PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ANTIGENNÍMI TESTY

Do bezplatného testování široké veřejnosti antigenními testy je zapojena i FN Plzeň. Občané, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, mohou požádat o provedení antigenního testu na COVID-19.

Zájemce o testování se objedná online na webových stránkách Fakultní nemocnice Plzeň.  Vyšetření se provádí  na odběrovém místě ve FN Plzeň-Bory (bývalá vojenská nemocnice) na základě předložení průkazu pojištěnce. Po absolvování testu antigenu viru SARS CoV-2 občan dostane informaci o výsledku formou vytištěné zprávy přímo na odběrovém místě. V případě pozitivního výsledku antigenu u klienta BEZ příznaků onemocnění COVID-19, mu bude neprodleně  proveden další odběr,  PCR test. Informaci o výsledku PCR testu dostane klient standardně prostřednictvím SMS do 48 hodin.

 

PRAVIDLA PRO ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ:

• Od 20. 2. 2021 je nutné respektovat nový objednávkový systém. FN Plzeň neprovede antigenní test, pokud je klient objednaný v jiné indikační skupině nebo není objednaný na své jméno!!!

• Pro rychlejší odbavení prosíme o vyplnění a vytištění evidenčního listu (ke stažení zde).

• Odběry pro veřejnost se provádějí výhradně po předchozím objednání přes online formulář na konkrétní termín (odkaz zde).

• Po provedení a vyhodnocení antigenního testu dostane testovaný klient písemnou informaci o výsledku odběru.

• V případě pozitivního výsledku antigenního testu u klienta bez příznaků onemocnění COVID-19, bude neprodleně proveden další odběr, tzv. PCR test. Informaci o výsledku PCR testu dostane klient standardně prostřednictvím SMS zprávy ve lhůtě do 48 hodin.

• V případě pozitivního výsledku antigenního testu u klienta s příznaky onemocnění COVID-19 se PCR test již neprovádí. U tohoto pacienta další trasování provádí automaticky Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje.

• Vyšetření antigenními testy je prováděno bezplatně nejvýše jedenkrát za 3 dny (v posledních 3 dnech nesmí být proveden PCR nebo antigenní test hrazený z veřejného zdravotního pojištění, a od případného prvního pozitivního výsledku PCR testu musí uplynout více než 90 dní).

• V případě potřeby kratšího časového intervalu, než umožňuje aktuálně nařízení Vlády ČR, může zájemce uhradit bezhotovostně částku 351 Kč na Odběrovém místě. Antigenní test mu bude proveden pouze po předchozí rezervaci konkrétního termínu v objednávkovém systému pro samoplátce (řidiči, pendleři české národnosti) – odkaz ZDE.

• Antigenní testování je určeno pouze pro občany s veřejným zdravotním pojištěním platným na území ČR. Antigenní testy pro samoplátce s cizí státní příslušností je možné provést za bezhotovostní platbu 351 Kč na Odběrovém místě – pouze po předchozí rezervaci konkrétního termínu v objednávkovém systému pro samoplátce (cizí státní příslušníci) – odkaz ZDE.

• Certifikát k výsledku antigenního testu nevystavujeme. Na vyžádání vydáme pouze Potvrzení o výsledku antigenního testu na průkaz antigenu SARS-CoV- k doložení při překročení hranic České republiky – pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery).

• Upozorňujeme, že preventivní Antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění COVID-19) nebo pro osoby v nařízené karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví e-žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo Krajská hygienická stanice.

• Odběrové místo FN Plzeň je určené pro pěší příchozí a je označeno zeleně ANTIGENNÍ TESTY „RYCHLOTESTY“!