Koronavirus - informace

 

Odběrové místo COVID-19

Odběrové místo COVID-19 - mapa

Infolinka odběrového místa Covid-19 - tel.: 377 402 179, e-mail: infocovid@fnplzen.cz

Víte co je karanténa? Víte co je izolace?

 

Všechny podrobné informace na téma koronavirus naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky www.mzv.cz a Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz.

 

 

 


22.9.2020

REGULACE NÁVŠTĚV A PROVOZU FN PLZEŇ

Z důvodu současné epidemiologické situace jsou návštěvy ve FN Plzeň zakázané na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení, Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Kardiochirurgickém oddělení, Kardiologické klinice, Neurologické klinice, II. Interní klinice, Urologické klinice, Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, na Klinice pneumologie a ftizeologie, Interním oddělení, LDN, Pobytové sociální péči a na Geriatrickém oddělení. Zároveň žádáme klienty a pacienty, kteří vyhledávají služby a péči Urologické kliniky, aby v následujících dnech toto pracoviště vyhledávali pouze v akutních případech. V případě potřeby kontaktujte Urologickou kliniku na tel. čísle 377 402 641. Na ostatních odděleních či klinikách jsou návštěvy regulované dle uvážení vedení příslušného pracoviště, s přihlédnutím ke spektru hospitalizovaných pacientů. Koordinátorem návštěv zůstává i nadále ošetřující lékař a staniční sestra příslušné lůžkové stanice.

 • Návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.
 • Návštěva umožní, pokud to uzná vedení zdravotnického oddělení / kliniky za vhodné, zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě. Návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.
 • Návštěva musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou.
 • Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv.  Návštěvníkům, kteří budou při vstupu na lůžkovou stanici vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna. 
 • Vedení daného pracoviště má kdykoliv právo ze závažných důvodů epidemiologických či provozních návštěvu pacienta ukončit.
 • Návštěvní hodiny se řídí vnitřním řádem FN Plzeň.
 • Dále jsou povoleny návštěvy u pacientů, kteří se nacházejí v terminálním stádiu své choroby. Po předchozí telefonické konzultaci může ošetřující lékař dovolit návštěvu osoby blízké v trvání maximálně 15 minut u pacienta v terminálním stádiu onemocnění.

Z důvodu zvýšeného rizika pro pacienta i návštěvníky jsou návštěvy až do odvolání zakázané:

Areál FN Plzeň - Bory:

 
 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení – lůžka DIP (Dlouhodobá intenzivní péče) + DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)
 • II. Interní klinika – JIP a všechny lůžkové stanice
 • Interní oddělení – všechny lůžkové stanice, včetně LDN
 • Pobytová sociální péče 1 – lůžka
 • Pobytová sociální péče 2 – lůžka
 • Urologická klinika – všechny lůžkové stanice
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny – všechny lůžkové stanice
 • Klinika pneumologie a ftizeologie – JIP a obě lůžkové stanice A + B
 • Geriatrické oddělení – lůžkové stanice


Areál FN Plzeň - Lochotín:

 • Kardiochirurgické oddělení – JIP a lůžková stanice
 • Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – JIP a všechny lůžkové stanice

 • Kardiologická klinika – lůžková stanice a JIP

 • Neurologická klinika – lůžková stanice a JIP

 

Výjimky stanovené na vybraných klinikách a odděleních:

FN Bory:

Chirurgické oddělení

 • JIP – maximálně 2 osoby denně u 1 pacienta, starší 15 let po dobu 20 minut.

 

Anesteziologicko resuscitační oddělení Bory – ARO lůžka RES

 • Návštěvy možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím lékařem.


FN Lochotín:

 

Hematologicko-onkologické oddělení

 

 • Návštěvy jsou povoleny pouze u dlouhodobých pobytů (týden a více) nebo u pacientů v terminálním stavu onemocnění – návštěva max. 2 zdravých osob.
 • U krátkodobých několikadenních hospitalizací návštěvy nejsou povolené – změna je možná pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem. Pacient používá v době návštěvy ochrannou roušku.


Gynekologicko- porodnická klinika

 • Maximálně 2 osoby u 1 pacientky denně, v rozmezí 15:00 – 17:00 hodin.


Neonatologické oddělení

 • ÚFN – Úsek fyziologických novorozenců (šestinedělí) – návštěvy maximálně 2 osoby za den k jedné matce, délka návštěvy cca 1 hodina.
 • JIP a JIRP – návštěvy pouze matky a otce, ve vyhrazených hodinách (8:00 – 11:00, 14:30 – 20:00), po předchozí domluvě tak, aby se zabránilo přeplnění prostoru a byl zachován klid.


Onkologická a radioterapeutická klinika

 • U krátkých několikadenních hospitalizací návštěvy nedoporučujeme.
 • Návštěvy jsou povoleny u pacientů dlouhodobě hospitalizovaných, kteří nechodí na propustky nebo jsou v terminálním stadiu onemocnění.
 • Délka návštěvy bude maximálně 30 minut, každá návštěva si přinese svoji roušku, max. počet na 1 návštěvu je 1 osoba, změna možná po domluvě s ošetřujícím lékařem.


 

 

Rozšíření provozní doby odběrového místa Covid-19

Od středy 16.9.2020 se mění provozní doba odběrového místa na vyšetření COVID-19 ve FN Bory, v areálu bývalé Vojenské nemocnice.

Provozní doba odběrových míst na vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň - pondělí až neděle:

 • samoplátci: pondělí - sobota 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod., neděle 7:00 - 12:00 hod.
 • klienti KHS: pondělí - sobota 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hod., neděle 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod.
 • klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře: pondělí - neděle 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod.

 

Pravidla pro samoplátce:

 • Odběry pro klienty na vyšetření Covid-19 (samoplátce) se provádějí po objednání přes online formulář – ZDE na konkrétní termín.
 • Vyplněný formulář lze vytisknout a donést s sebou, odbavení se urychlí.
 • Údaje zadané ve formuláři budou uvedené na vydaném potvrzení. Pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.
 • Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín na platební místo umístěné přímo u odběrového místa v areálu bývalé vojenské nemocnice, sledujte značení.
 • Test si zajišťuje klient na vlastní náklady. Cena testu je 1 756 Kč + 250 Kč (administrativní poplatek) za vystavení lékařského potvrzení. Platba je z epidemiologických důvodů možná pouze kartou, hotovost nebude akceptována!
 • S dokladem o zaplacení odchází klient na odběr. Bez předchozí registrace a platby není možné test provést.
 • Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude Certifikovaný laboratorní výsledek zaslán na e-mail klienta, nebo bude připraven k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě, ve lhůtě 48 hodin po odběru.
 • Klient samoplátce přichází k odběru pěšky do místa s označením Samoplátci a e-žádanky. Odběr z okénka auta v tomto případě není možný

 

Pravidla pro klienty Krajské hygienické stanice (KHS):

 • Klient, odeslaný na doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se na odběrové místo dostaví přesně v čas stanovený e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Laboratorní výsledek je zaslán následně elektronicky pouze na KHS, ta poté informuje klienta i o výsledcích testu.

Pravidla pro klienty s vystavenou eŽádankou:

 • Klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře se mohou objednat k odběru – ZDE
 • Laboratorní výsledek sdělí praktický lékař.
 • Klient přes e-žádanku přichází k odběru pěšky do místa s označením Samoplátci a e-žádanky. Odběr z okénka auta v tomto případě není možný.

 

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodin prodloužit.

 

 

14.9.2020

Regulace návštěv a provozu FN Plzeň 

Z důvodu současné epidemiologické situace jsou návštěvy ve FN Plzeň zakázané na Neurologické klinice, Urologické klinice, Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, na JIP Kliniky pneumologie a ftizeologie a na Geriatrickém oddělení. Zároveň žádáme klienty a pacienty, kteří vyhledávají služby a péči Urologické kliniky, aby v následujících dnech toto pracoviště vyhledávali pouze v akutních případech. V případě potřeby kontaktujte Urologickou kliniku na tel. čísle 377 402 641. Na ostatních odděleních či klinikách jsou návštěvy regulované dle uvážení vedení příslušného pracoviště, s přihlédnutím ke spektru hospitalizovaných pacientů. Koordinátorem návštěv zůstává i nadále ošetřující lékař a staniční sestra příslušné lůžkové stanice.

 • Návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.
 • Návštěva umožní, pokud to uzná vedení zdravotnického oddělení / kliniky za vhodné, zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě. Návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.
 • Návštěva musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou.
 • Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv.  Návštěvníkům, kteří budou při vstupu na lůžkovou stanici vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna. 
 • Vedení daného pracoviště má kdykoliv právo ze závažných důvodů epidemiologických či provozních návštěvu pacienta ukončit.
 • Návštěvní hodiny se řídí vnitřním řádem FN Plzeň.

Z důvodu zvýšeného rizika pro pacienta i návštěvníky jsou návštěvy až do odvolání zakázané:

 

Areál FN Plzeň - Bory:

 • Urologická klinika – všechny lůžkové stanice
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny – všechny lůžkové stanice
 • Klinika pneumologie a ftizeologie – JIP
 • Geriatrické oddělení – lůžkové stanice

Areál FN Plzeň - Lochotín:

 • Neurologická klinika - všechna oddělení (standardní lůžkové oddělení, JIP-Iktová jednotka a EEG-videomonitorace).

 

 

Výjimky stanovené na vybraných klinikách a odděleních:

 

FN Lochotín:

Gynekologicko- porodnická klinika

 • Maximálně 2 osoby u 1 pacientky denně, v rozmezí 15:00 – 17:00 hodin.

