PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ

PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ

PRAVIDLA PRO ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ:

• Odběry pro veřejnost se provádějí výhradně po předchozím objednání přes online formulář na konkrétní termín (odkaz zde).

• Pro rychlejší odbavení prosíme o vyplnění a vytištění evidenčního listu (ke stažení zde).

• Po provedení a vyhodnocení antigenního testu dostane testovaný klient písemnou informaci o výsledku odběru.

• V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude vždy neprodleně proveden další odběr, tzv. PCR test. Informaci o výsledku PCR testu dostane klient standardně prostřednictvím SMS zprávy ve lhůtě do 48 hodin.

• Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů – frekvence jedenkrát za 7 dní, pro objednání využijte stávající objednávkový systém

Upozorňujeme, že omezení na 1 hrazený POC antigenní test za 7 dní se vztahuje i na testy prováděné v zaměstnání, pokud jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Např.: Při provedení POC antigenního testu v zaměstnání v pondělí je možné další hrazený POC antigenní test provést až za týden, tzn. až v pondělí následujícího týdne.

• Cizojazyčné Certifikáty (Certifikát EU COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) u Ag testů budou vydávány na místě (doba čekání na výsledek 15-20 minut).

• Upozorňujeme, že preventivní Antigenní testování není primárně určeno pro symptomatické pacienty (tj. osoby s příznaky onemocnění COVID-19) nebo pro osoby v nařízené karanténě. I nadále platí, že osoby s příznaky onemocnění kontaktují svého praktického lékaře, který indikuje potřebné vyšetření nebo vystaví e-žádanku na PCR test. Osoby v karanténě musí 5. – 7. den absolvovat PCR test, který indikuje praktický lékař nebo Krajská hygienická stanice.

• V případě potřeby častějšího intervalu testování než umožňuje aktuálně nařízení Vlády ČR, může zájemce uhradit bezhotovostně částku 201 Kč na Odběrovém místě. Antigenní test mu bude proveden pouze po předchozí rezervaci konkrétního termínu v objednávkovém systému pro samoplátce (řidiči, pendleři české národnosti) – odkaz ZDE.

• Antigenní testování je určeno pouze pro občany s veřejným zdravotním pojištěním platným na území ČR. Antigenní testy pro samoplátce s cizí státní příslušností je možné provést za bezhotovostní platbu 201 Kč na Odběrovém místě – pouze po předchozí rezervaci konkrétního termínu v objednávkovém systému pro samoplátce (cizí státní příslušníci) – odkaz ZDE.
PRAVIDLA PRO PCR TESTOVÁNÍ – POJIŠTĚNCI

• Frekvence dvakrát za kalendářní měsíc – odkaz na objednávkový systém

• Na odběrném místě zatím nevydáváme Certifikát EU COVID-19 (EU Digital COVID Certificate). Tento certifikát si lze stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz a nahrazuje vydávaný cizojazyčný certifikát. Výsledek bude zadán do portálu ve lhůtě 48 hodin po odběru.

• Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude Certifikovaný laboratorní výsledek zaslán na e-mail klienta, nebo bude připraven k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě, ve lhůtě 48 hodin po odběru.

• Klient přichází k odběru pěšky do místa s označením Veřejné testování PCR, Samoplátci a e-žádanky.

• Informace budeme průběžně aktualizovat.


PRAVIDLA PRO PCR TESTOVÁNÍ – SAMOPLÁTCI

• Odběry pro klienty na vyšetření COVID-19 (samoplátce) se provádějí pouze po předchozí rezervaci konkrétního termínu – odkaz na objednávkový systém

• Vyplněný formulář lze vytisknout a donést s sebou, odbavení se urychlí.

• Údaje zadané ve formuláři budou uvedené na vydaném potvrzení. Pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.

• Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín na platební místo umístěné přímo u odběrového místa v areálu bývalé vojenské nemocnice FN Plzeň – Bory, sledujte značení.

