Psychiatrická klinika

Česky

O NÁS

Psychiatrická klinika byla v Plzni zřízena v 50. letech minulého století. Od poloviny 80. let sídlí v areálu FN Lochotín. Poskytuje pomoc pacientům všech věkových skupin včetně dětí a věnuje se celému spektru duševních poruch. Usiluje o to, aby disponovala všemi standardními léčebnými postupy v oboru, které představuje nejen bohaté spektrum psychofarmak, ale také četné psychoterapeutické postupy. Právě vyváženost obou složek, která je pro pacienty kliniky individuálně volena, může být pokládána za prioritní snahu tohoto pracoviště. Předpokladem je kvalitní zdravotnický tým a proto věnujeme značnou pozornost výběru vhodných spolupracovníků (lékařů a sester) i jejich soustavnému vzdělávání.
Začlenění zdejší PK do komplexu budov FN Lochotín umožňuje v úzké návaznosti na somatické obory řešit složité akutní stavy se závažnými somatickými komplikacemi. Lze tak okamžitě na nejvyšší úrovni řešit intoxikace, somatické komplikace duševních poruch (např. u mentální anorexie) a naopak psychické komplikace somatických onemocnění. (např. při úrazech CNS).
Psychiatrická klinika vyniká také tím, že má možnost využívat špičkové zobrazovací metody, jimiž FN Plzeň disponuje a které jsou přímo v komplexu FN Lochotín. Díky tomu lze vyšetřit těmito metodami pacienty v akutním stavu a to by nebylo možné, kdyby bylo potřeba pacienty k těmto vyšetřením převážet. Je také maximální dostupnost specializovaných konziliárních vyšetření, jsou-li konziliáři přímo v komplexu FN Lochotín.
Výjimečná je též možnost poskytování komplexní psychiatrické péče, která je dána tím, že klinika má též oddělení dětské a dorostové psychiatrie a oddělení pro léčbu návykových nemocí s detoxifikační jednotkou.

PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Klinika je nyní akreditována jako vzdělávací pracoviště specializační průpravy lékařů v oboru psychiatrie, v oboru návykové nemoci a v oboru dětská a dorostová psychiatrie. Tradičně se podílí na výuce studentů LF a spolupracuje s dalšími vysokými školami v Plzni při výuce studentů těchto škol. Pořádá soustavně semináře, které jsou součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester.
Na klinice probíhá také postgraduální studium v oboru psychiatrie. Klinika spolupracuje s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Výchova nástupců na klinice probíhá bez jakýchkoli nesnází. Mladí kolegové jsou publikačně aktivní, navštěvují hojně zahraniční kongresy, podílejí se na výuce a absolvují postgraduální studium.

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Vevera Ph.D.

VEVERAJ@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Jiří Hudeček

HUDECEKJ@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Alena TOPINKOVÁ

TOPINKOVAA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Mgr. Zdeňka Reiserová, Kristýna Křišťanová
Tel.: 377 103 101, 377 105 159
reiserovaz@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Akutní ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu Psychiatrie
Telefonní číslo: 377 103 862
Provoz ambulance PO-NE
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí00:0023:59
Úterý00:0023:59
Středa00:0023:59
Čtvrtek00:0023:59
Pátek00:0023:59

Ambulance všeobecná

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu Psychiatrie
Telefonní číslo: 377 103 142
objednání příjmů a konsilií do 12 hodin
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0014:30
Úterý07:0014:30
Středa07:0014:30
Čtvrtek07:0014:30
Pátek07:0014:30

Ambulance dětská a dorostová

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu Psychiatrie
Telefonní číslo: 377 103 139
Objednání možné po tel.domluvě
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí10:0012:00
Středa10:0012:30

Ambulance pro léčbu závislostí

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu Psychiatrie
Telefonní číslo: 607 016 965
Objednání možné po tel. domluvě na 607 016 965
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0018:00
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0018:00
Pátek07:0010:00

Sexuologická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu Psychiatrie
Telefonní číslo: 377 103 187, 607 001 482
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0012:00
Úterý09:0011:30
Středa09:0012:00
Čtvrtek08:3010:00
Pátek09:0012:00

Psychosomatická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu Psychiatrie
Telefonní číslo: 377 103 187, 377 103 220
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0012:00