Neonatologické oddělení

 • ÚFN – Úsek fyziologických novorozenců (šestinedělí) – návštěvy maximálně 2 osoby za den k jedné matce, délka návštěvy cca 1 hodina.
 • JIP a JIRP – návštěvy pouze matky a otce, ve vyhrazených hodinách (8:00 – 11:00, 14:30 – 20:00), po předchozí domluvě tak, aby se zabránilo přeplnění prostoru a byl zachován klid.

Onkologická a radioterapeutická klinika

 • U krátkých několikadenních hospitalizací návštěvy nedoporučujeme.
 • Návštěvy jsou povoleny u pacientů dlouhodobě hospitalizovaných, kteří nechodí na propustky nebo jsou v terminálním stadiu onemocnění.
 • Délka návštěvy bude maximálně 30 minut, každá návštěva si přinese svoji roušku, max. počet na 1 návštěvu je 1 osoba, změna možná po domluvě s ošetřujícím lékařem.

FN Bory:

Klinika pneumologie a ftizeologie

 • Lůžkové oddělení A a B - návštěvy mezi 15 – 17 hodinou, doba trvání návštěvy je max. 30 min. a 2 osoby na jednoho pacienta. 

Chirurgické oddělení

 • JIP – maximálně 2 osoby denně u 1 pacienta, starší 15 let po dobu 20 minut.

Interní oddělení

 • Návštěvy povoleny ve všední dny mezi 15 – 17 hodinou, o víkendu a ve svátek 14:00 – 16:00 hodin.

Anesteziologicko resuscitační oddělení Bory – ARO, oddělení DIP – Dlouhodobá intenzivní péče

 • Návštěvy po domluvě s vedoucí lékařkou možné ve dnech ÚT, ČT, SO + NE od 14:00 – 16:00 hodin.

 

11.9.2020

Rozšíření provozní doby odběrového místa Covid-19

 

Od neděle 13.9.2020 se rozšiřuje provozní doba odběrového místa na vyšetření COVID-19 pro klienty Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeňského kraje ve FN Bory, v areálu bývalé Vojenské nemocnice.

Provozní doba odběrových míst na vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň - pondělí až neděle:

 • samoplátci: pondělí - sobota 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod., neděle 7:00 - 12:00 hod.
 • klienti KHS: pondělí - sobota 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod., neděle 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod.
 • klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře: pondělí - sobota 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod., neděle 7:00 - 12:00 hod.

 

Od pondělí 14.9.2020 se mění provozní doba odběrového místa na vyšetření COVID-19 ve FN Bory, v areálu bývalé Vojenské nemocnice.

Provozní doba odběrových míst na vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň - pondělí až neděle:

 • samoplátci: pondělí - sobota 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod., neděle 7:00 - 12:00 hod.
 • klienti KHS: pondělí - sobota 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hod., neděle 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod.
 • klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře: pondělí - sobota 8:00 - 12:00 hod., neděle 7:00 - 12:00 hod.

 

Pravidla pro samoplátce:

 • Odběry pro klienty na vyšetření Covid-19 (samoplátce) se provádějí po objednání přes online formulář – ZDE na konkrétní termín.
 • Vyplněný formulář lze vytisknout a donést s sebou, odbavení se urychlí.
 • Údaje zadané ve formuláři budou uvedené na vydaném potvrzení. Pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.
 • Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín na platební místo umístěné přímo u odběrového místa v areálu bývalé vojenské nemocnice, sledujte značení.
 • Test si zajišťuje klient na vlastní náklady. Cena testu je 1 756 Kč. Platba je z epidemiologických důvodů možná pouze kartou, hotovost nebude akceptována!
 • S dokladem o zaplacení odchází klient na odběr. Bez předchozí registrace a platby není možné test provést.
 • Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude Certifikovaný laboratorní výsledek zaslán na e-mail klienta, nebo bude připraven k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě, ve lhůtě 48 hodin po odběru.
 • Klient samoplátce přichází k odběru pěšky do místa s označením Samoplátci a e-žádanky. Odběr z okénka auta v tomto případě není možný.

Pravidla pro klienty Krajské hygienické stanice (KHS):

 • Klient, odeslaný na doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se na odběrové místo dostaví přesně v čas stanovený e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Laboratorní výsledek je zaslán následně elektronicky pouze na KHS, ta poté informuje klienta i o výsledcích testu.

Pravidla pro klienty s vystavenou eŽádankou:

 • Klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře se mohou objednat k odběru – ZDE
 • Laboratorní výsledek sdělí praktický lékař.
 • Klient přes e-žádanku přichází k odběru pěšky do místa s označením Samoplátci a e-žádanky. Odběr z okénka auta v tomto případě není možný.

 

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodin prodloužit.

 

10.9.2020

REGULACE NÁVŠTĚV A PROVOZU FN PLZEŇ

Z důvodu současné epidemiologické situace jsou návštěvy ve FN Plzeň zakázané na Urologické klinice, Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, na JIP Kliniky pneumologie a ftizeologie a na Geriatrickém oddělení. Zároveň žádáme klienty a pacienty, kteří vyhledávají služby a péči Urologické kliniky, aby v následujících dnech toto pracoviště vyhledávali pouze v akutních případech. V případě potřeby kontaktujte Urologickou kliniku na tel. čísle 377 402 641. Na ostatních odděleních či klinikách jsou návštěvy regulované dle uvážení vedení příslušného pracoviště, s přihlédnutím ke spektru hospitalizovaných pacientů. Koordinátorem návštěv zůstává i nadále ošetřující lékař a staniční sestra příslušné lůžkové stanice.

 • Návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.
 • Návštěva umožní, pokud to uzná vedení zdravotnického oddělení / kliniky za vhodné, zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě. Návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.
 • Návštěva musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou.
 • Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv. Návštěvníkům, kteří budou při vstupu na lůžkovou stanici vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna.
 • Vedení daného pracoviště má kdykoliv právo ze závažných důvodů epidemiologických či provozních návštěvu pacienta ukončit.
 • Návštěvní hodiny se řídí vnitřním řádem FN Plzeň.

Z důvodu zvýšeného rizika pro pacienta i návštěvníky jsou návštěvy až do odvolání zakázané:

Areál FN Plzeň - Bory:

 • Urologická klinika
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
 • Klinika pneumologie a ftizeologie – JIP
 • Geriatrické oddělení

 

Výjimky stanovené na vybraných klinikách a odděleních:

FN Lochotín:

Gynekologicko-porodnická klinika

 • Maximálně 2 osoby u 1 pacientky denně, v rozmezí 15:00 – 17:00 hodin.

Neonatologické oddělení

 • ÚFN – Úsek fyziologických novorozenců (šestinedělí) – návštěvy maximálně 2 osoby za den k jedné matce, délka návštěvy cca 1 hodina.
 • JIP a JIRP – návštěvy pouze matky a otce, ve vyhrazených hodinách (8:00 – 11:00, 14:30 – 20:00), po předchozí domluvě tak, aby se zabránilo přeplnění prostoru a byl zachován klid.

Onkologická a radioterapeutická klinika

 • U krátkých několikadenních hospitalizací návštěvy nedoporučujeme.
 • Návštěvy jsou povoleny u pacientů dlouhodobě hospitalizovaných, kteří nechodí na propustky nebo jsou v terminálním stadiu onemocnění.
 • Délka návštěvy bude maximálně 30 minut, každá návštěva si přinese svoji roušku, max. počet na 1 návštěvu je 1 osoba, změna možná po domluvě s ošetřujícím lékařem.

 

FN Bory:

Klinika pneumologie a ftizeologie

 • Lůžkové oddělení A - návštěvy mezi 15 – 17 hodinou, doba trvání návštěvy je max. 30 min. a 2 osoby na jednoho pacienta.

Chirurgické oddělení

 • JIP – maximálně 2 osoby denně u 1 pacienta, starší 15 let po dobu 20 minut.

Interní oddělení

 • Návštěvy povoleny ve všední dny mezi 15 – 17 hodinou, o víkendu a ve svátek 14:00 – 16:00 hodin.

Anesteziologicko resuscitační oddělení Bory – ARO, oddělení DIP – Dlouhodobá intenzivní péče

 • Návštěvy po domluvě s vedoucí lékařkou možné ve dnech ÚT, ČT, SO + NE od 14:00 – 16:00 hodin.

 

7.9.2020

INFORMACE PRO PACIENTY S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19/ V KONTAKTU S OSOBOU COVID-19 POZITIVNÍ

Jak se mám chovat po odběru?

 • Zůstaňte doma v izolaci
 • Kontaktujte svého praktického lékaře
 • Noste roušku kryjící nos a ústa
 • Zdržte se kontaktu s okolím a dodržujte odstupy min. 2 metry

Jak se dozvím výsledek?

 • Od lékaře, který Vás na vyšetření odeslal, nebo KHS
 • V případě samoplátců je výsledek odeslán na email nebo jej osoba, po předložení OP, získá na odběrovém místě nejpozději do 48 hodin

Jak se chovat v případě, že je výsledek:

POZITIVNÍ, tj. máte onemocnění COVID-19

 • Zůstaňte doma v izolaci
 • Bude Vás kontaktovat KHS, která s Vámi provede epidemiologické šetření a poučí Vás o postupu

V izolaci budete po dobu, kterou Vám určí Váš praktický lékař. Izolace se ukončuje v případě, když min. 3 dny nemáte žádné projevy onemocnění, minimální doba izolace je však 10 dní ode dne odběru. Po ukončení izolace není potřeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.

