Nursing now

Projekt NURSING NOW je celosvětová kampaň určená k pozdvižení statutu ošetřovatelství a zviditelnění významu sester v systému zdravotní péče. Tento projekt probíhá pod hlavičkou Mezinárodní asociace sester a Světové zdravotnické organizace. Vrcholí 12. května 2020 u příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale, zakladatelky moderního ošetřovatelství, která svými myšlenkami ovlivnila vzdělávání sester a rozvoj ošetřovatelské péče. Patronkou celé kampaně Nursing now je její královská výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která vyjádřila touto formou poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Patrony projektu v České republice jsou Česká asociace sester, Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Fakultní nemocnice Plzeň se k projektu připojuje celou řadou aktivit a v první řadě přáním sestrám k jejich svátku.