Lékařská fakulta slavila kulaté narozeniny

26.října letošního roku to bude přesně 70 let, kdy československá vláda podepsala dekret o zřízení Lékařské fakulty UK v Plzni. První plzeňská vysoká škola zprvu neměla své vedení, ani učitele a dokud v Plzni nebyly zahájeny přednášky, studenti začali studovat v Praze. Koncem roku 1946 promoval první absolvent lékařské fakulty MUC. Petr Raišl a po 70 letech je Lékařská fakulta UK v Plzni vyhledávaným výukovým centrem pro zájemce nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. 
Hlavním bodem oslav 70.výročí založení LF bylo v pátek 25. září 2015 slavnostní shromáždění v Měšťanské besedě v Plzni. V zastoupení rektora UK prof. Tomáše Zimy předal při této příležitosti prorektor UK prof. Jan Škrha pamětní medaile významným představitelům Lékařské fakulty v Plzni: Zlatou pamětní medaili obdržel doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc, stříbrnou pak prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. a doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. 
Slavnostního shromáždění se zúčastnil ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. s přáním: „Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice jsou jako spojené nádoby, jedna bez druhé nemůže být. Přeji této prestižní vysoké škole další úspěšný rozvoj a výborné studenty, kteří po ukončení svého studia budou dělat čest dobrému jménu této fakulty a díky získaným znalostem a zkušenostem budou velký přínosem našim pacientům.“