 

NEGATIVNÍ

Pacient s příznaky onemocnění COVID-19:

 • Pravděpodobně proděláváte jiné infekční onemocnění, na toto onemocnění se nevztahuje nařízená izolace a není potřeba provádět opakovaný odběr a vyšetření
 • Doporučujeme, abyste zůstal doma a postupoval podle pokynů svého praktického lékaře

Pacient v kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní:

 • Bude Vám nařízena karanténa
 • Délku karantény stanoví praktický lékař, nebo KHS
 • Karanténa bude ukončena negativním výsledkem druhého testu (provádí se nejdříve 10 dnů po posledním kontaktu s pozitivní osobou)7.9.2020

REGULACE NÁVŠTĚV VE FN PLZEŇ

Z důvodu současné epidemiologické situace jsou návštěvy ve FN Plzeň zakázané na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, na JIP Kliniky pneumologie a ftizeologie a na Geriatrickém oddělení. Na ostatních odděleních či klinikách jsou návštěvy regulované dle uvážení vedení příslušného pracoviště, s přihlédnutím ke spektru hospitalizovaných pacientů. Koordinátorem návštěv zůstává i nadále ošetřující lékař a staniční sestra příslušné lůžkové stanice.

 • Návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.
 • Návštěva umožní, pokud to uzná vedení zdravotnického oddělení / kliniky za vhodné, zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě. Návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.
 • Návštěva musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou.
 • Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv. Návštěvníkům, kteří budou při vstupu na lůžkovou stanici vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna.
 • Vedení daného pracoviště má kdykoliv právo ze závažných důvodů epidemiologických či provozních návštěvu pacienta ukončit.
 • Návštěvní hodiny se řídí vnitřním řádem FN Plzeň.

Z důvodu zvýšeného rizika pro pacienta i návštěvníky jsou návštěvy až do odvolání zakázané:

Areál FN Plzeň - Bory:

 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
 • Klinika pneumologie a ftizeologie – JIP
 • Geriatrické oddělení

 

Výjimky stanovené na vybraných klinikách a odděleních:

FN Lochotín:

Gynekologicko-porodnická klinika

 • Maximálně 2 osoby u 1 pacientky denně, v rozmezí 15:00 – 17:00 hodin.

Neonatologické oddělení

 • ÚFN – Úsek fyziologických novorozenců (šestinedělí) – návštěvy maximálně 2 osoby za den k jedné matce, délka návštěvy cca 1 hodina.
 • JIP a JIRP – návštěvy pouze matky a otce, ve vyhrazených hodinách (8:00 – 11:00, 14:30 – 20:00), po předchozí domluvě tak, aby se zabránilo přeplnění prostoru a byl zachován klid.

Onkologická a radioterapeutická klinika

 • U krátkých několikadenních hospitalizací návštěvy nedoporučujeme.
 • Návštěvy jsou povoleny u pacientů dlouhodobě hospitalizovaných, kteří nechodí na propustky nebo jsou v terminálním stadiu onemocnění.
 • Délka návštěvy bude maximálně 30 minut, každá návštěva si přinese svoji roušku, max. počet na 1 návštěvu je 1 osoba, změna možná po domluvě s ošetřujícím lékařem.

 

FN Bory:

Klinika pneumologie a ftizeologie

 • Lůžkové oddělení A - návštěvy mezi 15 – 17 hodinou, doba trvání návštěvy je max. 30 min. a 2 osoby na jednoho pacienta.

Chirurgické oddělení

 • JIP – maximálně 2 osoby denně u 1 pacienta, starší 15 let po dobu 20 minut.

Interní oddělení

 • Návštěvy povoleny ve všední dny mezi 15 – 17 hodinou, o víkendu a ve svátek 14:00 – 16:00 hodin.

Anesteziologicko resuscitační oddělení Bory – ARO, oddělení DIP – Dlouhodobá intenzivní péče

 • Návštěvy po domluvě s vedoucí lékařkou možné ve dnech ÚT, ČT, SO + NE od 14:00 – 16:00 hodin.

 

24.8.2020

Rozšířené prostory pro odběry na vyšetření COVID-19

Od pondělí 24.8.2020 navyšujeme počet odběrových míst pro klienty požadující vyšetření Covid-19 (samoplátce) ve FN Bory, v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Součástí nově zrekonstruovaných prostor je i platební terminál pro samoplátce. Platba i odběr probíhají v jednom prostoru.

Provozní doba odběrových míst na vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň - pondělí až neděle:

  • samoplátci: pondělí - sobota 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod., neděle 7:00 - 12:00

 

 • klienti Krajské hygienické stanice (KHS): pondělí - sobota 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod., neděle 7:00 - 12:00
 • klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře: pondělí - sobota 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod., neděle 7:00 - 12:00

 

 

Pravidla pro samoplátce:

 • Odběry pro klienty na vyšetření Covid-19 (samoplátce) se provádějí po objednání přes online formulář ZDE na konkrétní termín.
 • Vyplněný formulář lze vytisknout a donést s sebou, odbavení se urychlí.
 • Údaje zadané ve formuláři budou uvedené na vydaném potvrzení. Pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.
 • Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín na platební místo umístěné přímo u odběrového místa v areálu bývalé vojenské nemocnice, sledujte značení.
 • Test si zajišťuje klient na vlastní náklady. Cena testu je 1756 Kč. Platba je z epidemiologických důvodů možná pouze kartou, hotovost nebude akceptována!
 • S dokladem o zaplacení odchází klient na odběr. Bez předchozí registrace a platby není možné test provést.
 • Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude Certifikovaný laboratorní výsledek zaslán na e-mail klienta, nebo bude připraven k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě, ve lhůtě 48 hodin po odběru.

Pravidla pro klienty Krajské hygienické stanice (KHS):

 • Klient, odeslaný na doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se na odběrové místo dostaví přesně v čas stanovený e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Laboratorní výsledek je zaslán následně elektronicky pouze na KHS, ta poté informuje klienta i o výsledcích testu.

 

Pravidla pro klienty s vystavenou eŽádankou:

 • Klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře se mohou objednat k odběru – ZDE
 • Laboratorní výsledek sdělí praktický lékař.

 

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodin prodloužit.

 

12.8.2020

Infolinka odběrového místa Covid-19

Od 12.8.2020 je nově zřízena telefonická infolinka odběrového místa Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň. V pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin mohou zájemci na telefonním čísle 377 402 179 získat doplňující informace o vyšetření COVID-19. Zároveň je možno využít novou e-mailovou schránku infocovid@fnplzen.cz určenou zejména pro hromadné objednávky klientů samoplátců požadujících skupinové odběry 5 osob a více – včetně tzv. firemních odběrů, realizované mimo stávající odběrový systém FN Plzeň (není určeno pro turisty cestující do Řecka). Maximální denní provozní kapacita je 25 klientů skupinových (firemních) odběrů.

Odeslaný e-mail musí vždy obsahovat tyto informace:

 • Přesnou identifikaci subjektu – jeho celý název a adresu.
 • IČO, DIČ, počet klientů (zájemců) k provedení odběru a jmenný seznam zájemců, datum jejich narození.
 • Kontaktní adresu klienta, kam se odešlou výsledky a telefonní číslo, které v případě pozitivity klienta musí kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje (KHS PK).

 

Po zaslání e-mailu bude žadatel kontaktován odpovědnou osobou k upřesnění podmínek fakturace, místa a času odběru plánovaného odběru samoplátců.

 

12.8.2020

Navýšení kapacit testování na COVID-19

Od 12.8.2020 se rozšiřuje provozní doba mobilního odběrového místa na vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň - pondělí až sobota:

 • samoplátci: 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod.
 • klienti Krajské Hygienické stanice (KHS): 8:30 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod.
 • klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30 hod.

Pravidla pro samoplátce:

 • Odběry pro klienty na vyšetření Covid-19 (samoplátce) se provádějí po objednání přes online formulář – ZDE na konkrétní termín. Pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.
 • Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín na Recepci Oddělení příjmu v přízemí pavilonu č. 22 FN – Bory.
 • Test si zajišťuje klient na vlastní náklady. Cena testu je 1756 Kč. Platba je z epidemiologických důvodů možná pouze kartou, hotovost nebude akceptována!
 • S dokladem o zaplacení odchází klient do odběrového místa, kde se podrobí odběru. Bez předchozí registrace a platby není možné test provést.
 • Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude Certifikovaný laboratorní výsledek zaslán na e-mail klienta, nebo bude připraven k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě, ve lhůtě 48 hodin po odběru.

Pravidla pro klienty Krajské hygienické stanice (KHS):

 • Klient, odeslaný na doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se na odběrové místo dostaví přesně v čas stanovený e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Laboratorní výsledek je zaslán následně elektronicky pouze na KHS, ta poté informuje klienta i o výsledcích testu.

Pravidla pro klienty s vystavenou eŽádankou:

 • Klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře se mohou objednat k odběru – ZDE
 • Laboratorní výsledek sdělí praktický lékař.

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodin prodloužit.

5.8.2020

ODBĚROVÉ MOBILNÍ MÍSTO NA VYŠETŘENÍ COVID-19 OPĚT V PROVOZU

FN Plzeň se připravuje na možné zvýšení odběrové kapacity svých odběrových míst až na celkový počet 1 000 testů denně. V rámci příprav se obnovilo pro pěší i motorizované klienty od středy 5. 8. 2020 původní, mobilní odběrové místo, nacházející se v lokalitě vjezd do areálu FN Plzeň Bory – bývalé Vojenské nemocnice. Klienti vjíždějící i přicházející do areálu nemocnice jsou směrováni ostrahou nemocnice na parkoviště umístěné vlevo za provozní budovou. Odběr je zde proveden sestrou přes otevřené okénko přímo v autě, u ostatních klientů je odběr proveden v dalším mobilním stanu. Stávající odběrové místo na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny zaniklo.

