Informace o vyšetření COVID-19 pro přeshraniční pracovníky

Podle Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 se ruší zákaz překročení státní hranice (mimo jiné) pro přeshraniční pracovníky za dodržení určitých podmínek. Jednou z podmínek je předložení Lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny. Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady: Nová cena tohoto testu, platná od 15.5.2020, je 1 756 Kč. Původní cena 2 890 Kč je zrušena.

 

Fakultní nemocnice Plzeň umožní přeshraničním pracovníkům (zájemcům) absolvovat test za těchto podmínek:

 • Zájemce se k vyšetření objedná formou online formuláře – ZDE
 • Zájemce je zdráv, není v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou.
 • Při vstupu do FN – Bory (pavilon 22), Edvarda Beneše 13, Plzeň prochází triážovým pracovištěm, kontrolou správného nasazení ústní roušky a provádí dezinfekci rukou.
 • Při administrativním úkonu (vložení dat do informačního systému FN) v přijímací kanceláři pavilonu 22 dodržuje bezpečnou vzdálenost.
 • Zájemce předloží dokumenty potvrzující zaměstnání v zahraničí – evropský průkaz pojištěnce ve státě EU mimo ČR a potvrzení od zaměstnavatele.
 • Zájemce podepíše žádost o zaslání lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 prostým emailem. Formulář žádosti je dostupný v přijímací kanceláři nebo ZDE
 • V případě, že zájemce nebude vybaven všemi potřebnými dokumenty, nebude v této skupině odbaven
 • Platba je možná pouze bezkontaktně (bezhotovostně).
 • Provozní doba je pondělí až neděle od 7:00 do 10:00 hod.
 • S obdrženým dokladem o zaplacení odjíždí vlastním vozidlem na odběrové místo v borské části bývalé vojenské nemocnice u hlavního vjezdu do objektu, kde se bez vystoupení z vozidla podrobí odběru na požadované vyšetření (o jeho příjezdu je pracovník odběrového centra informován pracovníkem přijímací kanceláře), nutno přijet do 9:45 hod.
 • Lékařské potvrzení o výsledku testu je zasláno elektronicky na email uvedený ve vyplněné žádosti nebo připraveno k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě do 48 hodin po odběru.
 • Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodit prodloužit.

 

Uvedená pravidla se stanovují s cílem co nejvíce ochránit zaměstnance FN před rizikovým kontaktem s občany (potenciálními zdroji infekce).

Děkujeme všem přeshraničním pracovníkům (zájemcům) za dodržování výše uvedených podmínek testování.

 

Tato služba je k dispozici od 30. dubna 2020.