Indikátory kvality center vysoce specializované zdravotní péče

Fakultní nemocnice poskytuje na základě splnění kritérií určených Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování vysoce specializovanou péči v řadě oborů.
Jednou z povinností, určenou ministerstvem je uveřejňování indikátorů kvality na webových stránkách poskytovatele služeb. Tato povinnost je dosud stanovena jen u níže uvedených center

Nedefinováno