Pravidla pro samoplátce o vyšetření Covid-19:

 • Odběry pro klienty na vyšetření Covid-19 (samoplátce) se provádějí po objednání přes online formulář - ZDE
 • Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín na Recepci Oddělení příjmu v přízemí pavilonu č. 22 FN - Bory.
 • Test si zajišťuje klient na vlastní náklady. Cena testu je 1756 Kč. Platba je z epidemiologických důvodů možná pouze kartou, hotovost nebude akceptována!
 • S dokladem o zaplacení odchází klient do Odběrového stanu, kde se podrobí odběru. Bez předchozí registrace a platby není možné test provést.
 • Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude Certifikovaný laboratorní výsledek zaslán na e-mail klienta, nebo bude připraven k osobnímu vyzvednutí v Odběrovém místě, ve lhůtě 48 hodin po odběru.

Klienti KHS a praktických lékařů:

 • Klient, odeslaný na doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje nebo praktického lékaře, se na odběrové místo dostaví přesně v čas stanovený e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Laboratorní výsledek je zaslán následně elektronicky pouze na KHS, ta poté informuje klienta i o výsledcích testu.

Odběrové mobilní místo je v provozu od pondělí do soboty 7:00 – 12:00 hodin.

 • Pacienti před operací a hospitalizací: 7:00 – 10:00 hod.
 • Samoplátci: 7:00 – 11:00 hod.
 • Klienti KHS: 8:30 – 12:00 hod.

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce, tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr) a může proto dojít k prodloužení lhůty pro dodání laboratorního výsledku.

 

22.7.2020

Informace pro zájemce o vyšetření Covid-19

 Podmínky pro zájemce o vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň:

 •  Zájemce se k vyšetření objedná formou online formuláře – ZDE. Poté se objedná na konkrétní termín. Objednací čas je určen pouze pro jednoho zájemce. V případě nutnosti je vždy možné individuální objednání na tel. čísle 607 016 344, 377 402 266.
 • Zájemce se v objednaný čas dostaví do přijímací kanceláře na pav.22.

 • Zájemce musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.

 • Při administrativním úkonu (vložení dat do informačního systému FN) v přijímací kanceláři pav. 22 dodržuje bezpečnou vzdálenost.

 • Zájemce podepíše žádost o zaslání lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 

 • Zájemce si zkontroluje zadané osobní údaje.

 • Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Cena testu je 1756 Kč. Platba pouze kartou!

 • S obdrženým dokladem o zaplacení odchází na odběrové místo, kde se podrobí odběru na požadované vyšetření.
 • Lékařské potvrzení o výsledku testu je zasláno elektronicky na email uvedený ve vyplněné žádosti nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě do 48 hodin po odběru.

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodit prodloužit.

 

 • Provozní doba odběrového místa na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň - Bory:
  -od 1.7. do 31.7.2020 je pondělí až neděle 7:00 - 12:00 hod.
  • Pacienti před operací a hospitalizací: 7:00 – 10:00 hod.
  • Samoplátci: 7:00 – 11:00 hod.
  • Klienti KHS: 10:00 – 12:00 hod.

- od 1.8. do 31.8.2020 je pondělí až sobota 7:00 - 12:00 hod.

 • Pacienti před operací a hospitalizací: 7:00 – 10:00 hod.
 • Samoplátci: 7:00 – 11:00 hod.
 • Klienti KHS: 8:30 – 12:00 hod.

 

 

4.7.2020

POVINNOST PRO NÁVŠTĚVNÍKY FN PLZEŇ

Od 4. července 2020 platí pro návštěvy Fakultní nemocnice Plzeň následující pravidla:

 • Návštěvy u pacientů jsou povinny dodržovat přítomnost nejvýše 2 osob u pacienta.
 • Návštěvy jsou dotazovány na příznaky přenosného onemocnění, v pozitivním případě nejsou vpuštěny (nevztahuje se pro návštěvy pacienta v terminálním stádiu onemocnění).
 • Návštěvy probíhají ve vyčleněných prostorách.
 • Po skončení návštěv se provádí dezinfekce ploch, především kontaktů rukou.

Pro všechny osoby navštěvující FN Plzeň platí povinnost nosit ochranné pomůcky dýchacích cest s výjimkou:

 • hospitalizovaných pacientů na lůžkových odděleních
 • zaměstnanců pracujících ve vzdálenosti 1,5 m od jiné osoby
 • dětí do věku 2 let
 • lidí s duševní poruchou / poruchou intelektu

Nošení ochrany dýchacích cest se týká:

 • zaměstnanců, kteří se pohybují ve veřejných místech FN Plzeň
 • ambulantních pacientů (prostory jsou společné pro lůžkovou i ambulantní část) a návštěv uvnitř FN Plzeň

Na pracoviště, kde jsou hospitalizovaní pacienti s COVID-19 platí stále zákaz návštěv.

 

 

30.6.2020

Do FN stále s rouškou

I přes uvolňování vládních opatření, platí stále povinnost ochrany úst a nosu při vstupu do areálu fakultní nemocnice.
Povinnost nošení roušek se týká celého areálu FN, venkovních i vnitřních prostor.
Děkujeme, že toto nařízení respektujete, chráníte tím sebe i své okolí.

 

18.6.2020

Regulovaný režim návštěv v rámci FN Plzeň od 18.6.2020

Vedení FN Plzeň, s účinností od čtvrtka 18. 6. 2020, dále uvolňuje regulovaný režim návštěv pacientů. Návštěvy dospělých i dětských pacientů jsou s ohledem na vývoj epidemiologické situace možné dle uvážení vedení příslušného pracoviště, s přihlédnutím ke spektru hospitalizovaných pacientů. Koordinátorem návštěv zůstává i nadále ošetřující lékař a staniční sestra příslušné lůžkové stanice.

 • Návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění
 • Návštěva umožní, pokud to uzná vedení zdravotnického oddělení / kliniky za vhodné, zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě. Návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.
 • Návštěva musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou.
 • Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv. Návštěvníkům, kteří budou při vstupu na lůžkovou stanici vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna.
 • Vedení daného pracoviště má kdykoliv právo ze závažných důvodů epidemiologických či provozních návštěvu pacienta ukončit.
 • Návštěvní hodiny se řídí vnitřním řádem FN Plzeň.

Výjimky stanovené na vybraných klinikách a odděleních:
FN Lochotín

Gynekologicko-porodnická klinika
 • Maximálně 2 osoby u 1 pacientky denně, v rozmezí 15:00 – 17:00 hodin.
Neonatologické oddělení
 • ÚFN – Úsek fyziologických novorozenců (šestinedělí) – návštěvy maximálně 2 osoby za den k jedné matce, délka návštěvy cca 1 hodina.
 • JIP a JIRP – návštěvy pouze matky a otce, ve vyhrazených hodinách (8:00 – 11:00, 14:30 – 20:00), po předchozí domluvě tak, aby se zabránilo přeplnění prostoru a byl zachován klid.
Onkologická a radioterapeutická klinika
 • U krátkých několikadenních hospitalizací návštěvy nedoporučujeme.
 • Návštěvy jsou povoleny u pacientů dlouhodobě hospitalizovaných, kteří nechodí na propustky nebo jsou v terminálním stadiu onemocnění.
 • Délka návštěvy bude maximálně 30 minut, každá návštěva si přinese svoji roušku, max. počet na 1 návštěvu je 1 osoba, změna možná po domluvě s ošetřujícím lékařem.

 

FN Bory:

Klinika pneumologie a ftizeologie
 • Lůžkové oddělení A - návštěvy mezi 15 – 17 hodinou, doba trvání návštěvy je max. 30 min. a 2 osoby na jednoho pacienta.
 • Klinika pneumologie a ftizeologie - JIP návštěvy nepovoleny.
Geriatrické oddělení
 • JIP – maximálně 2 osoby denně u 1 pacienta, starší 15 let po dobu 20 minut.
Interní oddělení
 • Návštěvy povoleny ve všední dny mezi 15 – 17 hodinou, o víkendu a ve svátek 14:00 – 16:00 hodin.
Anesteziologicko resuscitační oddělení Bory – ARO, oddělení DIP – Dlouhodobá intenzivní péče
 • Návštěvy po domluvě s vedoucí lékařkou možné ve dnech ÚT, ČT, SO + NE od 14:00 – 16:00 hodin.
Z důvodu zvýšeného rizika pro pacienta i návštěvníky jsou návštěvy až do odvolání zakázané:
Areál FN Plzeň-Bory:
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
 • Klinika pneumologie a ftizeologie - JIP

 

 

16.6.2020

Odběrové místo Covid-19 na Infekční klinice

Odběrová buňka v areálu bývalé vojenské nemocnice ve FN Bory v úterý 16.6.2020 odebere poslední klienty. Od 17.6.2020 je odběrovým místem ve FN Plzeň - Bory Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny. Provozní doba odběrového místa na klinice je každý den od 7 do 12 hodin. Na toto odběrové místo budou přicházet indikovaní pacienti před operací a hospitalizací, samoplátci a klienti Krajské hygienické stanice (KHS). Od 22.6.2020 končí odběrové místo v lochotínském areálu FN Plzeň. Všechny objednávky pojme odběrové místo - Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň - Bory.

 • Pacienti před operací a hospitalizací: 07:00 – 12:00
 • Samoplátci: 07:00 – 11:00
 • Klienti KHS: 10:00 – 12:00

V případě nutnosti je vždy možné individuální objednání na tel. čísle 607 016 344, 377 402 266

 

5.6.2020

Vyšetření Covid-19 (samoplátci, pendleři) - aktualizace

<

 Podmínky pro zájemce o vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň:

 •  Zájemce se k vyšetření objedná formou online formuláře – ZDE. Poté se objedná na konkrétní termín. Objednací čas je určen pouze pro jednoho zájemce. V případě nutnosti je vždy možné individuální objednání na tel. čísle 607 016 344, 377 402 266.
 • Zájemce se v objednaný čas dostaví do přijímací kanceláře na pav.22.

