Koronavirus - informace

 

Odběrové místo COVID-19

Odběrové místo COVID-19 - mapa

Nový urgentní interní příjem - mapa 

ROZŠÍŘENÁ INFOLINKA FN PLZEŇ - tel.: 377 402 179 (po-ne 8-20), e-mail: infolinka@fnplzen.cz, infocovid@fnplzen.cz

Víte co je karanténa? Víte co je izolace?

 

Všechny podrobné informace na téma koronavirus naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky www.mzv.cz a Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz. 

 

 

25.11. 

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY ODBĚROVÉHO MÍSTA COVID - 19

Od čtvrtka 26.11.2020 se mění provozní doba odběrového místa na vyšetření COVID-19 ve FN Bory, v areálu bývalé Vojenské nemocnice.

Provozní doba odběrových míst na vyšetření COVID-19 ve FN Plzeň - pondělí až neděle:

 

 

 

 • samoplátci: pondělí - pátek 7:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hod., sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00 hod.
 • klienti KHS: pondělí - neděle 8:00 - 12:00 hod.
 • klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře: pondělí - pátek 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hod., sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00 hod.  
 • pacienti před hospitalizací (rizikové skupiny): pondělí – pátek 7:00 – 8:00 hod., sobota, neděle, svátek 8:00 – 9:00 hod.

Pravidla pro samoplátce:

 • Odběry pro klienty na vyšetření Covid-19 (samoplátce) se provádějí po objednání přes online formulář – ZDE na konkrétní termín.
 • Vyplněný formulář lze vytisknout a donést s sebou, odbavení se urychlí.
 • Údaje zadané ve formuláři budou uvedené na vydaném potvrzení. Pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.
 • Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín na platební místo umístěné přímo u odběrového místa v areálu bývalé vojenské nemocnice, sledujte značení.
 • Test si zajišťuje klient na vlastní náklady. Cena testu je 1 756 Kč + 250 Kč (administrativní poplatek) za vystavení lékařského potvrzení. Platba je z epidemiologických důvodů možná pouze kartou, hotovost nebude akceptována!
 • S dokladem o zaplacení odchází klient na odběr. Bez předchozí registrace a platby není možné test provést.
 • Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude Certifikovaný laboratorní výsledek zaslán na e-mail klienta, nebo bude připraven k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě, ve lhůtě 48 hodin po odběru.
 • Klient samoplátce přichází k odběru pěšky do místa s označením Samoplátci a e-žádanky. Odběr z okénka auta v tomto případě není možný.

 

Pravidla pro klienty Krajské hygienické stanice (KHS):

 • Klient, odeslaný na doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se na odběrové místo dostaví přesně v čas stanovený e-mailem nebo SMS zprávou.
 • Laboratorní výsledek je zaslán následně elektronicky pouze na KHS, ta poté informuje klienta i o výsledcích testu.

 

Pravidla pro klienty s vystavenou eŽádankou:

 • Klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře se mohou objednat k odběru – ZDE
 • Laboratorní výsledek sdělí praktický lékař.
 • Klient přes e-žádanku přichází k odběru pěšky do místa s označením Samoplátci a e-žádanky. Odběr z okénka auta v tomto případě není možný.

 

Výsledky vyšetření, které byly provedeny v rámci FN Plzeň nebo výjezdním sanitním vozem FN budou sděleny formou SMS na Vámi udané telefonní číslo nejdéle do 48 hodin od vyšetření.

 

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodin prodloužit.

 

16.11. 

ZMĚNY AMBULANTNÍCH PROVOZŮ

 

 

Dermatovenerologická klinika

Ambulance flebologická č.1

Ambulance v provozu jen na telefonické objednání

 

 

 

Geriatrické oddělení


Ambulance geriatrie
Ambulance do odvolání zcela uzavřena (platí od 20.10.2020)

I. interní klinika

Nutriční
Ambulance není v provozu ve dnech: Středa (platí od 27.10.2020)


II. interní klinika


Centrum prev. kard.sestra
Ambulance v provozu jen na telefonické objednání (platí od 2.11.2020)


Diabetologie 1
Ambulance do odvolání zcela uzavřena (platí od 2.11.2020)


Diabetologie 2, ordinace chronické rány
Ambulance v provozu jen na telefonické objednání (platí od 2.11.2020)

Endokrinologie 1
Ambulance do odvolání zcela uzavřena (platí od 2.11.2020)

Endokrinologie 2
Ambulance v provozu jen na telefonické objednání (platí od 2.11.2020)

Gastro a hepatologická ord.
Ambulance není v provozu ve dnech: Pondělí, Úterý (platí od 2.11.2020)
Zbytek týdne jen na telefonické objednání.

