SLUŽBY POSKYTOVANÉ PACIENTŮM HOSPITALIZOVANÝM VE FN PLZEŇ

Občerstvení

FN Bory

Bufet a tabák – naproti hlavnímu vchodu do areálu

Otevírací doba:

pondělí – pátek 5:30 – 16:00 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

Stánek s občerstvením – u pavilonu 27 za Urologickou klinikou (pavilon 22)

Otevírací doba:

pondělí – pátek 7:00 – 15:00 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

Bistro – v areálu bývalé vojenské nemocnice

Otevírací doba:

pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hod.

sobota, neděle zavřeno

 

FN Lochotín

Obchod s potravinami - v prostoru hlavního vchodu (vrátnice) do areálu FN.

Otevírací doba:

pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hod.

sobota, neděle 10:00 – 17:00 hod.

Okénko tabák je otevřeno 5:30 – 7:00 hod.

 

Prodejna Pekařství Malinová - v přízemí onkologické a radioterapeutické kliniky
Otevírací doba:
pondělí - neděle  7:00 - 19:00 hod.

 

Bufet v prostorách Gynekologicko- porodnické kliniky (v přízemí)

Otevírací doba:

pondělí – pátek 8:00 – 18:00 hod. (polední přestávka: 12:00 – 12:30 hod.)

sobota, neděle 10:00 – 16:00 hod.

Nadstandardní pokoje a ubytování

 

Pokud máte zájem využít nadstandardní pokoj, informujte se u staniční sestry. Při plánovaném přijetí do nemocnice si lze nadstandardní pokoj rezervovat. Úroveň pokojů s nadstandardním vybavením se může lišit v závislosti na jednotlivém zdravotnickém pracovišti. Ceny pokojů a další informace Vám ochotně sdělí staniční sestra. Zdravotní péče je u všech pacientů stejná. Více informací najdete v odkazu Nadstandardní pokoje. Nabízíme také možnost využít ubytovnu FN pro příbuzné pacientů, kteří mají bydliště mimo Plzeň.

 

 

 

Kadeřnické služby

Provozní doba: pondělí – pátek 8:00 – 12:00 hod.

Objednávky telefonicky na 731 112 652

 

Pedikúra

Provozní doba: pondělí – pátek 16:00 – 20:00 hod.

Objednávky telefonicky na: 736 420 127.

 

Nabídka nákupu a donášky tiskovin

Tyto služby pro hospitalizované imobilní pacienty vykonávají informační pracovnice Oddělení příjmu FN Lochotín.

Provozní doba: pondělí - pátek 12:00 - 14:00 hod..

Bližší informace Vám poskytne vedoucí sestra příjmu.

 

 

 

Poštovní schránky a bankomaty

Poštovní schránky jsou umístěny u hlavních vchodů do FN a vybírají se 2x denně. Pokud dopis nemůžete odeslat sami, požádejte ošetřující personál, který Vám ochotně dopis odešle. Bankomaty jsou umístěny v areálu Bory před hlavním vchodem a před vchodem do bývalé VN. V areálu Lochotín je bankomat umístěn v hlavním vchodu do areálu, v prostoru vrátnice.

 

Sociální služby

V rámci FN Plzeň pracuje tým zdravotně – sociálních pracovnic, které můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím staniční sestry či ošetřujícího lékaře na kterémkoli lůžkovém oddělení i ambulanci FN Plzeň.

Podají Vám potřebné odborné informace a pomohou v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním.

Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí svých blízkých nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, navrhnou a zajistí vhodné terénní nebo pobytové zdravotně – sociální služby, např.:

·         domácí ošetřovatelskou péči,

·         pečovatelskou službu,

·         osobní asistenci,

·         tísňovou péči,

·         pobytovou sociální službu ve FN Plzeň aj.

V rámci sociálního poradenství nabízí pomoc dle individuálních potřeb pacientů, např.:

·         návrh a podání žádosti o příspěvek na péči,

·         příspěvek na mobilitu,

·         návrh na kompenzaci důsledků zdravotního postižení (sociální dávky, mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany),

·         pomohou také při vyřizování žádostí do domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem aj.

·         informují o činnosti neziskových organizací, krizových center, azylových zařízení, center pro zdravotně postižené, poraden pro cizince apod.

·         úzce spolupracují s registrovanými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v plzeňském regionu i mimo něj a poskytují aktuální informace o těchto službách.

Tel. kontakty na zdravotně – sociální pracovnice Oddělení sociální péče FN Plzeň:  

1. FN  Lochotín – tel. 377 103 256, 702 153 620

2. FN Bory – tel. 377 402 420, 702 153 613

3. FN Bory II (bývalá vojenská nemocnice) – tel. 377 401 543, 606 300 603

 

 

Psychologická péče

Je určena pacientům i jejich rodinným příslušníkům. Tuto péči zajišťuje tým psychologů ve zdravotnictví a klinických psychologů. Jedná se celkem o 12 zdravotnických pracovníků. Jejich pracovní doba je Po-Pá 7:00 – 15:30 hod.

 

Stálá psychologická pracoviště jsou na:

·         Klinice anestézie a intenzivní medicíny: 377 104 369

·         Centru pro léčbu bolesti: 377 104 128

·         Neurologické klinice: 377 103 414

·         Klinice pracovního lékařství: 377 401 501

·         Gynekologicko-porodnické klinice: 377 102 568 

·         Neonatologickém oddělení: 377 105 350

·         Oddělení léčebné rehabilitace: 377 104 210

·         Onkologická a radioterapeutická klinika: 377 105 566

·         Dětské klinice: 377 104 676

·         Psychiatrické klinice: 377 103 226

 

Pro ostatní kliniky a oddělení psychologové pracují formou konziliárních služeb.

Kontakty zprostředkují staniční sestry nebo lékaři.   

 

Duchovní služby

SEZNAM KNĚŽÍ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ (ASISTENTEK) - BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉHO
PASTORAČNÍ SLUŽBA V RÁMCI FN PLZEŇ - MŠE SVATÉ