Rezidenční místa

 

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na výběrové řízení "Rezidenční místa pro rok 2017". S podrobnostmi se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2017 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2017 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  a ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Rezidenční místa - dotace > Rezidenční místa 2017 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017 – nelékařské zdravotnické obory.

Fakultní nemocnice Plzeň zpracovala a odeslala přihlášky do tohoto výběrového řízení, programu č. 2,  specializačního vzdělávání, v lékařských oborech a v programu, specializačního vzdělávání v nelékařskýchoborech. Deadline pro podání žádostí byla 15. 03. 2017.
V měsících dubnu až červnu 2017 proběhlo na MZ ČR odborné hodnocení jednotlivých žádostí.

Ve dnech od 28. 06. 2017 do 30. 06. 2017  zveřejnilo MZ ČR na svých webových stránkách seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa v programu č. 2 pro lékařská zdravotnická povolání a v projektu pro nelékařská zdravotnická povolání. Fakultní nemocnice Plzeň se stala úspěšným žadatelem.

 

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala dne 03. 10. 2017

 

2.kolo VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO pro rok 2017 -  lékařská a nelékařská zdravotnická povolání

Podrobnosti a formuláře ke stažení zde:

Výběrové Řízení_lékaři_2017 2.kolo

Příloha_1_Přihláška

Příloha_2_Osobní_dotazník

Pro rok 2017 byl vyhlášen také program č. 1, pro lékařská povolání, jehož cílem je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů (specializační vzdělávání) v základním kmeni nebo finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků, kteří již část specializační přípravy v základním kmeni absolvovali. S podrobnostmi programu č. 1 se můžete seznámit na webových stránkách MZ ČR www.mzcr.cz v sekci: ODBORNÍK ZDRAVOTNÍK > VĚDA A LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ > Dotační programy > Rezidenční místa > Rezidenční místa 2017 > Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2017 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Informace:
MUDr. Renata Jirková, vedoucí ODV, kl. 2334, e-mail:
jirkovar@fnplzen.cz
Bc. Lenka Kopecká, referentka ODV, kl. 2293, e-mail:
kopeckal@fnplzen.cz