14.11. Den pro zdraví (nejen pro diabetiky)

Den pro zdraví - 14. listopad 

Diabetes mellitus (cukrovka) je závažné chronické onemocnění organismu, způsobuje poruchy látkové přeměny a vyvolává mnoho akutních a chronických komplikací. Většina diabetiků trpí cukrovkou 2. typu, jejíž nástup lze ovlivnit správnou životosprávou a fyzickou aktivitou. V ČR žije téměř milion lidí s cukrovkou a lékaři odhadují, že další čtvrt milionu má diabetes také, jen o tom ještě neví. 

Světový den diabetu - vyhlášen v roce 1991 Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) s cílem upozornit na problém šířící se epidemii diabetu 2. typu. Slaví se vždy 14. listopadu na počest výročí narození objevitele inzulínu, kanadského lékaře Fredericka Bantinga. 

Den pro zdraví nejen pro diabetiky 14. 11. 2015 10:00-16:00hod. – plavecký bazén Slovany 
Tuto akci pořádá Svaz diabetiků ČR v Plzni spolu s Diabetologickým centrem FN Plzeň při příležitosti Světového dne diabetu.

V rámci projektu bude připraveno několik stanovišť, na kterých bude po celou dobu probíhat měření krevního tlaku, výpočet indexu tělesné hmotnosti (BMI), měření obsahu tělesného tuku (studenti medicíny - organizace IFMSA). Díky spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) si mohou zájemci nechat změřit hodnoty glykémie. Výsledky měření budou zaznamenány na kartičky, data následně vyhodnocena s odborným vysvětlením a doporučeními. 

Další nabídka: 
• Ve spolupráci SZŠ a VOŠZ, obor nutriční terapeut, nabídka ochutnávky receptů zdravých jídel a poradenství v oblasti zdravé výživy 
• K dispozici odborné letáčky, brožury, časopisy s informacemi o diabetu, rizicích a prevenci. 
•Ukázka pomůcek pro diabetiky. 
•Možnost zacvičit si v tělocvičně nebo v bazénu pod dohledem odborných cvičitelů. 
•Nabídka možnosti vyzkoušet si poskytnutí 1.pomoci diabetikovi při hypoglykémii, účastníci se dozví, jak mohou rozpoznat hypoglykemické koma. 
•Doprovodný program pro děti.

den zdraví diabetici