Světový den dekubitů

Světový den STOP dekubitům je vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na každý třetí čtvrtek v měsíci listopadu, aby se zviditelnila závažnost problému zasahujícího nejen......

18. listopad-Antibiotický den

Antibiotický den (European antibiotik awareness day – EAAD) je evropská iniciativa pro zdraví existující již od roku 2008. Letos již po druhé probíhá v tomto období i Světový týden antibiotik, který..

Novinka v diagnostice karcinomu prostaty

Fakultní nemocnice Plzeň se aktivně zapojuje do kampaně Movember na podporu prevence rakoviny prostaty již třetím rokem. Důležitost prevence shrnuje přednosta Onkologické a radioterapeutické......

Štěstí se usmálo na dárkyni se 48 odběry

Již osmým rokem měli všichni dárci krve možnost, účastnit se projektu, na jehož konci byla naděje na výhru. Již poosmé, během letošních letních prázdnin, pokračovala soutěž o televizor Panasonic....

Léky a fentanylové náplasti do odpadu nepatří!

Léky a fentanylové náplasti do odpadu nepatří! To je motto nove kampaně, která má obyvatele města Plzně upozornit, že odhozením starých nebo už použitých léčiv do popelnic mohou ohrozit své......

12.11. DEN PRO ZDRAVÍ nejen pro diabetiky

Diabetes mellitus (cukrovka) je závažné chronické onemocnění organismu, způsobuje poruchy látkové přeměny a vyvolává mnoho akutních a chronických komplikací. Většina diabetiků trpí cukrovkou.....

Muži proti rakovině

V rámci celosvětové kampaně „Muži proti rakovině“ probíhá i ve Fakultní nemocnici Plzeň akce MOVEMBER. V průběhu měsíce listopadu 2016 mají muži od 50 do 65 let možnost si nechat stanovit krevní......

Listopadové kníry pomáhají

Již třetím rokem se FN Plzeň aktivně zapojí do celosvětové akce Movember, která napomáhá osvětě karcinomu prostaty. Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek společně s lékařem urologické kliniky.....

Plzeňská radnice pomáhá FN Plzeň

Prvních sedm nájemních bytů poskytne Město Plzeň formou pronájmu zaměstnancům FN Plzeň. Nemocnice je chce nabízet jako jeden z bonusů při náboru a stabilizaci svých zaměstnanců. Jde o byty.....

Děti se setkaly se STAR WARS

Návštěva z vesmíru se uskutečnila 5.října na herně dětské kliniky. Za dětmi se přišli podívat hrdinové ságy Star Wars v kostýmech jejích hlavních hrdinů a tak se děti setkaly s Obi Wanem Kenobim....