které pobývají nebo budou pobývat v rizikových oblastech a po 12:00 hod. dne 13. března 2020 do odvolání se vrátí do České republiky. Za pobyt se považuje jakkoliv dlouhý pobyt na území rizikových oblastí.

Mimořádné opatření se vztahuje na osoby s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány.

Tyto osoby co nejdříve po návratu do České republiky budou kontaktovat svého praktického lékaře, v případě dětí jejich praktického lékaře pro děti a dorost. Pokud se vrátí například v sobotu nebo v neděli a kontakt s praktickým lékařem není o víkendu možný, obrátí se na něj hned v pondělí.

Vzdálený kontakt je potřebný pro to, aby pacient neohrozil jak samotného praktického lékaře, tak například jiné pacienty v čekárně.

Nikdo nebude trestat pacienty, je-li bezprostřední kontakt s praktickým lékařem nemožný, ale je třeba, aby vyvinuli maximální úsilí o vzdálený kontakt se svým praktickým lékařem. Toto úsilí by měli vyvinout nikoli primárně proto, aby se vyhnuli pokutě, ale aby nešířili dál onemocnění Covid-19.

Pokud osoba vracející se z rizikových oblastí není registrována u žádného praktického lékaře, je třeba, aby si zvolila jakéhokoli praktického lékaře a toho informovala o tom, že se vrátila z Itálie. V tomto případě bude třeba, aby si dohodla se zvoleným praktickým lékařem kontakt tak, aby ten získal potřebné osobní údaje a mohl vydat rozhodnutí o karanténě.

S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení tak v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to optimálně eNeschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě.

Každá osoba má právo odmítnout neschopenku a může se domluvit se svým zaměstnavatelem např. na režimu „home office“ tedy práce z domova.

Podstatou karantény, která musí být dodržena, je oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Pokud musí osoba, které byla nařízena domácí karanténa, z nezbytného důvodu svůj domov opustit, musí učinit taková opatření, aby byla zachována podstata karantény tedy vyhnout se takovým kontaktům s jinými osobami, v důsledku kterých by mohlo dojít k nákaze jiné osoby.

V případě, že v rizikových oblastech byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa bude na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli v rizikových oblastech.

Pokud byli v rizikových oblastech jak rodiče, tak děti, vystaví se neschopenka rodičům.

Pokud byli v rizikových oblastech děti, ale nikoli rodiče, bude ve vztahu k rodiči, bude-li mít o to zájem, rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče.

KHS - pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí

12.3.2020

Z důvodu současné epidemiologické situace žádáme pacienty FN Plzeň, aby zrušili své plánované kontroly ve FN Plzeň – jedná se o kontroly u chronických pacientů. Toto opatření se netýká nemocných, kteří jsou léčeni chemoterapií, centrovými léky nebo biologickou léčbou, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení. Zároveň žádáme občany, aby u vystavování receptů preferovali formu e-receptů nebo v nevyhnutelném případě požádali telefonicky o zaslání receptu poštou.
6.3.2020

Informace vedení FN Plzeň ze dne 6.3.2020

Podle nařízení vlády musí všichni občané České republiky, kteří se vrátí od 7.3.2020 z Itálie, bezprostředně telefonicky nebo jiným bezkontaktním způsobem kontaktovat svého lékaře, který jim nařídí karanténu. Při potížích během víkendu volejte tel. č. 112. Nedodržení karantény je trestáno pokutou až 3 miliony Kč.

Podrobnější informace jsou v médiích.

Vedení FN Plzeň5.3.2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu. Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112. Operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy. Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.1.3.202028.2.2020

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM VÝSKYTEM KORONAVIRU

Všechny informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde, kde se pravidelně aktualizují.

Upozornění pro všechny pacienty, kteří se vrátili z inkriminovaných oblastí ve světě, kde se vyskytuje onemocnění způsobené koronavirem:

Fakultní nemocnici Plzeň navštěvujte pouze v případě akutních onemocnění a tuto okolnost nahlaste personálu ještě před vstupem do čekáren. Pokud možno použijte ústenku. Řiďte se níže uvedenými instrukcemi. Další potřebné pokyny týkající se problematiky onemocnění koronavirem naleznete na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Plzeň www.khsplzen.cz.

Vzhledem k tomu, že v našem regionu jsou jarní prázdniny od 2.3. do 6.3.2020, a mnoho rodin se chystá vyjet do oblastí, které jsou přímo nebo v blízkosti oblastí s výskytem koronaviru, upozorňujeme na možnost nařízení karantény v místě pobytu i po návratu z dovolené se všemi důsledky.  Situace se každým dnem mění.

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z Číny, Jižní Koreji, Hong Kongu, Íránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna, Piedmont), Japonska, Singapuru (oblasti nákazy novým koronavirem – SARS-CoV-19) a nemáte žádné příznaky onemocnění:

·         Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy, zůstaňte doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

·         Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

·         Kontaktujte telefonicky územní pracoviště odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Domažlice: tel. 379 723 421, Klatovy (376 370 624, -611), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518, -520), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.

·         Příslušný praktický lékař Vám případně vystaví potvrzení o nařízení karantény.

·         Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte bez prodlení Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň na tel. 377 402 264 / 377 402 657.

·         Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, nejezděte hromadnou dopravou; použijte vlastní vozidlo, případně volejte tel. 155. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem.

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z Číny, Jižní Koreji, Hong Kongu, Íránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna, Piedmont), Japonska, Singapuru (oblasti nákazy novým koronavirem – SARS-CoV-19) a máte horečku, kašel nebo dušnost:

·         Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

·         Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

·         Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!

·         Kontaktujte bez prodlení Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň na tel. 377 402 264 / 377 402 657.

·         Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, nejezděte hromadnou dopravou; použijte vlastní vozidlo, případně volejte tel. 155.  Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem.

 

Aktualizováno 26.2.2020, Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

 

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči FN Plzeň