Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na výběrové řízení "Rezidenční místa pro rok 2018". S podrobnostmi pro lékařské obory a obory zubních lékařů se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2018 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2018 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ a pro nelékařské obory, v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2018 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 – nelékařské zdravotnické obory.

 

Fakultní nemocnice Plzeň zpracovala a odeslala přihlášky do tohoto výběrového řízení, programu č. 2 -  specializačního vzdělávání, v lékařských oborech, programu č. 3 - specializační vzdělávání, v oborech zubního lékařství a v programu - specializačního vzdělávání v nelékařskýchoborech. Deadline pro podání žádostí byla  15. 03. 2018. V měsících dubnu až červnu 2018 proběhlo na MZ ČR odborné hodnocení jednotlivých žádostí.

Dne 21. 06. 2018 zveřejnilo MZ ČR na svých webových stránkách seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa v oborech specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů a dne 28. 06. 2018 seznam  úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa v oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání. Fakultní nemocnice Plzeň se stala úspěšným žadatelem.

 

 

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala dne 28. 06. 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA REZIDENČNÍ MÍSTO pro rok 2018 -  lékaři a zubní lékaři

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrové Řízení_lékaři_2018

Příloha_1_Přihláška

Příloha_2_Osobní_dotazník

a dne 29. 06. 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA REZIDENČNÍ MÍSTO pro rok 2018 -  nelékařská zdravotnická povolání

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrové Řízení_NELZP_2018

 

Pro rok 2018 byl vyhlášen také program č. 1, pro lékařská povolání, jehož cílem je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni nebo finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni absolvovali. S podrobnostmi programu č. 1 se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2018 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2018 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ

Informace:
MUDr. Renata Jirková, vedoucí ODV, kl. 2334, e-mail:
jirkovar@fnplzen.cz
Bc. Lenka Kopecká, referentka ODV, kl. 2293, e-mail:
kopeckal@fnplzen.cz