Sponzoři a dárci

Měsíc Jméno sponzora Částka Účel
2017 / 5 Liederbauch Vlastimil 10000 finanční dar
2016 / 12 Lignacolor Plus s. r. o. 52000 hmotný dar - dočišťovací zóna
2018 / 12 LIGNO PRO s. r. o. 15000 finanční dar
2017 / 1 Ligno PRO s. r. o. 15000 finanční dar
2019 / 6 LIONS CLUB PLZEŇ 30000 finanční dar
2018 / 2 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 2 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 3 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 3 Lišková Ivana 500 finanční dar
2017 / 8 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 6 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 6 Lišková Ivana 500 finanční dar
2017 / 9 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 9 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 9 Lišková Ivana 500 finanční dar
2017 / 10 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 4 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 4 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 10 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 10 Lišková Ivana 500 finanční dar
2017 / 11 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 5 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 5 Lišková Ivana 500 finanční dar
2017 / 12 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 7 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 7 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 8 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 8 Lišková Ivana 500 finanční dar
2018 / 1 Lišková Ivana 500 finanční dar
2016 / 12 Lišková Miroslav 100 finanční dar
2016 / 11 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2017 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 11 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 9 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 10 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 8 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2017 / 7 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 5 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2018 / 3 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 7 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2017 / 8 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2018 / 6 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 5 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2018 / 12 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 9 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 4 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2017 / 9 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2019 / 7 Lišková Miroslava 100 finanční dar
2016 / 3 Lišková Miroslava 100 finanční dar