OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 VE FN PLZEŇ


KONTAKTY

INFOLINKA OČKOVACÍHO CENTRA PRO VEŘEJNOST: 377 401 145 / 377 401 146

• denně 7:00 - 12:00 a 12:30 – 17:00 hod.

• pro ověření termínu a změnu termínu očkování, pro informace k přidělenému PIN kódu

• NESLOUŽÍ pro objednávání nových klientů pro očkování.


OČKOVÁNÍ PRO OSOBY STARŠÍ 16 LET

Fakultní nemocnice v Plzni je jedním z největších očkovacích center Plzeňského kraje. Nachází se v areálu bývalé vojenské nemocnice FN Plzeň Bory, Edvarda Beneše 13, pavilon č. 61 (růžová budova na snímku níže).

Registrace: https://registrace.mzcr.cz/

Certifikáty a potvrzení: https://ocko.uzis.cz/ 

Očkovací centrum FN Plzeň očkuje zájemce i bez předchozí registrace, přednost ale mají vždy klienti s platnou registrací na daný čas. Z důvodu plynulosti provozu je vyhrazen každý pátek od 8 do 12 hod. pro očkování neregistrovaných zájemců.

Očkovací centrum v prostorách Plzeňského Prazdroje již v provozu není.


OČKOVÁNÍ DĚTÍ (12-15 LET)

Podání očkovací látky probíhá na ambulanci Ústavu imunologie a alergologie, které se nachází ve vchodu F, 8.patro, FN Plzeň- Lochotín. Provozní doba dle objednávek.

•Není vyžadována přítomnost zákonného zástupce dítěte - požadujeme doprovod dítěte, starší 18 let, který předloží zákonným zástupcem podepsanou Plnou moc - vzor zde

•každé dítě musí být předem řádně registrované na portále MZ ČR (https://registrace.mzcr.cz/), na základě registrace bude na uvedený kontakt zaslán PIN2 pro rezervaci termínu očkování  


JAK PROBÍHÁ OČKOVÁNÍ

Zájemce o očkování se po objednání dostaví do očkovacího centra, kde ho čekají nutné administrativní úkony.

Pro očkování je potřeba podepsat informovaný souhlas, který si zájemce může vytisknout doma při registraci nebo mu bude dodán v nemocnici. Zároveň bude zájemci přidělen termín podání druhé vakcíny.

Lékař provede vstupní anamnézu.

Po konzultaci s lékařem je zájemce naočkován. Samotná aplikace dávky trvá jen několik vteřin.

Po aplikaci vakcíny je nutné, aby se každý odebral do čekárny na 30 minut.

Certifikát o provedeném očkování je k dispozici na Portále očkování.

Nedefinováno