Večery spolku lékařů

Upozornění pro členy Spolku lékařů v Plzni

Právě probíhá druhé kolo voleb do Výboru SL a do revizní komise SL.

V průvodním listu je uvedeno, že volební lístky lze zasílat na adresu: paní Jitka Nováková, I. interní klinika FN  Plzeň, anebo odevzdat v obálce do volební urny v recepci Šafránkova pavilonu. Poněvadž z ústředí ČLS JEP byly rozeslány též odpovědní obálky, lze použít i tuto možnost  -  vložit vyplněný volební lístek do této obálky a odeslat poštou.

Volby končí dnem 15. 6. 2018.

Vyzýváme všechny členy plzeňského SL, aby se voleb zúčastnili.

Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.

předseda volební komise

 

Postgraduální lékařské dny 2018 - Přihláška

Postgraduální lékařské dny 2017 - Přihláška
Postgraduální lékařské dny 2017 - Program

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2019

Leden 2018
Únor 2018
Březen 2018
Duben 2018
Květen 2018
Červen 2018
Září 2018
Říjen 2018
Listopad 2018
Prosinec 2018


Leden 2017
Únor 2017
Březen 2017
Duben 2017
Květen 2017
Červen 2017
Září 2017
Říjen 2017
Listopad 2017
Prosinec 2017
 
Leden 2016 - program

Únor 2016 - program

Březen 2016 - program

Duben 2016 - program

Květen 2016 - program

Červen 2016 - program

Září 2016 - program

Říjen 2016 - program

Listopad 2016 - program

Prosinec 2016 - programLeden 2015 - program

Únor 2015 - program

Březen 2015 - program

Duben 2015 - program

Květen 2015 - program

Červen 2015 - program

Září 2015 - program

Říjen 2015 - program

Listopad 2015 - program

Prosinec 2015 - program

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2014

Leden 2014 - program

Únor 2014 - program

Březen 2014 - program

Duben 2014 - program

Květen 2014 - program

Červen 2014 - program

Září 2014 - program

Říjen 2014 - program

Listopad 2014 - program

Prosinec 2014 - program

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2013

Leden 2013 - program

Únor 2013 - program

Březen 2013 - program

Duben 2013 - program

Květen 2013 - program

Červen 2013 - program

Září 2013 - program

Říjen 2013 - program

Listopad 2013 - program

Prosinec 2013 - program

Vedení Geriatrického oddělení FN sděluje, že Večer Geriatrického oddělení Spolku lékařů v Plzni, který se měl konat 18.9.2013, je z provozních důvodů zrušen. 
Doc. MUDr. J. Motáň, CSc., předseda SL