SLUŽBY POSKYTOVANÉ PACIENTŮM HOSPITALIZOVANÝM VE FN PLZEŇ

Občerstvení

FN Bory

Bufet a tabák – naproti hlavnímu vchodu do areálu

Otevírací doba:

pondělí – pátek 5:30 – 16:00 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

Stánek s občerstvením – u pavilonu 27 za Urologickou klinikou (pavilon 22)

Otevírací doba:

pondělí – pátek 7:00 – 15:00 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

Bistro – v areálu bývalé vojenské nemocnice

Otevírací doba:

pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

FN Lochotín

Obchod s potravinami - v prostoru hlavního vchodu (vrátnice) do areálu FN.

Otevírací doba:

pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hod.

sobota, neděle 10:00 – 17:00 hod.

Okénko tabák je otevřeno 5:30 – 7:00 hod.

 

Bufet v prostorách Gynekologicko- porodnické kliniky (v přízemí)

Otevírací doba:

pondělí – pátek 8:00 – 18:00 hod. (polední přestávka: 12:00 – 12:30 hod.)

sobota, neděle 10:00 – 16:00 hod.

Nadstandardní pokoje a ubytování

Pokud máte zájem využít nadstandardní pokoj, informujte se u staniční sestry. Při plánovaném přijetí do nemocnice si lze nadstandardní pokoj rezervovat. Úroveň pokojů s nadstandardním vybavením se může lišit v závislosti na jednotlivém zdravotnickém pracovišti. Ceny pokojů a další informace Vám ochotně sdělí staniční sestra. Zdravotní péče je u všech pacientů stejná. Více informací najdete v odkazu Nadstandardní pokoje. Nabízíme také možnost využít ubytovnu FN pro příbuzné pacientů, kteří mají bydliště mimo Plzeň.

 

Kadeřnické služby

Provozní doba: pondělí – pátek 8:00 – 12:00 hod.

Objednávky telefonicky na 731 112 652

 

Pedikúra

Provozní doba: pondělí – pátek 16:00 – 20:00 hod.

Objednávky telefonicky na: 736 420 127.

 

Nabídka nákupu a donášky tiskovin

Tyto služby pro hospitalizované imobilní pacienty vykonávají informační pracovnice Oddělení příjmu FN Lochotín.

Provozní doba: pondělí - pátek 12:00 - 14:00 hod..

Bližší informace Vám poskytne vedoucí sestra příjmu.

 

Nákup na www.klikni-a-vyzvedni.cz

Zaregistrujte se a nakupujte na výše uvedených internetových stránkách společnosti Tesco.

FN Lochotín

úterý a pátek 13:00 – 15:00 hod., resp. 17:00 – 19:00 hod.

FN Bory

úterý a pátek 13:00 – 15:00 hod.

 

 

Poštovní schránky a bankomaty

Poštovní schránky jsou umístěny u hlavních vchodů do FN a vybírají se 2x denně. Pokud dopis nemůžete odeslat sami, požádejte ošetřující personál, který Vám ochotně dopis odešle. Bankomaty jsou umístěny v areálu Bory před hlavním vchodem a před vchodem do bývalé VN. V areálu Lochotín je bankomat umístěn v hlavním vchodu do areálu, v prostoru vrátnice.

 

Sociální služby

V rámci FN Plzeň pracuje tým zdravotně – sociálních pracovnic, které můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím staniční sestry či ošetřujícího lékaře na kterémkoli lůžkovém oddělení i ambulanci FN Plzeň.

Podají Vám potřebné odborné informace a pomohou v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním.

Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí svých blízkých nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, navrhnou a zajistí vhodné terénní nebo pobytové zdravotně – sociální služby, např.:

·         domácí ošetřovatelskou péči,

·         pečovatelskou službu,

·         osobní asistenci,

·         tísňovou péči,

·         pobytovou sociální službu ve FN Plzeň aj.

V rámci sociálního poradenství nabízí pomoc dle individuálních potřeb pacientů, např.:

·         návrh a podání žádosti o příspěvek na péči,

·         příspěvek na mobilitu,

·         návrh na kompenzaci důsledků zdravotního postižení (sociální dávky, mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany),

·         pomohou také při vyřizování žádostí do domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem aj.

·         informují o činnosti neziskových organizací, krizových center, azylových zařízení, center pro zdravotně postižené, poraden pro cizince apod.

·         úzce spolupracují s registrovanými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v plzeňském regionu i mimo něj a poskytují aktuální informace o těchto službách.

Tel. kontakty na zdravotně – sociální pracovnice Oddělení sociální péče FN Plzeň:  

1. FN  Lochotín – tel. 377 103 256, 702 153 620

2. FN Bory – tel. 377 402 420, 702 153 613

3. FN Bory II (bývalá vojenská nemocnice) – tel. 377 401 543, 606 300 603

 

 

Psychologická péče

Je určena pacientům i jejich rodinným příslušníkům. Tuto péči zajišťuje tým psychologů ve zdravotnictví a klinických psychologů. Jedná se celkem o 12 zdravotnických pracovníků. Jejich pracovní doba je Po-Pá 7:00 – 15:30 hod.

 

Stálá psychologická pracoviště jsou na:

·         Klinice anestézie a intenzivní medicíny: 377 104 369

·         Centru pro léčbu bolesti: 377 104 128

·         Neurologické klinice: 377 103 414

·         Klinice pracovního lékařství: 377 401 501

·         Gynekologicko-porodnické klinice: 377 102 568 

·         Neonatologickém oddělení: 377 105 350

·         Oddělení léčebné rehabilitace: 377 104 210

·         Onkologická a radioterapeutická klinika: 377 105 566

·         Dětské klinice: 377 104 676

·         Psychiatrické klinice: 377 103 226

 

Pro ostatní kliniky a oddělení psychologové pracují formou konziliárních služeb.

Kontakty zprostředkují staniční sestry nebo lékaři.   

 

Duchovní služby

Pravidelné mše svaté se konají:

        v areálu FN Lochotínkaždou čtvrtou středu v měsíci od 15:00 hodin v prostorách seminární místnosti Psychiatrické kliniky, 1PP,

 

        v areálu FN Bory (bývalá vojenská nemocnice) každou druhou středu v měsíci od 15:00 hodin v jídelně pacientů LDN 1, 4. patro Interního oddělení.

 

Za pastorační službu nemocným srdečně zve

Páter Jiří Barhoň

Kněz Římskokatolické církve

tel. 739 089 448

 

Pastorační služba Evangelické církve metodické, nabízí hospitalizovaným pacientům prostřednictvím faráře Ing. Zdeňka Eberleho (705 001 441) tyto duchovní služby:

        Duchovní podpora

        Pastorační rozhovor s farářem

        Rozhovor faráře s rodinnými příslušníky pacienta/pacientky

 

Pastorační služba Církve Adventistů s.d. nabízí hospitalizovaným pacientům prostřednictvím pastora Jana Libotovského (731 119 257) tyto duchovní služby:

·         Duchovní podpora a provázení

·         Pastorační rozhovor

·         Pastorační rozhovor s rodinnými příslušníky pacienta/pacientky