OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 VE FN PLZEŇ

Základní informace o očkování proti covid-19 ve FN Plzeň

Očkovací centrum FN Plzeň zahájilo očkování proti covid-19 dne 28. 12. 2021 a od té doby zde očkování probíhá nepřetržitě. Očkovací centrum FN Plzeň je součástí Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny. Očkují se zde dospělí, dospívající a starší děti od 5 let. Očkování dětí ve věku 6 měsíců až 4 roky je prováděno v ambulanci Dětské kliniky. 


Vakcína (očkovací látka), kterou používáme ve FN Plzeň na očkování proti covid-19

Výrobce vakcíny: Pfizer/BioNTech
Název vakcíny: Comirnaty
Typ vakcíny: Používáme vždy aktuální typ vakcíny, který je doporučený Českou vakcinologickou společností
        Typy vakcín používané ve FN Plzeň, aktualizace od 23. 10. 2023:

 • Dospívající od 12 let a dospělí: vakcína Comirnaty Omicron XBB.1.5 30 mcg/dávku (4. inovace typu vakcíny)
 • Děti 5 až 11 let: vakcína Comirnaty Omicron XBB.1.5 10 mcg/dávku (4. inovace typu vakcíny)
 • Děti 6 měsíců až 4 roky: vakcína Comirnaty 3 mcg/dávku (původní typ vakcíny)


Informace o očkování proti covid-19

Na základě dat o účinnosti, bezpečnosti a dostupnosti dat jsou v současnosti doporučovány mRNA vakcíny.
Vakcína Comirnaty slouží jako prevence onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2 (onemocnění covid-19) u osob ve
        věku od 6 měsíců a starších. Obsahuje molekulu označovanou jako „messenger RNA“ (mRNA), jejíž součástí je
        instrukce k tvorbě proteinu ze SARS-CoV-2, tedy viru, jenž způsobuje onemocnění covid-19. Vakcína Comirnaty
        neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění covid-19 (https://www.sukl.cz/comirnaty-pfizer-biontech)


Kdo by měl být očkován proti covid-19

Česká vakcinologická společnost doporučuje umožnit očkování všech dětí od 6 měsíců věku a všech dospělých.
Nově rozlišuje doporučení pro osoby se zvýšeným rizikem onemocnění, závažného průběhu nebo se zvýšeným rizikem
        komplikací nemoci covid-19 (odstavec A) a pro osoby s běžným rizikem této nemoci (odstavec B).
Očkování se doporučuje bez ohledu na to, zda byl člověk proti covid-19 očkován a kolik dávek vakcíny již dostal.

A)  Osoby se zvýšeným rizikem (tzv. medicínské doporučení k očkování)

 • Osoby ve věku 60 let a starší
 • Děti od 6 měsíců, dospívající a dospělí se závažným chronickým onemocněním, zejména
  • chronické plicní onemocnění (např. astma, CHOPN, cystická fibróza),
  • chronické onemocnění srdce a cév, závažná nekompenzovaná hypertenze,
  • chronická onemocnění jater a ledvin,
  • obezita s BMI ≥35 kg/m2 u dospělých a s těžkou obezitou u dětí,
  • chronická metabolická onemocnění, včetně diabetes mellitus typu 1 nebo 2,
  • neurologické stavy, jako je např. demence, Alzheimerova choroba, epilepsie, cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza a další,
  • předčasně narozené děti (nejvýznamnější rizikový faktor pro hospitalizaci u dětí),
 • Těhotné ženy – očkování možné v jakékoli fázi těhotenství
 • Zdravotničtí pracovníci
 • Pracovníci zařízení sociální péče
 • Klienti zařízení sociální péče
 • Děti od 6 měsíců, dospívající a dospělí se stavem oslabujícím imunitu (imunokompromitované osoby), například
  • buněčná léčba (CAR-T léčba) nebo transplantace krvetvorných buněk,
  • aktivní léčba solidních nádorů a hematologických malignit,
  • imunosuprese po transplantacích solidních orgánů,
  • středně těžké a těžké primární imunodeficity,
  • pokročilá nebo neléčená infekce HIV,
  • stav po odnětí sleziny nebo porucha funkce sleziny,
  • chronické selhání ledvin stupně 4 nebo 5,
  • aktivní léčba léky s imunosupresivním účinkem

B) Osoby s běžným rizikem

Očkování zdravých dětí od 6 měsíců a dospělých do 60 let je doporučeno na základě individuálního zhodnocení možných rizikových faktorů se zohledněním preferencí očkované osoby/zákonného zástupce.
       Příklady rizikových faktorů u zdravých osob:

 • Cestování do zahraničí
 • Pobyt v kolektivním zařízení (děti, senioři…)
 • Rodinný kontakt s osobou ve vyšším riziku, která pro kontraindikaci nemůže být očkována nebo z důvodu věku či zdravotního stavu lze předpokládat nižší účinnost očkování


