Organizační struktura

Ředitel FN

 • Útvar ředitele
  • Sekretariát ředitele
  • Zaměstnanecký odbor
  • Odbor správy informačního systému
  • Oddělení interního auditu
  • Oddělení krizového managementu
 • Útvar náměstka pro léčebně - preventivní péči
  • Národní onkologický registr
  • Oddělení epidemiologie
  • Oddělení pro komunikaci s veřejností
 • Útvar náměstka pro vědu a výzkum
  • Lékařská knihovna
 • Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
  • Centrální sterilizace
  • Operační sály
  • Oddělení sociální péče
  • Oddělení klinické dietologie
  • Oddělení příjmu
  • Pobytová sociální péče
 • Útvar technicko - provozního náměstka
  • Oddělení správy budov
  • Odbor dopravy
  • Odbor údržby
  • Odbor služeb
  • Provozní odbor
  • Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Útvar ekonomického náměstka
  • Centrum řízení kvality
  • Ekonomický odbor
  • Odbor zdravotního účtování a statistiky
  • Oddělení manažerských informací
 • Útvar náměstka pro investice a centrální nákup
  • Oddělení nákupu a distribuce SZM
  • Obchodně lékárenský odbor
  • Odbor investiční výstavby
  • Obchodně - technický odbor
  • Oddělení veřejných zakázek
 • Útvar zdravotnických klinik, ústavů a oddělení
Česky