Testování zdarma v rámci akce Movember

Již potřetí, během měsíce listopadu, FN Plzeň nabízí možnost mužům nechat si udělat ZDARMA krevní test PHI na diagnostiku časného karcinomu prostaty. Tento test je mnohem přesnější než doposud používané stanovování celkového PSA, je v současnosti k dispozici na Oddělení nukleární medicíny -Laboratoř imunochemické diagnostiky, FN Plzeň – Bory a je připraven pro 80 zájemců zdarma. 

Kontakt: MUDr. Radka Fuchsová, Laboratoř imunochemické diagnostiky, FN Plzeň-Bory (areál bývalé vojenské nemocnice) 
Tel: 377 401 470, fuchsovar@fnplzen.cz., 
další potřebné informace - stáhnout zde