CO VÁS ZAJÍMÁ? CUKROVKA U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH - TÉMA NAŠÍ ONLINE PORADNY

V rámci Zdravého úterý přicházely otázky na téma Cukrovka u dětí a dospívajících do online poradny FN Plzeň, odpovídala lékařka Dětské kliniky MUDr. Petra Paterová. Cukrovka (diabetes) je ...

Hlavní sestry se sešly ve FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň se stala dne 15. května 2018 pořadatelem setkání manažerů ošetřovatelské péče – Hlavních sester nemocnic Plzeňského kraje. Pod záštitou ředitele FN Plzeň ...

Milé sestřičky, děkujeme..

FN Plzeň si velmi váží svých sester. Jsou srdcem nemocnice, které udává pohodu a řád a pro nemocného jsou tím nejbližším. Děkujeme sestrám, zároveň i všem ženám v dalších zdravotnických ...

UŽ MÁTE KYTIČKU?

Kupte si kytičku a společně s námi podpoříte sbírku na podporu boje proti rakovině. Středa 16. května - Český den proti rakovině v celé naší zemi. Studenti Střední odborné školy obchodu, ...

Malé lásky se rozloučily

První série dokureality Malé lásky se točila loni nepřetržitě 2 měsíce na Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň. Bylo natočeno celkem 1344 hodin, které se zpracovaly do osmi dílů ...

MALÉ PACIENTY PŘIŠEL LÉČIT PES

Místo lékaře přišel léčit pes, děti leží nebo sedí v postelích a tulí se k nim nový kamarád. Cílem canisterapie je udělat nemocným radost, pes svou bezprostředností vyloudí úsměv od každého ...

Maturity ve FN Plzeň

Budoucí zdravotničtí asistenti alias praktické sestry v těchto dnech skládají praktické maturitní zkoušky ve FN Plzeň. Celkem dvě třídy dívek a chlapců Střední zdravotnické školy Plzeň ...

Putující transfuzní oddělení

Transfuzní oddělení FN Plzeň poskytuje dárcům krve Tachovska a okolí službu - výjezdové odběry krve v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže ČČK Tachov...

Den dobrovolníků

Celkem pošesté pomáhali dobrovolníci z firmy Doosan Škoda Power fakultní nemocnici při parkových úpravách a údržbě krytu FN Plzeň. Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce a všem účastníkům ...

Ženy, myslíte na prevenci?

Zveme Vás do nového Mamocentra (specializovaného mamografického centra) FN Plzeň – Lochotín, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod. Došlo zde ke spojení mamodiagnostiky ...