 • Zájemce musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.

 • Při administrativním úkonu (vložení dat do informačního systému FN) v přijímací kanceláři pav. 22 dodržuje bezpečnou vzdálenost.

 • Zájemce podepíše žádost o zaslání lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 

 • Zájemce si zkontroluje zadané osobní údaje.

 • Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Cena testu je 1756 Kč. Platba pouze kartou!

 • S obdrženým dokladem o zaplacení odchází na odběrové místo, kde se podrobí odběru na požadované vyšetření.
 • Lékařské potvrzení o výsledku testu je zasláno elektronicky na email uvedený ve vyplněné žádosti nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě do 48 hodin po odběru.

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodit prodloužit.

 

8.6.2020

Rozšířený regulovaný režim návštěv ve FN Plzeň od 9.6.2020

 

 • Návštěva proběhne na základě telefonické objednávky u staniční sestry
 • 1 pacient může mít návštěvu 1x denně v max. počtu 2 osob, Neonatologické oddělení – povolena návštěva pouze otce
 • Délka návštěvy je 30 minut
 • Návštěvník je povinen:
  • mít krytý obličej ochrannou rouškou
  • desinfikovat si ruce při příchodu na pracoviště
  • dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem
 • Služba Fakultní pošta je v celé nemocnici zrušena, balíčky pro pacienty na pracovištích, kde nejsou ještě povolené návštěvy, mohou příbuzní předávat personálu lůžkového oddělení či kliniky po předešlé telefonické domluvě
 • Na Geriatrickém oddělení, Interním oddělení LDN a Pobytové sociální péči nejsou povolené návštěvy osob mladších 15 let

 

Návštěvy z bezpečnosních důvodů NEJSOU povolené na:

Areál FN Lochotín
 • Dětská klinika - Hematoonkologická lůžková stanice
 • Chirurgická klinika - Transplantační pokoj
 • Neonatologické oddělení - JIP a JIRP
 • Onkologická a radioterapeutická klinika
 • Hematoonkologické oddělení
Areál FN Bory
 • Anesteziologicko.resuscitační oddělení (ARO) - stanice DIP
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
 • Plicní klinika - JIP

 

26.5.2020

FN Plzeň se vrací do standardního provozu

 

Díky příznivé epidemiologické situaci v týdnu od 25. května 2020 začíná většina pracovišť FN Plzeň pracovat ve stejném režimu, jako před koronavirovou pandemií. První dobrou zprávou pro veřejnost jsou možné návštěvy pacientů, které budou probíhat regulovaně a dle jasně stanovených pravidel. „Od pondělí 25.5. mohou přicházet návštěvy pouze po telefonické domluvě s ošetřujícím personálem a dle schválených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách. Zároveň budou návštěvy možné pouze na ta pracoviště, na kterých není jejich zákaz. Snažili jsme se nemocnici otevřít veřejnosti co nejvíce, ale rizikové pacienty na JIP, HOO či na seniorských odděleních musíme stále chránit proti nákaze,“ říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Samozřejmostí zůstává nošení roušek všech návštěvníků ve vnitřních, ale i venkovních prostorech nemocnice. Další výraznou změnou jsou přesuny jednotlivých pracovišť do svých původních prostor. Největší objem, probíhající v borském areálu, popisuje ředitel Václav Šimánek: „Chronické ambulance 2. interní kliniky postupně rozšiřují provoz , v plném rozsahu budou od 1.6., včetně provádění preventivních onkologických a komerčních preventivních prohlídek. Původně velmi vytížená příjmová ambulance 2. interní kliniky na pavilonu 10 je opět v plném provozu, ambulance plicní kliniky se z pavilonu 22 vrací do svých původních prostor a činnost obnovila např. i urodynamická ambulance urologické kliniky.“ Všechna Covidová pracoviště z pavilonu 22 budou přeorganizována na původní oddělení a v budoucnu budou všichni pacienti s podezřením či prokázanou koronavirovou nákazou ošetřeni v prostoru infekční kliniky. Zároveň na vytipovaných pracovištích JIP budou vyhrazena izolační lůžka pro intenzivní péči pacientů s Covid 19. V posledních týdnech byla ve fakultní nemocnici nakoupena speciální technologie, která v případné druhé vlně epidemie (či pandemie) bude nedílnou součástí chodu nemocnice. Ekonomický náměstek Ing. Bc. Viktor Wendler, MBA představuje ty nejpodstatnější technologické novinky: „Z peněz našich dárců a zároveň i z rozpočtu nemocnice byly zakoupeny potřebné plicní ventilátory, ultramobilní sonografy, 11 ks čističek vzduchu, přístroje pro vysoko průtokovou oxygenoterapii a na Urgentní příjem byl pořízen velkoplošný dezinfektor ploch pro rychlou a kvalitní desinfekci prostor. Pomocí UV-C záření zničí viry a bakterie ve vzduchu a především na površích nábytku, zařízení a předmětů v místnosti. Ústav mikrobiologie, který zajišťuje zpracování testů na Covid 19, plánuje v brzkých dnech rekonfiguraci speciálního přístroje a tím bude umožněna vyšší kapacita testování na Covid 19. Nyní provedeme maximálně 100 testů denně, po rekonfiguraci bude umožněno provést denně až 400 vyšetření.“ Ředitel Václav Šimánek dodává další důležité informace: „Plánovaná operativa celé nemocnice, která měla několikatýdenní přestávku, v současné době dosahuje 80 % čísel loňského roku, odborné ambulance a diagnostická pracoviště pracují naplno. Samoplátcům i přeshraničním pracovníkům nabízíme testování od pondělí do neděle, všichni hospitalizovaní pacienti jsou na koronavirus testovaní. Pro bezpečí našich pacientů a zaměstnanců děláme opravdu maximum.“ FN Plzeň vyzývá návštěvníky, aby respektovali všechna vydaná nařízení či doporučení a společně s nemocnicí napomohli toto epidemiologicky těžké období zvládnout.

 

 

Regulovaný režim návštěv ve FN Plzeň od 25.5.2020

 

 

 • Návštěva proběhne na základě telefonické objednávky u staniční sestry
 • 1 pacient může mít návštěvu 1 x denně v max.počtu 2 osob, Neonatologické oddělení – povolena návštěva pouze otce
 • Délka návštěvy 30 minut
 • Návštěvník je povinen:
  • Mít krytý obličej ochrannou rouškou
  • Desinfikovat si ruce při příchodu na pracoviště
  • Dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem

 

 

Návštěvy z bezpečnostních důvodů NEJSOU povolené na:

Areál FN Lochotín:

 

 • Dětská klinika - Hematoonkologická lůžková stanice
 • Chirurgická klinika – Transplantační pokoj
 • Neonatologické oddělení – JIP a JIRP
 • Onkologická a radioterapeutická klinika
 • Hematoonkologické oddělení
Areál FN Bory

 

 • Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) – stanice DIP
 • Geriatrické oddělení
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
 • Interní oddělení – LDN
 • Plicní klinika - JIP
 • Pobytová sociální péče I.
 • Pobytová sociální péče II – Sociální lůžkové oddělení INTO

 

Tento režim je platný do odvolání vedení FN Plzeň, možnost jeho úpravy je závislá na epidemiologické situaci.

 

15.5.2020

Objednávky na odběr Covid-19 - ZDE

Bližší informace čtěte v textu níže.

 

15.5.2020

Změna ceny vyšetření na Covid-19

Od pátku 15.5.2020 je cena vyšetření na Covid-19 v souladu s věstníkem MZ stanovena na 1756 Kč.

Cena je platná pro samoplátce i pro přeshraniční pracovníky

 

6.5.2020

Vyšetření Covid-19 pro samoplátce

Fakultní nemocnice Plzeň od pondělí 11. 5. 2020 nabízí možnost vyšetření Covid-19 pro samoplátce, tzn. osoby bez indikace Krajskou hygienickou stanicí v Plzni. Absolvovat test lze za těchto podmínek:

 • Zájemce se k vyšetření objedná formou online formuláře – ZDE
 • Zájemce musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.
 • Při vstupu do FN – Bory (pavilon 22), Edvarda Beneše 13, Plzeň prochází triážovým pracovištěm, kontrolou správného nasazení ústní roušky a provádí dezinfekci rukou.
 • Při administrativním úkonu (vložení dat do informačního systému FN) v přijímací kanceláři pavilonu 22 dodržuje bezpečnou vzdálenost.
 • Zájemce podepíše žádost o zaslání lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 prostým emailem nebo osobním vyzvednutím na přijímací kanceláři pav. 22. Formulář žádosti je dostupný v přijímací kanceláři nebo zde ZDE
 • Zájemce si zkontroluje zadané osobní údaje.
 • Platba je možná pouze bezkontaktně (bezhotovostně).
 • Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady: Nová cena tohoto testu, platná od 15.5.2020, je 1756 Kč. Původní cena 2890 Kč je zrušena
 • Provozní doba pro samoplátce je pondělí až neděle od 11:00 do 15:00 hod.
 • S obdrženým dokladem o zaplacení odchází (odjíždí) na odběrové místo v borské části bývalé vojenské nemocnice u hlavního vjezdu do objektu, kde se podrobí odběru na požadované vyšetření (o jeho příjezdu je pracovník odběrového centra informován pracovníkem přijímací kanceláře)
 • Lékařské potvrzení o výsledku testu je zasláno elektronicky na email uvedený ve vyplněné žádosti nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě do 72 hodin po odběru.
 • Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodit prodloužit.

