Oddělení klinické dietologie

Česky

O nás

Oddělení klinické dietologie je samostatné oddělení FN Plzeň, které tvoří tým 9 nutričních terapeutů. Oddělení nemá vlastní lůžkovou část, činnost je prováděna na jednotlivých klinikách a odděleních FN. Ambulantní provoz je zajištěn v šesti pracovnách, rozmístěných v různých částech areálu FN. Ambulantní služby využívají převážně klienti západočeského regionu.

Rozmístění pracovišť                       

FN Lochotín: 4 místnosti
Pracoviště č. 1 = vedoucí nutriční terapeutka: 7. patro, vchod B, tel. číslo 377 103 516 nebo 720 047 520
Pracoviště č. 2 a 3 = 5 nutričních terapeutů: 3. patro, vchod B, tel. číslo 377 103 360 nebo 377 104 499
Pracoviště č. 4 (dětská ambulance) = 1 nutriční terapeutka: 6. patro, vchod F, tel. číslo 377 104 681


FN Bory: 2 místnosti
Pracoviště č. 5 = 1 nutriční terapeutka: II. interní klinika, pavilon 10, 2. patro, tel. číslo 377 402 776
Pracoviště č. 6 = 1 nutriční terapeutka: Budova 55 (BVN), telefonní číslo  377 401 456

Rozvržení pracovní doby

Lůžková část: jednosměnný pracovní režim v rozsahu 6,00 - 15,30 hodin

Ambulantní část: jednosměnný pracovní režim. Ordinační doba je stanovena od 8,00 - 16,30 hodin   

Konzultace pro ambulantní klienty je prováděna na základě telefonické nebo osobní objednávky na jednotlivých pracovištích.

Charakteristika činnosti

Kolektiv NT je garantem koncepce, systemizace a standardizace nutriční péče ve FN ve vazbě na spektrum poskytované léčebné péče v otázkách výživy. NT zajišťují komplexní péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům v oblasti léčebné výživy a edukace pacienta. Využívají nejmodernějších postupů v dietní léčbě. Poskytují specializovanou nutriční péči a jsou schopni připravit individuální jídelníčky pro různé potravinové intolerance (např. celiakii, histaminovou nebo laktózovou intoleranci). Aplikují do praxe nové poznatky výzkumu a vývoje v oboru dietologie. Náplní práce tohoto pracoviště je také kontrolovat dodržování indikovaných diet a zásady hygieny výživy. Zároveň zajištují a provádějí celoživotní vzdělávání veřejnosti v oblasti výživy formou přednášek nebo publikací. Oddělení klinické dietologie je současně výukovým pracovištěm oboru diplomovaný nutriční terapeut a obhájilo akreditaci v oboru ,,Nutriční terapeut - výživa dospělých a dětí“.

  • Sestavují individuální dietní plán u hospitalizovaných pacientů s komplikacemi a zajišťují individuální výběr stravy
  • Bilancují příjem stravy u těžkých a komplikovaných nemocných
  • Provádí nutriční screening u hospitalizovaných pacientů s cíleným zaměřením na možnou malnutrici
  • Spolupracují s lékaři při potřebě umělé výživy ve formě sondové enterální nebo parenterální výživy a doporučují doplňkovou nutriční podporu formou sippingu.
  • Individuálně i skupinově edukují pacienty v oblasti výživy na lůžkových odděleních a ambulancích
  • Provádí kontrolní činnost na lůžkových odděleních z hlediska množství a kvality stravy se zaměřením na biologické a energetické složení standardních diet
  • Spolupracují s lékaři na vědeckých studiích a aplikují nové poznatky do praxe
  • Provádí antropometrická vyšetření ve spolupráci s nutričním centrem 1.interní kliniky-bioimpedanci
  • Vyšetřují pomocí nepřímé kalorimetrie ve spolupráci s nutričním centrem 1.interní kliniky
  • Průběžně se vzdělávají v dietologii a oborech s ní souvisejících

Vedoucí nutriční terapeut

Bc. DiS. Romana FATKOVÁ

fatkovar@fnplzen.cz

Kontakt

Tel.: 377 103 516, 720 047 520