Pošta fakultní nemocnice

Nová služba pro pacienty vybraných pracovišť v období nouzového stavu – předávání balíčků hospitalizovaným pacientům vybraných klinik a oddělení od rodinných příslušníků a osob blízkých v provozu od pátku 27. března 2020 od 13:00-15:00 hod.

·         Sběrné místo FN Lochotín – prostranství před vchodem F, určeno pro pacienty Gynekologicko-porodnické kliniky, Onkologické a radioterapeutické kliniky, Psychiatrické kliniky a Hematologicko-onkologického oddělení.

·         Sběrné místo FN Bory – plocha v blízkosti pavilonu 3, určeno pro pacienty Geriatrického oddělení, Pobytové a sociální péče a Léčeben dlouhodobě nemocných.

·         Na těchto místech budou připravené stany se sběrnými  boxy a pracovníkem FN Plzeň.

·         V pracovní dny  13:00-15:00 mohou rodinní příslušníci a další blízké osoby předat balíček  s osobními věcmi pro pacienty vybraných klinik a oddělení.

·         Obsahem  balíčků  budou jen věci osobní potřeby,  nesmí obsahovat potraviny, nápoje a cennosti.

·         Podmínky převzetí:

o   Balíček bude označen: jménem pacienta s přesným označením oddělení či kliniky.

o   Zabalený v igelitovém pytli tak, aby mohl být očištěn desinfekcí.

o   Odesílatel telefonicky informuje pacienta  o připravené zásilce .

·         Fakultní pošta je novou  službou pro pacienty v pandemické době a je určena na dobu určitou. Za obsah balíčku  nenese FN Plzeň zodpovědnost.

 

Z důvodu výjimečné epidemiologické situace vedení FN Plzeň zakázalo návštěvy v celé nemocnici, včetně zákazu nošení balíčků hospitalizovaným pacientům. Těmito opatřeními vedení FN Plzeň chrání před nákazou nejen hospitalizované pacienty, ale u i vlastní zaměstnance, kteří jsou v této době klíčoví.