Kardiologie 1
Ambulance v provozu jen na telefonické objednání (platí od 2.11.2020)

Kardiologie 2
Ambulance v provozu jen na telefonické objednání (platí od 2.11.2020)


Klinika pracovního lékařství


1. Ambulance detaš. (VN) Bory
Ambulance není v provozu ve dnech: Čtvrtek

2. Ambulance detaš. (VN) Bory
Ambulance do odvolání zcela uzavřena.

 

ambulance 1 Lochotín

Ambulance není v provozu ve dnech: Úterý

ambulance 2 Lochotín
Ambulance není v provozu ve dnech: Středa

ambulance 3 Lochotín
Ambulance do odvolání zcela uzavřena. (platí od 19.10.2020)


Neurologická klinika


Vyš.evokovaných potenciálů
Ambulance do odvolání zcela uzavřena.


Oddělení klinické farmakologie


denní lůžka
Ambulance do odvolání zcela uzavřena. (platí od 30.10.2020)

příjmová amb.
Ambulance do odvolání zcela uzavřena. (platí od 30.10.2020)


Oddělení léčebné rehabilitace


Ambulance I
Ambulance do odvolání zcela uzavřena. (platí od 19.10.2020)

Po telefonické domluvě pouze AKUTNÍ, chroničtí pacienti se nepřijímají


Ambulance II - kontroly
Ambulance do odvolání zcela uzavřena. (platí od 26.10.2020)

 

 

 

2.11. 

ROZŠÍŘENÁ Infolinka FN PLZEŇ

Z důvodu častých dotazů široké veřejnosti rozšíří FN Plzeň od úterý 3.listopadu 2020 infolinku pro poskytování informací o provozních opatření v rámci fakultní nemocnice a zároveň pro zodpovězení nejčastějších dotazů spojených s onemocněním COVID-19. Infolinka není určena jako linka konzultační pro odbornou veřejnost z řad ambulantních specialistů.

Své dotazy mohou zájemci volat na telefonní číslo 377 402 179 nebo psát na níže uvedené adresy, provoz infolinky FN Plzeň bude zajištěn každodenně (pondělí-neděle) v časech 8:00-20:00 hod. nebo psát na:

 

 • infolinka@fnplzen.cz  -  pro dotazy veřejnosti, spojené s vyšetřením na COVID-19, veškeré informace týkající se provozních opatření v rámci FN Plzeň a odpovědi na nejčastější dotazy týkající se COVID-19.
 • infocovid@fnplzen.cz - pro hromadné objednávky samoplátců požadujících skupinové odběry 5 osob a více – včetně tzv. firemních odběrů, realizované mimo stávající odběrový systém FN Plzeň. Maximální denní provozní kapacita je 25 klientů skupinových (firemních) odběrů.

Odeslaný e-mail pro hromadné objednávky samoplátců musí obsahovat tyto informace:

 

 • přesnou identifikaci subjektu – jeho celý název, adresu, IČO, DIČ
 • jmenný seznam zájemců o odběr, včetně data narození
 • kontaktní adresu klienta, kam budou odeslány výsledky a telefonní číslo, které             v případě pozitivity klienta musí kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje (KHS PK).
 • žadatel bude kontaktován odpovědnou osobou k upřesnění podmínek fakturace, místa a času plánovaného odběru

 

 

20.10.2020

NOVÝ REŽIM VSTUPU DO FN PLZEŇ

Z důvodu zabránění šíření onemocnění COVID – 19 zavedla fakultní nemocnice nový časový režim vstupů do jednotlivých budov v obou areálech FN Plzeň. Příchozí osoby budou tříděny na základě potíží a měření teploty. Prosíme veřejnost, aby dodržovala všechna stanovená pravidla v prostorech nemocnice, jen tak dokážeme tuto pandemii zvládnout.

Vchody a jejich provoz:

AREÁL FN LOCHOTÍN

Vchod C: otevřen nonstop

Vchod F: otevřen nonstop

Onkologická a radioterapeutická klinika (vchod L): otevřen PO – PÁ 6:00 - 17:00 hod., po této hodině vstup umožněn na zazvonění

                                                                                                            otevřen SO – NE 8:00 - 16:00 hod.

Doprovod pacienta nemá vstup do pavilonu povolen.

Gynekologicko – porodnická klinika (vchod P): uzavřen; triáž ke vstupu do vchodu P prováděna na ambulanci GPK, vchod R.

