Vzdělávací akce pořádané FN

Veřejný příslib

Nabídka vzdělávacích akcí FN Plzeň 2021

Termíny KPR 2019/20

Přehled konferencí - rozvoj osobnosti, komunikace pro škol. rok 2019-20

Informace MZ ČR pro lékaře ve specializační přípravě a jejich školitele

Informace pro žadatele o zařazení do spec. vzdělávání [SV] v základních oborech - lékaři a zubní lékaři

Organizační zajištění na oddělení dalšího vzdělávání

Informační leták pro účastníky vzdělávacích akce ve FN Plzeň

Certifikovaný kurz - Specifika ošetřovatelské péče na dětských pracovištích
Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče
Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii
Certifikovaný kurz - Péče o pacienty se zavedeným portem
Certifikovaný kurz - Specifická ošetřovatelská péče v onkologii
Certifikovaný kurz - Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace
Certifikovaný kurz - Zobrazování výpočetní tomografií
Certifikovaný kurz - Zobrazování magnetickou rezonancí
Certifikovaný kurz - Analogová a digitální skiagrafie
Certifikovaný kurz - Ošetřovatelská péče o nemocné s kardiovaskulárním onemocněním, edukace
Certifikovaný kurz - Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších věkových skupin
Certifikovaný kurz - Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitůNabídka - Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář, Praktická sestra, Autoptický laborant 

Žádost o zařazení do nástavbového oboru (CK) ve FN – lékaři
Žádost o vydání certifikátu

Přihláška na školící místo
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu ošetřovatel
Přihláška do akreditovaného kvalifikačního kurzu Praktická sestra

Přihláška do certifikovaného kurzu-NELZP
Žádost o umožnění odborné stáže (na základě dohody o dočasném přidělení k výkonu práce v jiné organizaci)
Žádost o odklad/ukončení/přerušení specializačního vzdělávání/změnu akreditovaného zařízení pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání

Specializační studium pro radiologické asistentyprezentace

Atestace (atestační zkoušky):
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – 9.6.2021
Nový ročník specializačního studia Zobrazovací technologie v radiodiagnostice:

OM1 5.10. – 9.10.2020

OM2a Analogová a digitální skiagrafie 19.10. – 23.10.2020, 3a praxe následuje podle dohody

OM2b Zobrazování výpočetní tomografií 7.12. – 11.12. 2020, 3b praxe následuje podle dohody

Kontakty pro informace a přihlášky:

MUDr. Renata Jirková, jirkovar@fnplzen.cz, 377 402 334
Marie Malá, malama@fnplzen.cz, 377 402 386Specializační vzdělávání v oboru “Všeobecná sestra – intenzivní péče“ – teorie a praxe

Název specializačního vzdělávání: Intenzivní péče
Rozsah akreditace: teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace: do 31. 12. 2025
Maximální počet míst pro vzdělávací program: 40
Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace:    ke stažení zde
Vzdělávací program:    ke stažení zde
Vzdělávací plán č. studia 2019.2021:    ke stažení zde
Vzdělávací plán č. studia 2020.2022:    ke stažení zde
Atestační zkoušky 2021:    24. 11. 2021
Informace k ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou:    jsou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR pod odkazem zde
Aktuální zkušební otázky (okruhy) k atestačním zkouškám:    jsou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR pod odkazem zde
Maximální kapacita uchazečů pro atestační zkoušky v 1 dni:    9 uchazečů pro praktickou i teoretickou část zkoušky
Kontakt pro informace:    Bc. Hana Čermáková, DiS., CERMAKOVAH@fnplzen.cz, 377 103 466

Přehled akreditací

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Fakultní nemocnici v Plzni rozhodnutí o udělení akreditace podle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta těmto oborům:

Dále v rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků podle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) má Fakultní nemocnice Plzeň udělenou akreditaci pro tyto obory: 

 

Druh vzdělání

Název:

 

Specializační vzdělávání

Klinický psycholog   teoreticko – praktická část, praktická část  

Intenzivní péče -  celý program

 

 

Intenzivní péče v pediatrii   - praxe  

 
     

 

Klinická biochemie pro zdravotní laboranty - praxe 

 

 

Lékařská mikrobiologie pro zdravotní laboranty - praxe 

 

 

Lékařská genetika pro zdravotní laboranty - praxe    

 

 

Organizace a řízení zdravotnictví  - praxe 

 
     

 

Klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe 

 

 

Výživa dospělých  - praxe OM6 

 

 

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně-  celý program   

 

 

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii - celý program

 

 

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice  - ZM, OM1, OM2a, OM3a 

 

 

Ošetřovatelská péče v pediatrii - praxe 

 

 

Mikrobiologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe 

 

 

Lékařská genetika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe 

 

 

Klinická hematologie a transfúzní služba pro odborné pracovníky v laboratorních metodách - praxe 

 

 

Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní lékařství- praxe 

Zdravotní laborant - Alergologie a klinická imunologie - praxe

Ošetřovatelská  péče v chirurgii  - praxe

Ošetřovatelská  v interních oborech – praxe

Ošetřovatelská  péče v psychiatrii - praxe

Perioperační péče - praxe

Výživa dospělých - praxe

 

 

 

 

Certifikovaný kurz

Certifikovaný kurz v audiometrii  - praxe 

 
     

 

Resuscitační a intenzivní péče o děti  - praxe 

 

 

Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí - praxe    

 

 

Specifika ošetřovatelské péče na dětských pracovištích – celý program 

 

 

Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii – celý program 

 

 

Specifická ošetřovatelské péče o chronické rány a defekty – celý program 

 
     

 

Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace – celý program 

 

 

Ošetřovatelská péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, edukace a zapojení rodiny do péče – celý program 

 

 

Péče o pacienta se zavedeným portem – celý program 

 

 

Specifická ošetřovatelská péče v onkologii – celý program 

 

 

Zobrazování výpočetní tomografií – celý program 

 

 

Zobrazování magnetickou rezonancí – celý program

CK  Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších věkových skupin

 

CK Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

 

 

 

   

 

Analogová a digitální skiagrafie – celý program 

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz

Sanitář
(pro uchazeče se základním vzděláním)

 

 

Ošetřovatel 
(pro uchazeče s dokončeným tříletým učebním oborem nebo středoškolským vzděláním)

 

 

Zdravotnický asistent  žádáme
(pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou a AKK Ošetřovatel)

AKK Autoptický laborant

 

 


Rezidenční místa

Česky