Ústav imunologie a alergologie

Laboratorní příručka

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II

Alergologie a klinická imunologie je interdisciplinárním oborem a je klinickou i laboratorní disciplinou. Zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí pacientů s nemocemi vyvolanými poruchami imunitních mechanismů nebo patologickými stavy, na jejichž vzniku, průběhu a prognóze se imunologické mechanismy významně podílejí. Jsou to stavy, kdy imunomodulace tvoří důležitou část terapie a prevence. Nedílnou součástí oboru je specializovaná laboratorní diagnostika. Laboratorní imunologické vyšetření dává odpověď na některé otázky diagnostické, prognostické a napomáhá při monitorování aktivity onemocnění, respektive účinnosti nasazené terapie.

Příjem nových pacientů - přechozí telefonické objednání na tel. č. 377 103 387

Přednosta

Prof. MUDr. Petr Panzner CSc.

panznerp@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Martin Liška Ph.D.

LISKA@fnplzen.cz 

Vedoucí sestra

Bc. Marcela MELECKÁ

MELECKA@fnplzen.cz

Vedoucí zdravotní laborant

Mgr. Ladislava BABJÁKOVÁ

BABJAKOVAL@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Lenka Nováková
Tel.: 377 103 395
Fax: 377 103 397
novakovale@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance 1 - pro dospělé

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D,F, číslo dveří 08.0905

Příjem pacientů na tel.čísle 377 103 387

Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí06:3015:00
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:00
Pátek06:3015:30

Ambulance 2 - pro dospělé

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D,F

Příjem pacientů na tel.čísle 377 103 387

Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Ambulance 3 - pro děti

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D,F

Příjem pacientů na tel.čísle 377 103 387

Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0012:00

Ambulance 4 - pro děti

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu D,F

Příjem pacientů na tel.čísle 377 103 387

Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30