Očkování proti covid-19 ve FN Plzeň podle věku očkovaného

Vakcínu Comirnaty lze aplikovat v těchto věkových kategoriích:

Věk očkovaného

Způsob objednání termínu očkování

Nutný doprovod dítěte  

Potřebné dokumenty k očkování dítěte

Kde se očkování provádí/

očkující lékař

osoby 16 let a starší

On-line na webu FN

Telefonicky

Ne

 

Ve věku 16-17 let: Informovaný souhlas podepsaný zák. zástupcem

Očkovací centrum FN Bory / lékař Očkovacího centra

12 až 15 let

Telefonicky

Ano, osobou starší 18 let

Pokud není doprovod zákonný zástupce dítěte, pak přineste s sebou:

Informovaný souhlas podepsaný zák. zástupcem

Plná moc podepsaná zák. zástupcem

 

Očkovací centrum FN Bory /

lékař-pediatr

5 až 11 let

Telefonicky

Ano, alespoň jeden zákonný zástupce dítěte

Anamnestický dotazník vyplněný praktickým lékařem pro děti a dorost

Očkovací centrum FN Bory /

lékař-pediatr

6 měsíců až 4 roky

On-line na webu FN

Telefonicky

Ano, alespoň jeden zákonný zástupce dítěte

Anamnestický dotazník vyplněný praktickým lékařem pro děti a dorost

Dětská klinika FN Lochotín /

lékař-pediatr


Adresy a ordinační hodiny očkovacích míst na očkování proti covid-19 ve FN Plzeň

OČKOVACÍ CENTRUM FN Plzeň-Bory
Nachází se ve FN Plzeň-Bory, v areálu bývalé vojenské nemocnice, Edvarda Beneše 13, pavilon 61, 3. patro. Do budovy
       je bezbariérový přístup a výtah, parkoviště je přímo před vchodem.

Ordinační doba:
Pondělí – pátek 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30 hodin
Pozn.: čas od 11.30 do 12.00 a od 15.00 do 15.30 je vyhrazen pro observaci po podání očkovací látky

DĚTSKÁ KLINIKA FN Plzeň-Lochotín
Nachází se ve FN Plzeň-Lochotín, Alej Svobody 80, vchod F, 6. patro. Do budovy je bezbariérový přístup a výtah,
       parkoviště je v blízkosti.

Ordinační doba:
Středa 13:00 – 14:00 hodin

Formuláře pro očkování dětí:
Informovaný souhlas (pro podpis zákonného zástupce) ZDE
Plná moc (pro podpis zákonného zástupce) ZDE
Anamnestický dotazník 6 měsíců – 11 let (pro vyplnění praktickým lékařem pro děti a dorost) ZDE


Objednání na očkování proti covid-19 ve FN Plzeň

Možnosti objednání (vyberte si 1 možnost):

 • On-line na webu FN Plzeň (osoby starší 16 let ZDE; děti od 6 měsíců do 4 let ZDE)
 • Telefonicky (objednání očkování pro dospělé i děti)
  INFOLINKA OČKOVACÍHO CENTRA: 377 401 145 / 377 401 146 - objednání, zrušení či změna termínu očkování
 • Možné je také objednání přes celostátní rezervační systém ZDE


Praktické informace k očkování proti covid-19

 • Po aplikaci vakcíny doporučujeme vyčkat v čekárně po dobu 15 minut, v indikovaných případech 30 minut.
 • U osob užívajících léky na ředění krve se doporučuje komprese po očkování a sledování místa vpichu. Objem očkovací látky je malý, riziko krvácení do svalu je proto minimální.
 • Záznam o aplikaci vakcíny je provedený do elektronického očkovacího průkazu, dostupný pro klienta z aplikace „TEČKA“.
 • V ordinaci klient obdrží písemný záznam do kartičky očkování, popř. do vlastního očkovacího průkazu (zdarma)
 • Je možné vystavit i Mezinárodní očkovací průkaz (hrazené dle platného Ceníku FN Plzeň) ZDE
 • Certifikát o očkování ke stažení ZDE, výjimečně lze vystavit přímo v Očkovacím centru FN.
 • Kromě očkování proti covid-19 lze také očkovat proti dalším respiračním infekcím – chřipce, pneumokokovým infekcím a RSV infekcím.
 • Očkování proti covid-19 je v ČR zdarma pro osoby s platným zdravotním pojištěním. Nepojištěné osoby hradí poplatek za aplikaci vakcíny a administrativu s tím spojenou (hrazené dle platného Ceníku FN Plzeň) ZDE


Očkovací centrum Bory

Obr.: Pavilon 61, Očkovací centrum ve FN Plzeň-Bory


Odborný podklad textu: Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění
      covid-19, ze dne 4. 10. 2023
Autoři textu: MUDr. Daniela Fránová, vedoucí lékařka Očkovacího centra FN Plzeň
                      Mgr. Alan Schneider, koordinační pracovník FN Plzeň
Schválil: Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny

Datum aktualizace: 18. 10. 2023


Nedefinováno