Rady pacientům

Před přijetím do nemocnice Vám doporučujeme řídit se radami Vašeho ošetřujícího (praktického) lékaře. K přijetí se dostavte v určenou dobu na Centrální příjem FN nebo do příslušné příjmové ambulance (bližší informace obdržíte při pozvání k hospitalizaci). Při první návštěvě budou provedeny nezbytné administrativní úkony, týkající se Vašeho přijetí na lůžkové oddělení. Bude Vám přiděleno lůžko a budete informován/a o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Dále budete seznámen/a s postupem Vaší léčby, plánovaným vyšetřením, popřípadě přípravou na operaci. Během Vašeho pobytu v našem zdravotnickém zařízení se prosím, chovejte dle pokynů Vnitřního řádu FN Plzeň, s kterým budete seznámeni při přijetí společně s Právy pacientů.

Co si přinést s sebou do nemocnice:

 • doporučení k hospitalizaci, výsledky předchozích vyšetření včetně laboratorních výsledků,
 • potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám již bylo vystaveno),
 • občanský průkaz,
 • průkaz zdravotní pojišťovny,
 • přezůvky,
 • noční košili/ pyžamo,
 • župan,
 • hygienické potřeby,
 • papírové kapesníky,
 • mince na telefon nebo telefonní kartu,
 • osobní potřeby, kompenzační pomůcky (např. brýle, naslouchadlo, hůl),
 • psací potřeby,
 • noviny, časopisy, knihu,
 • léky, které pravidelně užíváte.

Doporučení:

Větší finanční hotovost (nad 1000,- Kč), platební karty, cennosti nebo audio - vizuální techniku raději ponechte doma nebo je můžete uschovat do pokladny v přijímací kanceláři FN. Při propuštění Vám tyto věci budou vydány zpět. Upozorňujeme, že v případě ztráty neuložených cenností FN neručí za vzniklou škodu.

Doprovod dětského pacienta:

Víme, jak je důležitý kontakt rodiče s hospitalizovaným dítětem. Proto pokud je to možné, umožňujeme přijetí, tj. celodenní pobyt rodiče (či jiného zákonného zástupce) na oddělení. Informujte se, prosím, na podrobnosti u staniční sestry na oddělení. U starších dětí (od 6 let věku) je možná současná hospitalizace rodiče s dítětem za úhradu (viz ceník nadstandardní pokoje), pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

Služby ve FN
Vnitřní řád
Práva pacientů
Práva dětí
Práva duševně a tělesně postižených
Portál kvality

Česky