Regulovaný režim návštěv v rámci FN Plzeň od 18.6.2020

Vedení FN Plzeň, s účinností od  čtvrtka 18. 6. 2020, dále uvolňuje regulovaný režim návštěv pacientů. Návštěvy dospělých  i dětských pacientů jsou s ohledem na vývoj epidemiologické situace možné  dle uvážení vedení příslušného pracoviště, s přihlédnutím ke spektru hospitalizovaných pacientů. Koordinátorem návštěv zůstává i nadále ošetřující lékař a staniční sestra příslušné lůžkové stanice.

 • Návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.
 • Návštěva umožní, pokud to uzná vedení zdravotnického oddělení / kliniky za vhodné, zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě. Návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.
 • Návštěva musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou.
 • Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv.  Návštěvníkům, kteří budou při vstupu na lůžkovou stanici vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna. 
 • Vedení daného pracoviště má kdykoliv právo ze závažných důvodů epidemiologických či provozních návštěvu pacienta ukončit.
 • Návštěvní hodiny se řídí vnitřním řádem FN Plzeň.

 

Výjimky stanovené na vybraných klinikách a odděleních:

FN Lochotín:

 

Gynekologicko-  porodnická klinika

 • Maximálně 2 osoby u 1 pacientky denně, v rozmezí 15:00 – 17:00 hodin.

 

Neonatologické oddělení

 • ÚFN – Úsek fyziologických novorozenců (šestinedělí) – návštěvy maximálně 2 osoby za den k jedné matce, délka návštěvy cca 1 hodina.
 • JIP a JIRP – návštěvy pouze matky a otce, ve vyhrazených hodinách (8:00 – 11:00, 14:30 – 20:00), po předchozí domluvě tak, aby se zabránilo přeplnění prostoru a byl zachován klid.

 

Onkologická a radioterapeutická klinika

 • U krátkých několikadenních hospitalizací návštěvy nedoporučujeme.
 • Návštěvy jsou povoleny u pacientů dlouhodobě hospitalizovaných, kteří nechodí na propustky nebo jsou v terminálním stadiu onemocnění.
 • Délka návštěvy bude maximálně 30 minut, každá návštěva si přinese svoji roušku, max. počet na 1 návštěvu  je 1 osoba, změna možná po domluvě s ošetřujícím lékařem.

 

FN Bory:

 

Klinika pneumologie a ftizeologie

 • Lůžkové oddělení A - návštěvy mezi 15 – 17 hodinou, doba trvání návštěvy je max. 30 min. a 2 osoby na jednoho pacienta.
 • Klinika pneumologie a ftizeologie - JIP návštěvy nepovoleny.

 

Geriatrické oddělení

 • Maximálně 2 osoby  u jednoho pacienta na 30 min. 1x denně, trvá nutnost domluvy se staniční sestrou. Po 30 min. se budou u jednotlivých pacientů dle harmonogramu střídat.
 • Zákaz návštěv osob mladších  15 let platí do konce června 2020.

 

Chirurgické oddělení

 • JIP – maximálně 2 osoby denně u 1 pacienta, starší 15 let po dobu 20 minut.

 

Interní oddělení

 • Návštěvy povoleny ve všední dny mezi 15 – 17 hodinou, o víkendu a ve svátek 14:00 – 16:00 hodin.

 

Anesteziologicko resuscitační oddělení Bory – ARO, oddělení DIP – Dlouhodobá intenzivní péče

 • Návštěvy po domluvě s vedoucí lékařkou možné ve dnech ÚT, ČT, SO + NE od 14:00 – 16:00 hodin.

 

Z důvodu zvýšeného rizika pro pacienta i návštěvníky  jsou návštěvy až do odvolání zakázané:

Areál FN Plzeň - Bory:

 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
 • Klinika pneumologie a ftizeologie - JIP