Uvedená pravidla se stanovují s cílem co nejvíce ochránit zaměstnance FN před rizikovým kontaktem s občany (potenciálními zdroji infekce). Děkujeme všem klientům za dodržování výše uvedených podmínek testování.
Tato služba je k dispozici od 11. května 2020 od 12:30 hod.

 

30.4.2020

Informace pro pacienty FN Plzeň před přijetím k plánovanému operačnímu výkonu v době koronavirové pandemie

Přijetí pacienta k plánované hospitalizaci do naší nemocnice je podmíněno negativitou PCR testu na COVID-19. Odběrová místa jsou otevřená od 4.5.2020.
Podle pokynů ošetřujícího lékaře proto absolvujete odběr k tomuto vyšetření:

 • FN Plzeň - Bory (pondělí až neděle 6:00 - 10:00)
  Klinika Infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň – Bory, pavilon č. 2.
  Ambulance je viditelně označena „Předoperační vyšetření COVID-19“
  Kontakt: 377 402 266
 • FN Plzeň - Lochotín (pondělí až pátek 6:00 - 9:00)
  Klinika pracovního lékařství FN Plzeň – Lochotín, Odběrová místnost, vchod F. 8. patro
  Odběrová místnost je viditelně označena „Předoperační vyšetření COVID-19“
  Kontakt: 377 402 266

Do nástupu k plánované hospitalizaci než pacient obdrží výsledek (může to být výjimečně až 2 - 3 dny), by měl dodržovat zásady domácí karantény.
Pro pacienta je důležité dodržovat následující pokyny:

 • Zůstaňte doma. Nechoďte na veřejná místa, nepoužívejte hromadnou dopravu. O nákupy a třeba i vyzvednutí léků požádejte třetí osobu.
 • Izolujte se od ostatních osob v domácnosti. Zůstávejte (pokud možno) v samostatné místnosti pokud možno větratelné, zavírejte dveře. Koupelnu využívejte jako poslední. Ústní roušku noste i doma v přítomnosti ostatních osob.
 • S ústní rouškou správně manipulujte. Rouška musí dobře lnout a chránit nos i ústa. Nedotýkejte se přední strany roušky, uchopte ji vždy za tkalouny či gumičky. Jednorázové po použití (ochrana je časově limitovaná a pohybuje se řádově v hodinách) vyhoďte do koše v igelitovém sáčku, látkové vyperte nad 60oC a vyžehlete (ochrana je vázaná na provlhnutí a znečištění).
 • Vyhněte se sdílení společných domácích potřeb. Mějte vlastní ručník i utěrku na nádobí, skleničky, šálky a jiné předměty.
 • Dodržujte zásady zvýšené osobní hygieny. Myjte si ruce častěji, nedotýkejte se očí, nosu, úst. Používejte jednorázové kapesníky, použité ihned odhoďte do koše.
 • Nezvěte si domů návštěvy. Ke komunikaci používejte telefon, e-mail, apod.
 • I ostatní členové domácnosti musí dbát zvýšené opatrnosti, zvláště při příchodu. „Špinavou“ zónu si zařiďte ihned při vchodu (přezují, převlečení, příp. dezinfekce běžných osobních věcí – mobil, hodinky, brýle apod.). I ostatní členové domácnosti ve Vaší přítomnosti musí nosit roušku.
 • Případné změny zdravotního stavu ihned konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Děkujeme za porozumění.
 • Testy na COVID-19 mohou být provedeny v rámci předoperačního vyšetření i mimo FN Plzeň a být součástí výsledků, které si pacient přináší s sebou. Nesmí ale být starší než 3 dny a realizované ve spolupráci s praktickým lékařem pacienta.

Věříme, že předoperační doba strávená ve Vaší domácnosti proběhne bezproblémově a my budeme moci Vám poskytnout tu nejlepší zdravotní péči.
Děkujeme za pochopení.
INFORMACE PRO PACIENTY FN PLZEŇ PŘED PŘIJETÍM K PLÁNOVANÉMU OPERAČNÍMU VÝKONU Přijetí pacienta k plánované hospitalizaci do @FNPlzen je podmíněno negativitou PCR testu na COVID-19. Odběrová místa jsou borském i lochotínském areálu FN Plzeň od 4.5.2020. https://www.fnplzen.cz/node/5605

 

29.4.2020

Informace o vyšetření COVID-19 pro přeshraniční pracovníky

https://koronavirus.mzcr.cz a sociálních sítích. Podle Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 se ruší zákaz překročení státní hranice (mimo jiné) pro přeshraniční pracovníky za dodržení určitých podmínek. Jednou z podmínek je předložení Lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny. Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady:Nová cena tohoto testu, platná od 15.5.2020, je 1756 Kč. Původní cena 2890 Kč je zrušena
Fakultní nemocnice Plzeň umožní přeshraničním pracovníkům (zájemcům) absolvovat test za těchto podmínek:

 • Zájemce se k vyšetření objedná formou online formuláře – ZDE
 • Zájemce je zdráv, není v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.
 • Při vstupu do FN – Bory (pavilon 22), Edvarda Beneše 13, Plzeň prochází triážovým pracovištěm, kontrolou správného nasazení ústní roušky a provádí dezinfekci rukou.
 • Při administrativním úkonu (vložení dat do informačního systému FN) v přijímací kanceláři pavilonu 22 dodržuje bezpečnou vzdálenost.
 • Zájemce předloží dokumenty potvrzující zaměstnání v zahraničí – evropský průkaz pojištěnce ve státě EU mimo ČR a potvrzení od zaměstnavatele.
 • Zájemce podepíše žádost o zaslání lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 prostým emailem. Formulář žádosti je dostupný v přijímací kanceláři nebo ZDE
 • V případě, že zájemce nebude vybaven všemi potřebnými dokumenty, nebude v této skupině odbaven
 • Platba je možná pouze bezkontaktně (bezhotovostně).
 • Provozní doba je pondělí až neděle od 7:00 do 10:00 hod.
 • S obdrženým dokladem o zaplacení odjíždí vlastním vozidlem na odběrové místo v borské části bývalé vojenské nemocnice u hlavního vjezdu do objektu, kde se bez vystoupení z vozidla podrobí odběru na požadované vyšetření (o jeho příjezdu je pracovník odběrového centra informován pracovníkem přijímací kanceláře), nutno přijet do 9:45 hod.
 • Lékařské potvrzení o výsledku testu je zasláno elektronicky na email uvedený ve vyplněné žádosti nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě do 48 hodin po odběru.
 • Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodit prodloužit.

Uvedená pravidla se stanovují s cílem co nejvíce ochránit zaměstnance FN před rizikovým kontaktem s občany (potenciálními zdroji infekce). Děkujeme všem přeshraničním pracovníkům (zájemcům) za dodržování výše uvedených podmínek testování.Tato služba je k dispozici od 30. dubna 2020.

 

 

21.4.2020

Ministerstvo zdravotnictví otevírá další podpůrný komunikační kanál pro informování veřejnosti o koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví České republiky spustilo ve spolupráci s firmou Rakuten Viber další komunikační kanál pro informování veřejnosti ohledně globální pandemie COVID-19. Jde o komunitu nazvanou Spolu proti koronaviru, která funguje v rámci populární komunikační platformy Viber. Cílem komunity je pravidelně informovat ohledně aktuálního dění v období globální pandemie COVID-19 a přinášet občanům důležité informace týkající se aktuálního vývoje v České republice. Komunita bude fungovat jako integrální součást kampaně Spolu proti koronaviru a doplní tak současnou komunikaci MZ ČR na webových stránkách: https://koronavirus.mzcr.cz a sociálních sítích. Do komunity se může přihlásit kdokoliv, kdo má na svém zařízení, tedy chytrém telefonu nebo počítači, stáhnutou aplikaci Viber. Pokud aplikaci staženou nemá, bude nejprve přesměrován do Google Play nebo App Store, kde si aplikace bezplatně stáhne. V komunitě jsou uveřejňovány nejen příspěvky týkající se současné situace a vládních opatření ke COVID-19, ale také nejrůznější rady pro veřejnost, jak se starat v době pandemie o své zdraví a zahrnuta jsou i videa a další materiály. Členové komunity se mohou zúčastnit anket na nejrůznější témata a vyjádřit v nich svůj názor. Od zaslání pozvánky 21. 4. má Viber komunita Spolu proti koronaviru již téměř 40 000 členů. Komunita je pojmenována stejně jako kampaň Ministerstva zdravotnictví Spolu proti koronaviru, která již několik týdnů přináší univerzální jednoduchá pravidla pro všechny občany o tom, jak se za současné situace chovat a co dělat pro své zdraví. Kampaň provází motto: „Důležité je, že chráníme-li sebe, chráníme tím i své okolí.“ Stejně tak jsou příspěvky ve Viber komunitě Spolu proti koronaviru pojaty jednodušše a prakticky tak, aby byli členové denně informováni o aktuálním dění a novinkách MZ ČR. Pro aktuální informace doporučujeme občanům nadále sledovat webové stránky a sociální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR, zvláště pak speciální stránky ke koronaviru včetně aplikace k výskytu onemocnění v ČR. Na nejčastěji kladené dotazy dokáže odpovědět i na stránkách umístěná virtuální sestra Anežka, která doposud zodpověděla přes 100 tisíc dotazů ke ko ronaviru. Dále je možné si ze stránek stáhnout digitální kartu s aktuálními informacemi přímo do mobilu, tu si již stáhlo přes milion uživatelů. Na nejčastěji kladené otázky k prevenci, léčbě, karanténě, opatřením či testování odpovídají také operátoři bezplatné informační linky 1212, pod volbou 2 občané zkontaktují operátory pro oblast zdravotnictví.