Gynekologicko – porodnická klinika (vchod R): vstup umožněn na zazvonění

Neonatologické oddělení (vchod N): otevřen PO – PÁ 7:30 - 14:30 hod.

Nukleární medicína (vchod K): otevřen PO – PÁ 6:30 – 15:00 hod.

Doprovod pacienta nezůstává v čekárně.

Uzavřené vchody: A, B, D, E, I

 

AREÁL FN BORY

Pavilon 6 (Kožní ambulance): trvale uzamčen – vstup pouze objednaní pacienti

Pavilon 7 (Plicní pavilon): otevřen PO – PÁ 6:00 - 15:00 hod.

Pavilon 10 (II. interní klinika): otevřen PO – PÁ 6:00 - 16:00 hod.

Pavilon 22: otevřen nonstop

Pavilon 54 (Interní pavilon): otevřen nonstop

Pavilon 59 (Chirurgický pavilon): vstup po zazvonění

Pavilon 61 (Pobytová sociální péče 1, praktický lékař pro děti a dorost): otevřen PO – NE 6:00 - 15:00 hod.

Uzavřené pavilony: 3, 21

 

Vstup pro pěší u pav. 22: uzavřen

Vstup pro pěší u pav. 9: uzavřen 

 

9.10.2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Z důvodu aktuální epidemiologické situace, a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č.998 o přijetí krizového opatření, vyhlašuje FN Plzeň zákaz návštěv v celé Fakultní nemocnici Plzeň od 9.10.2020.Tento zákaz návštěv pacientů se netýká návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a přítomnosti další osoby u porodu.

V případě uvedených výjimek platí, že návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění. Návštěva umožní zdravotníkům změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě, návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.Návštěva pacienta musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou. Návštěvní hodiny nemocnice se řídí Vnitřním řádem FN Plzeň.

Na Oddělení šestinedělí, v rámci Gynekologicko porodnické kliniky, jsou povoleny návštěvy u maminkya miminka vždy pouze jedné osoby, po předchozí telefonické domluvě s personálem, v návštěvních hodinách nemocnice, po dobu 20 minut, vždy po provedené vstupní triáži a za dodržení ochrany nosu a úst. Zdraví miminek a jejich maminek je pro nás prioritou. Je však třeba si uvědomit, že v současné době je částečné uzavření a kontrola osob se pohybujících v rámci nemocnice nezbytná.

 

Citace usnesení vlády ČR:

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. zakazuje:

1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou v společné domácnosti,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 • třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

3.  u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě. Podle §49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

 

 

 

7.9.2020

 

INFORMACE PRO PACIENTY S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19/ V KONTAKTU S OSOBOU COVID-19 POZITIVNÍ

 

Jak se mám chovat po odběru?

 •  Zůstaňte doma v izolaci
 • Kontaktujte svého praktického lékaře
 • Noste roušku kryjící nos a ústa
 • Zdržte se kontaktu s okolím a dodržujte odstupy min. 2 metry

 

Jak se dozvím výsledek?

 •  Od lékaře, který Vás na vyšetření odeslal, nebo KHS
 • V případě samoplátců je výsledek odeslán na email nebo jej osoba, po předložení OP, získá na odběrovém místě nejpozději do 48 hodin

 

Jak se chovat v případě, že je výsledek:

 

POZITIVNÍ, tj. máte onemocnění COVID-19

 • Zůstaňte doma v izolaci
 • Bude Vás kontaktovat KHS, která s Vámi provede epidemiologické šetření a poučí Vás o postupu 

V izolaci budete po dobu, kterou Vám určí Váš praktický lékař. Izolace se ukončuje v případě, když min. 3 dny nemáte žádné projevy onemocnění, minimální doba izolace je však 10 dní ode dne odběru. Po ukončení izolace není potřeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.

 

NEGATIVNÍ

Pacient s příznaky onemocnění COVID-19:

 •  Pravděpodobně proděláváte jiné infekční onemocnění, na toto onemocnění se nevztahuje nařízená izolace a není potřeba provádět opakovaný odběr a vyšetření
 • Doporučujeme, abyste zůstal doma a postupoval podle pokynů svého praktického lékaře

Pacient v kontaktu s osobou COVID-19 pozitivní:

 • Bude Vám nařízena karanténa
 • Délku karantény stanoví praktický lékař, nebo KHS
 • Karanténa bude ukončena negativním výsledkem druhého testu (provádí se nejdříve 10 dnů po posledním kontaktu s pozitivní osobou)

 

 

 

Archiv

Česky