Kapacita pro preventivní onkologické prohlídky VZP je naplněna

Objednávání klientů VZP na preventivní onkologické prohlídky je ukončeno, kapacita FN Plzeň je pro tuto preventivní akci naplněna. Důvody popisuje náměstek pro léčebně preventivní péči..........

Den otevřených dveří Gynekologicko-porodnické kliniky

Gynekologicko-porodnická klinika má otevřené dveře nejen pro své pacientky, ale i pro kolegy z oboru, soukromé gynekology celého regionu. 8.září 2016 se uskutečnilo první setkání, jehož cílem bylo..

21.9. - Ženy, máte to ve svých rukou

Nezapomínáte na prevenci rakoviny prsu? Potřebujete poradit? Odborníci Onkologické a radioterapeutické kliniky, společně se Západočeskou univerzitou a organizacemi Mamma Help a Dialog Jessenius...

13. září - Můj život na cestách (beseda)

Martin Müller prodělal ve 2 letech pneumokokovou meningitidu s trvalými následky v podobě nedoslýchavosti. Dnes dospělý muž přichází vyprávět posluchačům, jak tuto obtížnou nemoc překonal,.......

Nové pracoviště DIOP

Fakultní nemocnice Plzeň zprovoznila oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, tzv. DIOP, které je součástí Anesteziologicko-resuscitačního oddělení.„DIOP bude poskytovat dlouhodobou

FN Plzeň bude provádět preventivní onkologické prohlídky

Vedení FN Plzeň a Všeobecné zdravotní pojišťovny podepsalo smlouvu, která klientům VZP v rámci preventivních programů nabízí preventivní onkologickou prohlídku. Součástí této prevence jsou

Druhá letní výzva pro dárce krve

Fakultní nemocnice Plzeň již podruhé během letních prázdnin žádá širokou veřejnost o pomoc při doplnění krevních zásob Transfuzního oddělení.
Prosíme dárce převážně krevních skupin s Rh neg.....

Očkování proti nebezpečné pneumokokové infekci

Očkovací centrum Infekční kliniky FN Plzeň očkuje dospělé osoby proti pneumokokové infekci. Více informací poskytla vedoucí očkovacího centra MUDr. Alena Koubová: „Pneumokokové infekce se mohou...

Plzeňští hokejisté podpořili malé pacienty na hematoonkologii

Zástupci HC Škoda Plzeň Martin Straka a Ondřej Kratěna v úterý 2. srpna 2016 předali řediteli Fakultní nemocnice Plzeň Václavu Šimánkovi finanční dar v hodnotě 100 000 korun pro hemato-onko...

Věda ve 22. století očima dětí

Víte, jak bude vypadat věda ve 22.století?
A máte představu, jak vypadá v dětských očích věda, která léčí?

Hnutí Stonožka položilo tyto otázky dětem mateřských, základních a středních škol......