21.4.2020

Návštěvy pro dětské pacienty a těžce nemocné jsou povolené

Od středy 22. dubna 2020 (od 14:00 hod.) je na dětských lůžkových stanicích FN Plzeň umožněna návštěva rodičů (rodiče) u dětského pacienta. Návštěva je možná pouze na základě předchozí telefonické konzultace s ošetřujícím lékařem příslušné lůžkové stanice v maximální délce trvání 60 minut.
Dále jsou povoleny návštěvy u pacientů, kteří se nacházejí v terminálním stádiu své choroby. Po předchozí telefonické konzultaci může ošetřující lékař dovolit návštěvu osoby blízké v trvání maximálně 15 minut u pacienta v terminálním stádiu onemocnění.
Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv. Návštěvníkům, kteří budou při vstupní triage vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna.
Podmínky pro vstup rodičů jsou totožné s návštěvami pro pacienty, kteří jsou v terminálním stádiu nemoci:

 • Rodič/e (návštěva) musí být zdravý a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.
 • Rodič/e (návštěva) umožní zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k pacientovi.
 • Rodič/e (návštěva) nesmí být v karanténě.
 • Rodič/e (návštěva) musí mít celou dobu pobytu na dětské lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici je povinnost důkladné dezinfekce rukou.
 • Každá návštěva musí být dopředu domluvená, ošetřujícím lékařem odsouhlasená, je o ní proveden záznam do zdravotnické dokumentace a z provozních důvodů pracoviště může být její délka v nezbytném případě upravena či pokrácena.

 

14.4.2020

Pošta fakultní nemocnice pro všechny hospitalizované pacienty

Pošta fakultní nemocnice nově umožňuje přebírání balíčků od rodinných příslušníků a osob blízkých všem hospitalizovaným pacientům lůžkových oddělení. Tato služba je pro pacienty v období nouzového stavu – předávání balíčků na sběrných místech je v provozu každý pracovní den od 13:00 do 15:00 hod. a je zřízena na dobu určitou. Za obsah balíčku nenese FN Plzeň žádnou zodpovědnost.
Pokud bude veřejnost posílat pacientovi cennost jako mobil, naslouchadlo apod. vyplní nově formulář k cennostem.

 • Sběrné místo FN Lochotín – stan se sběrnými boxy je v prostranství před vchodem F, určeno pro pacienty, kteří jsou hospitalizovaní v lochotínském areálu fakultní nemocnice.
 • Sběrné místo FN Bory – stan se sběrnými boxy je na ploše v blízkosti pavilonu 3, určeno pro pacienty , kteří jsou hospitalizovaní v borském areálu fakultní nemocnice.

Podmínky převzetí:

 

 • Balíček bude označen: jménem pacienta s přesným označením oddělení či kliniky.
 • Zabalený v igelitovém pytli tak, aby mohl být očištěn desinfekcí.
 • Odesílatel telefonicky informuje pacienta o připravené zásilce.
 • Obsahem balíčků budou jen věci osobní potřeby, nesmí obsahovat potraviny a nápoje

 

 

31.3.2020

FN Plzeň uzavírá některé vchody

Z důvodu zabránění šíření onemocnění COVID-19 na vstupu do zdravotnického zařízení zavádíme nový režim vstupu do jednotlivých budov v obou areálech FN Plzeň. Jelikož nemocnice má velké množství vchodů, vyčlenili jsme 2 hlavní přístupy do nemocnice - pavilon 22 - FN Plzeň Bory a vchod C - FN Plzeň Lochotín.Zde bude probíhat třídění pacientů celých 24 hodin 7 dní v týdnu.
Změny:
FN Lochotín:

 • Vchod F - 6:00 - 18:00 hod. třídění, 18:00 - 6:00 hod. vchod uzavřen, pomocný personál nasměruje pacienta na potřebné pracoviště.
 • Onkologická a radioterapeutická klinika - samostatný vchod, otevřený 7:00-19:00 hod., po této hodině vstup umožněn na zazvonění. Každý příchozí se hlásí na recepci.
 • Gynekologicko-porodnická klinika - vstup na pracoviště přes ambulantní trakt (vchod R).
 • Uzavřené vchody - A, B, D, E, I, K, N, P

FN Bory:

 • Pavilon 10 - nová ambulance Infekční kliniky - tato ambulance není určena pro pacienty s podezřením na onemocnění Covid-19, přijímá pacienty s jiným infekčním onemocněním. Pacient vstupuje na základě zazvonění v pracovní dny 8:00 - 15:30 hod.
  V pracovní dny od 15:30 – 8:00, sobota a neděle bude v provozu tato ambulance na Infekční klinice na odd. lůžka A - horní vchod do pavilonu Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny.
 • Pavilon 54 (Interní pavilon) - v pracovní dny 05:00 – 15:00 vchod otevřen, 15:00 - 05:00 hod. a v SO-NE celý den je tento vstup uzavřený, pacient vstoupí na základě zazvonění.
 • Pavilon 59 (Chirurgický pavilon) - třídění pacientů probíhá na vstupu do ambulancí, pacient vstupuje na základě zazvonění.
 • Uzavřené pavilony - 3, 7, 21, 61

Prosíme veřejnost, aby respektovala všechna opatření, která jsou zaváděna v celé FN Plzeň. Jedině společnou zodpovědností napomůžeme zmírnění následků koronavirové pandemie.

 

 26.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví spouští pod číslem 1212 linku první psychické pomoci

Období nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 či povinně nařízená domácí karanténa může pro někoho znamenat nepřiměřenou psychickou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví proto spustilo pod číslem 1212 také linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.
Během nově nastalých vládních opatření byl zaznamenán nárůst výskytu stavu úzkostí. Vzniklá situace může ovlivnit především osoby, které se již před tímto stavem špatně vyrovnávali se stresem nebo mají predispozice na horší reakce na stres. Je proto potřeba klást důraz na prevenci proti prožívání strachu a stresu. Stres je reakce na ohrožení a s tím souvisí i pocity úzkosti. Tyto pocity vychází z nejistoty a z neznámého. Linka psychické pomoci pod číslem 1212 (volba 5) nabízí možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu.
„Koronavirus je nový virus, který ještě úplně neznáme a přirozeně se mohou objevit pocity strachu. Strach mohou vyvolávat i nesprávné informace a fámy. Fakta i možnost situaci s někým sdílet strach minimalizují. V psychicky náročné situaci je důležité mít příležitost promluvit si s někým, kdo porozumí situaci, ve které se volající nachází. Linku jsme zřídili hlavně proto, aby poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který mu případně nabídne další možnosti pomoci,“ vysvětluje smysl linky první psychické pomoci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Provoz linky první psychické pomoci je vázán na číslo 1212, na něž mohou volat občané v souvislosti s aktuální epidemií. Po jeho aktivaci se v hlavní nabídce mezi sděleními v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: „Máte v souvislosti s aktuální situací obavy o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mluvit? Stiskněte 5“ Po zvolení této možnosti je volající propojen na pracovníka podpůrné linky. Provoz zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací. Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku krizové pomoci.
Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.
Smyslem linky je poskytnout volajícím bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci, v níž se nacházejí. V případě potřeby jim může pracovník linky doporučit odbornou péči a sdělit vhodné kontakty.
Více informací najdete také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru, a to jak v rubrice Otázky a odpovědi (Jak chránit svou psychiku), nebo i přímo v článku Jak se vyrovnat se svou psychikou během karantény.

26.3.2020

INFORMACE PRO PACIENTY ONKOLOGICKÉ KLINIKY

Na základě informací, které máme o průběhu onemocnění COVID-19 z jiných zemí, víme, že někteří onkologičtí pacienti mohou mít zvýšené riziko rozvoje vážných komplikací v případě, že onemocní COVID-19. Rizikovou skupinou mohou být především osoby starší 65 let, pacienti s dalšími závažnými onemocněními (diabetes mellitus, některá plicní a srdeční onemocnění), ale i pacienti podstupující náročné operační výkony a protinádorovou léčbu, pokud by v jejím průběhu vznikaly nežádoucí účinky těžkého stupně 3 a 4, a to zejména na bílých krvinkách nebo sliznicích.
Potenciálně všichni onkologičtí pacienti léčení chemoterapií nebo protinádorovou léčbou, která významně ovlivňuje obranyschopnost našeho těla, mohou být ve zvýšeném riziku COVID-19. To může mít větší dopad na jejich zdravotní stav, než riziko z odložení nebo změny onkologické léčby.
Vzhledem k nutnosti dodržovat zvýšený hygienický režim v rámci stavu nouze při epidemii koronaviru, a to jak na Onkologické a radioterapeutické klinice, tak v centrálním ředění cytostatik, snížila se významně kapacita pracoviště pro podávání protinádorové léčby. Lékaři se snaží, aby změny v léčbě byly co nejmenší, ovšem je nutno s nimi u všech nemocných počítat. Může však dojít k:

 • přerušení paliativní protinádorové léčby nebo prodloužení intervalů její aplikace, a to zejména v případech, kdy je onemocnění dlouhodobě stabilizované
 • prodloužení intervalů aplikace protinádorové léčby nebo snížení dávky či změně jednotlivých protinádorových léčiv, a to zejména v případech, kdy stávající léčba způsobuje závažné nežádoucí účinky
 • případně jiné individualizaci protinádorové léčby, zejména u pacientů s vysokým rizikem rozvoje komplikací onemocnění COVID-19
 • odložení pravidelné kontroly, včetně laboratorních a jiných vyšetření (např. CT, MRI, mamografie, endoskopie) u pacientů sledovaných po již ukončené onkologické léčbě

