Nové technologie u lůžka pacienta

Ve spolupráci FN Plzeň a Fakulty aplikovaných věd ZČU vznikla nová aplikace, která napomůže při léčbě pacientů Jednotek intenzivní péče.Základ této novinky vznikl jako téma seminárních prací......

Pomáhají společnými silami

Nadační fond Kapka naděje, společně s firmou Penny Market s. r. o., společností Laufen a paní Martinou Čaplovou předali Fakultní nemocnici Plzeň dary v hodnotě necelých 800.000 Kč.

27.6. Den otevřených dveří - Spirometrie

Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň se připojila ke Světovému dni spirometrie. Zájemce o vyšetření plicních funkcí zveme v pondělí 27. června 2016

Saša ovládá počítač pohybem hlavy

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. předalo FN Plzeň speciální technologii, která napomůže k dalšímu seberozvoji a lepšímu trávení času na lůžku mladého pacienta. 17letý Saša je po

Charitativní kalendář - Sestra v akci 2017

Sestra v akci. To je název kalendáře, který v rámci charitativní činnosti pro hemato-onkologicky nemocné děti uspořádaly sestřičky a sanitárky centrální sterilizace společně se sestrami operačních

Policisté přišli potěšit nemocné děti

Udělat radost, zpříjemnit odpoledne, představit psí kamarády a jejich um, ukázat, co v sobě skrývá policejní profese a největším překvapením byla finanční sbírka, kterou mezi sebou vybrali policisté

„Věda, která léčí“ má další kamínek do mozaiky

Děti na mnoha základních školách v celé zemi malují obrázky na téma Věda, která léčí. Svými výtvory přispívají k opravdovému vědeckému dílu, díky kterému budou odborníci Dětské kliniky FN Plzeň

Kabelkománie zaujala i nemocné děti

Studentka SPŠ strojnické a VOŠ prof. Švejcara v Plzni Anička Vlčková zapojila v rámci odborné praxe na Dětské klinice FN Plzeň děti z Oddělení větších dětí a dětské hematoonkologie do dekorace

Autorka přijela za svým dílem do fakultní nemocnice

Energie a radost ze života, to působilo na každého, kdo se potkal 7.června 2016 s paní Leou Vivot ve Fakultní nemocnici v Plzni. Kanadská sochařka českého původu, která je autorkou známého sousoší

Cvičení pro těhotné maminky je velmi žádoucí

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň přináší další zkvalitnění služeb pro své pacientky. Koncem května začalo cvičení pro těhotné maminky přímo v areálu této kliniky v nově upravených prostorách