Podpora zdraví

  FN Plzeň je od roku 2018 součástí sítě nemocnic podporující zdraví - International Network of Health Promoting Hospitals & Health services (HPH)

Projekt „podpora zdraví“ vznikl z iniciativy Světové zdravotnické organizace a je zaměřen na čtyři oblasti
  • na podporu zdraví pacientů,
  • na podporu zdraví zaměstnanců,
  • změnu organizace na instituci podporující zdraví,
  • podporu zdraví veřejnosti ve spádové oblasti dané nemocnice.


Celosvětově bylo definováno pět nejvýznamnějších rizikových faktorů, na které jsou zaměřené intervence a edukace

  • intervenční programy na odvykání kouření,
  • alkoholovou závislost,
  • redukci nadváhy a obezity,
  • řešení malnutrice (nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený příjem potravy),
  • zvyšování fyzické aktivity.

V rámci péče o zdraví pamatujeme také na rozpoznání dalších potřeb pacientů a rodinných příslušníků v oblasti psychosociální, psychoterapeutické nebo spirituální péče.

Vedení Fakultní nemocnice podporuje tuto inciativu, neboť dlouhodobá klinická podpora zdraví výrazně zlepšuje léčebné výsledky ve zdravotnických zařízeních. Standardy pro podporu zdraví byly začleněny do systému řízení kvality a bezpečí naší nemocnice. Na posilování zdraví a schopnosti pacientů ovlivňovat svůj zdravotní stav jsou zaměřené konkrétní aktivity, o kterých je prostřednictvím různých komunikačních zdrojů informována odborná i laická veřejnost.

Nezaměřujeme se našimi aktivitami jen na pacienty, ale také na zaměstnance a širokou veřejnost v Plzni a Plzeňském kraji. Jde nám o to, „vyjít z nemocnice ven“ a posilovat povědomí všech občanů, aby kladli větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí.

 

Plán podpory zdraví

Webové odkazy pro podporu zdraví

Edukační materiály