• Klient musí být zdráv, nesmí být v karanténě a v poslední době neměl rizikový kontakt s pozitivní osobou. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude Certifikovaný laboratorní výsledek zaslán na e-mail klienta, nebo bude připraven k osobnímu vyzvednutí v odběrovém místě, ve lhůtě 48 hodin po odběru.

• Cizojazyčné Certifikáty (Certifikát EU COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) si lze stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz

• Pokud bude klient požadovat vystavení certifikátu na Odběrovém místě, tak tento požadavek vyznačí na formuláři (zaplatí administrativní poplatek) a osobně si vyzvedne na Odběrovém místě (za 48 hodin od odběru, v provozní době OM)

• Pokud nemá zájemce o PCR test nárok na hrazený screeningový/preventivní test, může mu být proveden standardní diagnostický PCR test v režimu samoplátce s dosud platnou cenou 814 Kč + případně 250 Kč za certifikát, pokud jej potřebuje (dospělý občan ČR může již nyní certifikát získat na portálu https://ocko.uzis.cz, cizinec a dítě až od 7. 6. 2021)


PRAVIDLA PRO KLIENTY KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE (KHS):

• Klient, odeslaný na doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se na odběrové místo dostaví přesně v čas stanovený e-mailem nebo SMS zprávou.

• Výsledek PCR testu obdrží klient výhradně formou SMS zprávy. Certifikát je možné stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz 


PRAVIDLA PRO KLIENTY S VYSTAVENOU eŽÁDANKOU:

• Klienti s vystavenou eŽádankou od svého praktického lékaře si musí rezervovat konkrétní termín v objednávkovém systému – odkaz ZDE.

• Výsledek PCR testu obdrží klient výhradně formou SMS zprávy. Certifikát je možné stáhnout z portálu https://ocko.uzis.cz.

• Klient přihlášený přes eŽádanku přichází k odběru pěšky do místa s označením Samoplátci a eŽádanky. Odběr z okénka auta v tomto případě není možný.

• Klienty s e-Žádankou odbavíme pouze do 12.00 hodin.


Výsledky vyšetření, které byly provedeny v rámci FN Plzeň nebo výjezdním sanitním vozem FN budou sděleny formou SMS na Vámi udané telefonní číslo nejdéle do 48 hodin od vyšetření.

Potvrzení o pozitivním výsledku PCR testu na COVID 19 vystavuje praktický lékař pacienta nebo si můžete stáhnout certifikát z portálu https://ocko.uzis.cz.

Upozornění: U malého procenta vyšetřovaných vzorků může být výsledek z důvodu nestandardního průběhu reakce tzv. nehodnotitelný a je nutno celé vyšetření opakovat (nikoli odběr). V tomto případě se uzavření a odeslání výsledku může o 24 hodin prodloužit.
OBECNÉ INFORMACE:

• Testování se provádí bez výjimek, tj. i osoby, které jsou očkované nebo v ochranné době 180 dnů od prodělané nemoci.

• Dochází ke změně algoritmu intepretace výsledků antigenních testů. Každý pozitivní výsledek antigenního testu je konfirmován PCR testem.

• Na odběrovém místě FN Plzeň používáme Antigenní testy Abbott – Panbio COVID-19 Ag Rapid test. Tento test je schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR.

• Testovací procedura – nasofaryngeální výtěr

• V případě překročení frekvenčního omezení uhradíte test na místě nebo Vám bude vystavena faktura (cena dle platného ceníku FN Plzeň)

• Změny povinnosti testování – kdo nemusí chodit na testování:

- u dvoudávkového schématu uplynulo 14 dní od druhé aplikace očkovací látky

- u jednodávkového schématu uplynulo 14 dní od aplikace očkovací látky

- zaměstnanec doloží doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu) a nemá žádné příznaky onemocnění

• Na preventivní testování mají nárok i osoby, které jsou očkované nebo v ochranné době 180 dnů od prodělané nemoci

Provozní dobu odběrového místa naleznete zde.