Lékaři Onkologické a radioterapeutické kliniky zvou individuálně nemocné dle výše uvedených charakteristik a žádají pacienty, aby přicházeli přesně na stanovený čas. Děkujeme za pochopení. Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky

 

24.3.2020

Pozor, nové opatření

S ohledem na epidemiologickou situaci spojenou s koronavirem žádáme širokou veřejnost, aby respektovala zákaz donášky věcí pro pacienty personálu zdravotnického pracoviště, kde je pacient hospitalizovaný. Moc se omlouváme, ale tímto opatřením se snažíme chránit nejen pacienty, ale hlavně náš personál, který má nepostradatelnou roli v této výjimečné epidemiologické situaci. Tento zákaz platí do odvolání, a jakmile epidemiologická situace dovolí, bude toto opatření zrušeno.
Děkujeme moc za pochopení, jedině společnými silami tento nouzový stav zvládneme

 

23.3.2020

FN Plzeň zahájila provoz druhého odběrového místa na vyšetření COVID-19

Druhé odběrové místo ve FN Plzeň je vytvořené v prostoru za vjezdem do FN Plzeň vrátnicí Sever (bývalá vojenská nemocnice). Na odběrovém místě se provádějí odběry pouze osobám odeslaných na doporučení Krajské hygienické stanice, tyto osoby se prokážou emailem či sms zprávou od KHS k potřebnému odběru! K odběru pacienti vjíždí přes bránu a jsou nasměrováni na parkoviště vlevo za provozní budovu. Nevystupují, odběr (výtěr) je proveden sestrou pouze přes otevřené okénko auta. Žádáme o dodržování pokynů našeho zdravotnického personálu a trpělivost, pokud se vytvoří fronta čekajících klientů k odběru.
Provozní doba odběrového místa

 • pondělí - pátek 7:30 - 15:00 (polední pauza 11:30 - 12:00)
 • sobota, neděle 8:00 - 15:00 (polední pauza 11:30 - 12:00)
Kontakt na územní pracoviště odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni:

Domažlice: tel. 379 723 421, Klatovy (376 370 624, -611), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518, -520), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.

 

 

23.3.2020

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ.

 

19.3.2020

Telefonní spojení na kliniky a oddělení FN Plzeň

Z důvodu současné složité epidemiologické situace bylo vedení FN Plzeň nuceno přijmout mnoho provozních změn v celém chodu fakultní nemocnice. Jelikož jedním z opatření je omezení plánovaných vyšetření a kontrol (které nejsou akutní), pro lepší informovanost široké veřejnosti zveřejňujeme kontakty na všechna naše zdravotnická pracoviště. Máte-li jakýkoli odborný dotaz, kontaktujte daného zástupce kliniky nebo oddělení telefonicky (v pracovní dny 7-15 hod.) či emailem.
Děkujeme za pochopení, trpělivost a za dodržování všech veřejně známých opatření, jejichž dodržování může napomoci v boji se současnou epidemií. Všichni zaměstnanci FN Plzeň dělají opravdu maximum, aby zabránili možným následkům této hrozby.

16.3.2020

Nemocnice omezí plánované výkony a vyčlení kapacity na léčbu koronaviru

Od úterý 17. března 2020 omezí poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče provádění plánované zdravotní výkony na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány. Účelem tohoto opatření obecné povahy je zajistit dostatečné personální, věcné a technické kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19.

 

16.3.2020

Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

Od 16. března 0.00 hodin proto platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

 

13.3.2020

Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy:

Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko

Pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby

Text usnesení vlády opatření:

Vláda nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod.

 

 • všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a ze dne 13. března 2020;
 • všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů;
 • všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství;
 • všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí;

 

 

Doplňující komentář:

Mimořádné opatření se vztahuje na osoby, které pobývají nebo budou pobývat v rizikových oblastech a po 12:00 hod. dne 13. března 2020 do odvolání se vrátí do České republiky. Za pobyt se považuje jakkoliv dlouhý pobyt na území rizikových oblastí.
Mimořádné opatření se vztahuje na osoby s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány.
Tyto osoby co nejdříve po návratu do České republiky budou kontaktovat svého praktického lékaře, v případě dětí jejich praktického lékaře pro děti a dorost. Pokud se vrátí například v sobotu nebo v neděli a kontakt s praktickým lékařem není o víkendu možný, obrátí se na něj hned v pondělí.
Vzdálený kontakt je potřebný pro to, aby pacient neohrozil jak samotného praktického lékaře, tak například jiné pacienty v čekárně.
Nikdo nebude trestat pacienty, je-li bezprostřední kontakt s praktickým lékařem nemožný, ale je třeba, aby vyvinuli maximální úsilí o vzdálený kontakt se svým praktickým lékařem. Toto úsilí by měli vyvinout nikoli primárně proto, aby se vyhnuli pokutě, ale aby nešířili dál onemocnění Covid-19.
Pokud osoba vracející se z rizikových oblastí není registrována u žádného praktického lékaře, je třeba, aby si zvolila jakéhokoli praktického lékaře a toho informovala o tom, že se vrátila z Itálie. V tomto případě bude třeba, aby si dohodla se zvoleným praktickým lékařem kontakt tak, aby ten získal potřebné osobní údaje a mohl vydat rozhodnutí o karanténě.
S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení tak v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to optimálně eNeschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě.
Každá osoba má právo odmítnout neschopenku a může se domluvit se svým zaměstnavatelem např. na režimu „home office“ tedy práce z domova.
Podstatou karantény, která musí být dodržena, je oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Pokud musí osoba, které byla nařízena domácí karanténa, z nezbytného důvodu svůj domov opustit, musí učinit taková opatření, aby byla zachována podstata karantény tedy vyhnout se takovým kontaktům s jinými osobami, v důsledku kterých by mohlo dojít k nákaze jiné osoby.
V případě, že v rizikových oblastech byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa bude na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli v rizikových oblastech.
Pokud byli v rizikových oblastech jak rodiče, tak děti, vystaví se neschopenka rodičům.
Pokud byli v rizikových oblastech děti, ale nikoli rodiče, bude ve vztahu k rodiči, bude-li mít o to zájem, rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče.
KHS - pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí

12.3.2020

Z důvodu současné epidemiologické situace žádáme pacienty FN Plzeň, aby zrušili své plánované kontroly ve FN Plzeň – jedná se o kontroly u chronických pacientů. Toto opatření se netýká nemocných, kteří jsou léčeni chemoterapií, centrovými léky nebo biologickou léčbou, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení. Zároveň žádáme občany, aby u vystavování receptů preferovali formu e-receptů nebo v nevyhnutelném případě požádali telefonicky o zaslání receptu poštou.6.3.2020

Informace vedení FN Plzeň ze dne 6.3.2020

Podle nařízení vlády musí všichni občané České republiky, kteří se vrátí od 7.3.2020 z Itálie, bezprostředně telefonicky nebo jiným bezkontaktním způsobem kontaktovat svého lékaře, který jim nařídí karanténu. Při potížích během víkendu volejte tel. č. 112. Nedodržení karantény je trestáno pokutou až 3 miliony Kč.
Podrobnější informace jsou v médiích.
Vedení FN Plzeň5.3.2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu. Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112. Operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy. Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.1.3.2020

28.2.2020

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍM VÝSKYTEM KORONAVIRU

Všechny informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde, kde se pravidelně aktualizují.

 

Upozornění pro všechny pacienty, kteří se vrátili z inkriminovaných oblastí ve světě, kde se vyskytuje onemocnění způsobené koronavirem:

Fakultní nemocnici Plzeň navštěvujte pouze v případě akutních onemocnění a tuto okolnost nahlaste personálu ještě před vstupem do čekáren. Pokud možno použijte ústenku. Řiďte se níže uvedenými instrukcemi. Další potřebné pokyny týkající se problematiky onemocnění koronavirem naleznete na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Plzeň www.khsplzen.cz.

Vzhledem k tomu, že v našem regionu jsou jarní prázdniny od 2.3. do 6.3.2020, a mnoho rodin se chystá vyjet do oblastí, které jsou přímo nebo v blízkosti oblastí s výskytem koronaviru, upozorňujeme na možnost nařízení karantény v místě pobytu i po návratu z dovolené se všemi důsledky.  Situace se každým dnem mění.

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z Číny, Jižní Koreji, Hong Kongu, Íránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna, Piedmont), Japonska, Singapuru (oblasti nákazy novým koronavirem – SARS-CoV-19) a nemáte žádné příznaky onemocnění:

·         Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy, zůstaňte doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

·         Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

·         Kontaktujte telefonicky územní pracoviště odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Domažlice: tel. 379 723 421, Klatovy (376 370 624, -611), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518, -520), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.

·         Příslušný praktický lékař Vám případně vystaví potvrzení o nařízení karantény.

·         Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte bez prodlení Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň na tel. 377 402 264 / 377 402 657.

·         Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, nejezděte hromadnou dopravou; použijte vlastní vozidlo, případně volejte tel. 155. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem.

 

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z Číny, Jižní Koreji, Hong Kongu, Íránu, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna, Piedmont), Japonska, Singapuru (oblasti nákazy novým koronavirem – SARS-CoV-19) a máte horečku, kašel nebo dušnost:

·         Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

·         Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

·         Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, ne rukama!!!

·         Kontaktujte bez prodlení Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň na tel. 377 402 264 / 377 402 657.

·         Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, nejezděte hromadnou dopravou; použijte vlastní vozidlo, případně volejte tel. 155.  Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem.

 

Aktualizováno 26.2.2020, Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

 

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči FN Plzeň