Pošlete hlas naší Covidové jedenáctce

Hlasujte pro našich 11 covidových vrchních sester, které nominoval ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. do Ceny Ď za počiny v období šíření nemoci Covid 19. Cena Ď je česká výroční cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Covidová jedenáctka je v nominaci pod číslem 188..

Hlasujte na https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3311526652297108&id=2076820282434424.

Sdílením příspěvku na facebooku (FB) dáváte hlas.  1 sdílení příspěvku na FB = 1 hlas pro Covidovou jedenáctku FN Plzeň na Cenu Ď veřejnosti v ČR 2020. Více o ceně Ď: www.cena-d.cz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rouškové jaro s Covidovou jedenáctkou

Jaro 2020 bylo jiné, rouška a pojem Covid 19 byly denně s námi. Život se ve Fakultní nemocnici Plzeň změnil neskutečnou rychlostí. Neustálé zvonění telefonu, houkání sanitek a vystrašené pohledy pacientů. Obavy z prvního úmrtí se naplnily a pak již byly všechny dny stejné, mírně děsivé. Chodníky v nemocnici byly poloprázdné, některé operační sály a oddělení zavřená, naopak jiné prostory byly plné pacientů a přítomného strachu z neznámého, zda TO dobře dopadne. Nemocnice fungovala jako správně sestavený hodinový stroj. Vše bylo poprvé, všichni se učili, i z vlastních chyb, a díky rozvaze a pokoře mnohých zdravotníků vše dobře klapalo a zapadalo do sebe. Tomu všemu napomohlo 11 statečných, 11 covidových vrchních sester, které denně kontrolovaly, motivovaly a uklidňovaly své týmy tak, aby poslání všech zdravotníků, léčit a uzdravovat, bylo naplněno.

Covidová jedenáctka denně řešila starosti a trápení svých kolegů, držela pohromadě týmy, které zachraňovaly životy. Měla nezastupitelnou roli. Covidová jedenáctka bylo jedenáct velitelů, jedenáct srdcařů, jedenáct jistot, že TO dobře dopadne.

 

 

Nominováni jsou:

Bc. Červinka Aleš, vrchní sestra Kliniky pneumologie a ftizeologie

Služebně nejmladší vrchní sestra nemocnice, muž, který je svému týmu vzorem a oporou, smíšek, stratég, kamarád.

 

Mgr. Galušková Soňa, vrchní sestra 1. interní kliniky

Křehká blondýnka se zkušeností v intenzivní péči, nebojácná opora všech nelékařů, která je velmi akční a pracovitá.

 

Bc. Hodanová Yvona, vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Ač je na pozici vrchní sestry největší kliniky FN Plzeň teprve od ledna, prokázala schopnost vedení týmu v době nejtěžší a vyhlásila tichý boj Covidu 19 v rámci Urgentního příjmu FN Plzeň.

 

Mgr. Hurtová Jitka, vrchní sestra Dermatovenerologické kliniky

Organizačně schopná, lidská, zkušená, postavila za 3 dny neohrožené týmy sester pro boj v první linii.

 

Mgr. Kašparová Jitka, vrchní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení

Zkušená vrchní sestra, která mávnutím proutku přeměnila jedno z pracovišť JIP na dočasný azyl pacientů s Koronavirem, nacházejících se v těžkém stavu. Přátelská a lidská zároveň.

 

Mgr. et Mgr. Kožíšková Zlata, vrchní sestra Urologické kliniky

Skromná a tichá vrchní sestra, která obětuje práci veškerý volný čas, utěšuje, podporuje, léčí a po čas pandemie vedla triážové sestry do nelítostného boje s Koronavirem.

 

Mgr. Bc. Mařík Karel, vrchní radiologický asistent Kliniky zobrazovacích metod

Vášnivý rybář, rozhodný radiologický asistent, který ani na chvilku nevypadl z role vůdce.

 

Mgr. Pinkasová Dagmar, vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení

Nenápadná žena vedla velmi zkušeně tým sester nejvyššího typu na pracovišti intenzivní a resuscitační péče, pečující o pacienty s diagnózou Covid 19.

 

Bc. Prayerová Marcela, vrchní sestra Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny

Nepsaný vůdce boje s Koronavirem v rámci FN Plzeň, malá a drobná žena vyhlásila jménem Infekční kliniky boj zákeřnému onemocnění a s úsměvem na rtech jej vyhrála.

 

Mgr. Vávrová Simlerová Petra, vrchní sestra Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Tvořila po čas pandemie oporu a zálohu pro případ potřeby uvolnění dalších, zkušených sester. Žena, která vyhledává výzvy a je nám oporou.

 

Bc. Witová Ivana, vrchní sestra 2. interní kliniky

Zkušená, vrchní sestra, bok po boku svých kolegyň sestavila tým zkušených ambulantních sester, které se popraly s nečekanou výzvou se ctí. Máma týmu, učitelka, lektor i kamarádka.