Umění, technologie a medicína - přednáška pro veřejnost

20. 10. 2015, 18:00 
Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň 
Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan Lékařské fakulty UK v Plzni, přednosta Kliniky zobrazovacích metod LF a FN Plzeň 
Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan Lékařské fakulty UK v Plzni, vedoucí Ústavu anatomie 

Děkan Lékařské fakulty, prof. Kreuzberg, ve své přednášce představí umění medicínského vnímání ve spojitosti s nejmodernějšími technologiemi používanými v radiodiagnostických metodách. Seznámí plzeňskou veřejnost s přístroji, které představují špičkové technologie, unikátní ve střední Evropě. Výstupy metod, které jsou používány v diagnostice a léčbě, jsou nejen vizuálně, ale někdy i akusticky zajímavé, až umělecké. 
Doc. Fiala je obdařen mimořádným ilustrátorským nadáním, které zúročuje ve svých anatomických kresbách, jimiž doprovází své publikace i přednášky. Ve své přednášce připomene stručnou historii medicínské ilustrace i génie anatomické kresby, jakým byl například Leonardo da Vinci.