Prodej trvale nepotřebného majetku

Nabídka  nepotřebného  majetku

Fakultní nemocnice Plzeň v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízí  v termínu od 6.2.2019 do 21.2.2019 tento  nepotřebný majetek:

Inv. číslo

Popis

Datum zařazení

Náklady na zařazení

Výrobní číslo

16408

Inkubátor Caleo

01.02.02

489 279,00

ARRN-0097

16486

Inkubátor Caleo

01.01.03

462 588,00

ARSL-0049

 

Nabídková cena : za 1 ks  5 000,00 Kč

V případě zájmu se můžete obrátit na kontaktní osobu, pana Ing. Jana Sládka, Obchodně technický odbor FN Plzeň, tel. 377 103 667, mobil: 722 475 296, e-mail: SLADEKJ@fnplzen.cz.