SLUŽBY POSKYTOVANÉ PACIENTŮM HOSPITALIZOVANÝM VE FN PLZEŇ

SLUŽBY POSKYTOVANÉ PACIENTŮM VE FN PLZEŇ

 

 

 

Průvodce pacienta lochotínským areálem FN

 

V prostoru vchodu C, FN Plzeň–Lochotín, jsou k dispozici informační pracovnice jako doprovod.

 

pondělí – pátek

 

6:00 – 18:00 hod.

 

 

 

Nadstandardní pokoje a ubytování osoby blízké

 

Pokud máte zájem využít nadstandardní pokoj, informujte se u staniční sestry nebo na webových stránkách FN Plzeň. Při plánovaném přijetí do nemocnice si lze dopředu nadstandardní pokoj rezervovat. Zdravotní péče je u všech pacientů stejná. Více informací najdete v odkazu Nadstandardní pokoje. Na vybraných nadstandardních pokojích je možno souběžně s pacientem ubytovat i doprovod pacienta.

 

 

 

Nákup novin a časopisů

 

Tuto službu pro hospitalizované imobilní pacienty zajišťují informační pracovnice (průvodkyně) Oddělení příjmu FN Lochotín. Bližší informace Vám poskytne vedoucí sestra příjmu na 377 103 910.

 

Donáška zajištěna denně pondělí – pátek 10:00 – 14:00 hodin, nevztahuje se na nákup potravin.

 

 

 

Zdravotně sociální služby

 

V rámci FN Plzeň pracuje tým zdravotně – sociálních pracovnic, které můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím staniční sestry či ošetřujícího lékaře na kterémkoli lůžkovém oddělení i ambulanci FN Plzeň.

 

Tel. kontakty na zdravotně – sociální pracovnice Oddělení sociální péče FN Plzeň:  

 

1. FN  Lochotín – tel. 377 103 256, 702 153 620

 

2. FN Bory – tel. 377 402 420, 702 153 613

 

3. FN Bory II (bývalá Vojenská nemocnice) – tel. 377 401 543, 606 300 603

 

 

 

Psychologická péče

 

Je určena hospitalizovaným i ambulantním pacientům a jejich rodinám. Tým psychologů se věnuje psychodiagnostice, psychosomatické problematice, péči o chronicky a somaticky nemocné pacienty.

 

 

 

Pastorační služby

 

Návštěvu pastora je možné vyžádat si u všeobecné sestry či staniční sestry na oddělení, kde je pacient hospitalizován.

 

Bohoslužba je sloužena v lochotínském areálu – každou čtvrtou středu v měsíci od                           15:00 hodin, v prostorách seminární místnosti Psychiatrické kliniky, 1PP.

 

V borském areálu (bývalá Vojenská nemocnice) – je bohoslužba sloužena vždy každou druhou středu v měsíci od 15:00 hodin, v jídelně pacientů LDN 1, 4. patro interního pavilonu.

 

 

 

Lékárna FN Plzeň - Lochotín

 

Otevírací doba:

 

Pondělí – pátek

 

7:30 – 17:00 hod.

 

sobota, neděle zavřeno

 

 

 

Lékárna FN Plzeň - Bory

 

Otevírací doba:

 

Pondělí – pátek

 

7:00 – 16:00 hod.

 

sobota, neděle zavřeno

 

 

 

Prodejna zdravotnických potřeb v lochotínském areálu

 

Otevírací doba:

 

pondělí – pátek

 

7:30 – 15:30 hod.

 

sobota, neděle zavřeno

 

 

 

Občerstvení

 

 

 

Bistro a tabák – naproti hlavnímu vchodu do borského areálu

 

Otevírací doba:

 

pondělí – pátek

 

5:30 – 16:00 hod.

 

sobota, neděle zavřeno

 

 

 

Bistro – v borském areálu - bývalá Vojenská nemocnice

 

Otevírací doba:

 

pondělí – pátek

 

7:00 – 15:00 hod.

 

sobota, neděle zavřeno

 

 

 

Obchod s potravinami - v prostoru hlavního vchodu do lochotínského areálu

 

Otevírací doba:

 

pondělí – pátek

 

7:00 – 18:00 hod.

 

sobota, neděle

 

10:00 – 17:00 hod.

 

 

 

Prodejna pekařství  Malinová - v přízemí Onkologické a radioterapeutické kliniky v lochotínském areálu

 

Otevírací doba:

 

pondělí – neděle 

 

6:30 – 19:00 hod.

 

 

 

 

 

Bistro v přízemí Gynekologicko-porodnické klinikyv lochotínském areálu

 

Otevírací doba:

 

pondělí – pátek

 

8:00 – 18:00 hod. (polední přestávka: 12:00 – 12:30 hod.)

 

sobota, neděle

 

10:00 – 16:00 hod.

 

 

 

Kadeřnické služby

 

Objednávky telefonicky na 731 112 652 pondělí – pátek 8:00 – 12:00 hod.

 

 

 

Pedikúra

 

Objednávky telefonicky na: 736 420 127 nebo 605 299 846.

 

 

 

Bankomaty

 

Bankomaty jsou umístěny v borském areálu před hlavním vchodem a před vchodem do bývalé vojenské nemocnice. V lochotínském areálu je bankomat umístěn v hlavním vchodu do areálu, v prostoru vrátnice.

 

 

Duchovní služby

SEZNAM KNĚŽÍ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ (ASISTENTEK) - BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉHO
PASTORAČNÍ SLUŽBA V RÁMCI FN PLZEŇ - MŠE SVATÉ